Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
ЗМІСТ:
Вербина Г. Г .. Психолого-акмеологічна концепція розвитку професійного здоров'я фахівця, 2011
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки). Науковий консультант - доктор психологічних наук, професор Москаленко Ольга Валентинівна.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження
Стан наукової розробленості проблеми дослідження
Основні гіпотези дослідження
Завдання дослідження
Методи дослідження
Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
Апробація та впровадження результатів дослідження
Положення, що виносяться на захист
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Основний зміст дисертації і результати дослідження автора