Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
ЗМІСТ:
Постникова М. І .. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії, 2011
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки). Науковий консультант - доктор психологічних наук, професор Регуш Людмила Олександрівна.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Стан наукової розробленості проблеми дослідження
Актуальність теми дослідження
Завдання дослідження
Методологічні та теоретичні основи дослідження
Методи дослідження
База дослідження
Теоретична значимість дослідження
Основні положення, що виносяться на захист
Практична значимість
Апробація результатів дослідження
Впровадження
Організація дослідження
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
«Методологічні та теоретичні основи вивчення межпоколенних відносин»
«Теоретичні основи побудови дослідження межпоколенних відносин в сучасному російському суспільстві»
«Психологічна характеристика структури межпоколенних відносин»
«Емпіричний аналіз межпоколенних відносин в сучасному російському суспільстві»
«Результати апробації та експериментальної перевірки програм гармонізації відносин між поколіннями»
Основні публікації за темою дисертації