Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
ЗМІСТ:
Орестові В. Р .. Акмеологічної концепція ідентифікації державних службовців, 2010
АВТОРЕФЕРАТ

 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

 Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)

 Робота виконана на кафедрі акмеології і психології професійної діяльності Федерального державного освітнього закладу вищої професійної освіти «Російська академія державної служби при Президенті Російської Федерації»
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми дослідження
Стан розробленості проблеми
Завдання дослідження
Емпірична база і джерела дослідження
Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
Положення, що виносяться на захист
Практична значимість дослідження
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Основний зміст дисертаційного дослідження відображено в таких публікаціях автора