Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
ЗМІСТ:
Хащенко Т. Г .. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст та умови формування, 2011
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

 Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)

 Робота виконана в Установі Російської академії освіти «Психологічний інститут»
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження
Стан і ступінь розробленості проблеми
Методи дослідження
Наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
Апробація та впровадження результатів дослідження
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
Висновки
Монографії