Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
ЗМІСТ:
Шпаргалка. Акмеологія, 2009
Актуальність і завдання акмеології. Загальні методологічні підходи. Роль і місце акмеології серед інших гуманітарних наук. Становлення акмеології як наукового напрямку. Роль Ананьєва в акмеології. Роль Бодалева в акмеології. Дорослість і зрілість: зміст понять. Людина як індивід, особистість і професіонал. Принцип детермінізму розвитку. Досвід вивчення життєвих перспектив особистості в сучасній науці. Соціокультурна типологія життєвих стратегій особистості. Акмеологія: зміст роль, специфіка прояву. Акмеологія в особистісному розвитку людини. Особистісна культура як акмеологічний феномен. Фактори розвитку особистісного акме. Внутрішні умови досягнення людиною акме. Я-концепція, її сутність. Практика розробки Акмеограмм. Порівняння двох культур (європ. І сх.) При розробці Я-концепції. Концепція самоактуалізації Маслоу і акмеологія. Конкурентоспроможна особистість. Конкурентоспроможна особистість. Істинні і формальні ознаки успішної кар'єри. Профессіограма і вимоги до особистості педагога-психолога. Роль і завдання педагога-психолога в сучасному освітньому просторі. Взаємодія психолога і педагогів у навчальній діяльності. Професійна етика практичного психолога.
Акмеології - НОВИЙ НАПРЯМОК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЮДИНИ
Соціокультурний контекст розвитку акмеології
Типи методологічних орієнтації в акмеології
Зв'язки акмеології з науками про людину і суспільство
Взаємодія акмеології і конфліктології у вивченні і розвитку sssn професійної творчості
Методологічні проблеми взаємодії акмеології і психології розвитку
Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності
Актуальність і завдання акмеології
Загальні методологічні підходи
Роль і місце акме серед ін гум наук
Становлення акме як науч направл
Роль Ананьєва в акме
Роль Бодалева в акме
Дорослість і зрілість: зміст понять
Людина як індивід, особистість і професіонал
Принцип детермінізму розвитку
Досвід вивчення життєвих перспектив особистості в суч науці
Соціокультурна Типологія жизнен стратегій особистості
Акме: зміст роль, специфіка прояву. Акме в особистісному розвитку людини
Особистісна культура як акмеологічний феномен
Фактори розвитку особистісного акме
Внутрішні умови достиж людиною акме
я концепція, її сутність
Практика розробки Акмеограмм
Порівняння двох культур (європ. І сх.) При розробці я конц
Конц. Самоактуалізації Маслоу і акмеологія
Конкурентоспроможна особистість
Проблеми псих. класифікації професій і профессиограмм
Істинні і формальні ознаки успішної кар'єри
Профессіограма і Вимоги до особистості педагога-психолога
Роль і завдання педагога-психолога в суч люразовательном просторі
Взаємодія психолога і педагогів у навчальній діяльності
Професійна етика практичного психолога