Головна // Медицина // Патологічна анатомія

Патологічна анатомія

Шалига І. Ф., Мартем'янова Л. А., Турченко С.Ю.Патологоанатомічний діагноз. Розбіжності діагнозів та їх аналіз2012
Мета навчально-методичного посібника - розкрити на сучасному рівні питання формулювання діагнозів і їх структуру, освоїти аспекти категорії розбіжності діагнозів та їх причини, а також сутність поняття «Ятрогенна патологія». Викладені рекомендації по патологоанатомічний діагноз, розбіжностей діагнозів і їх аналізу для проведення практичних занять. Призначено для студентів 5, 6 курсів лікувального факультету медичних вузів, лікарів-стажистів-патологоанатомів та лікарів інших спеціальностей.
Методичний посібникТести з патанатомії для лікувального та педіатричного факультетів2011
Пошкодження. Клітинні та позаклітинні механізми трофіки. Дистрофії. Загальні закономірності розвитку паренхіматозних і стромально-судинних дистрофій. Змішані дистрофії. Класифікація. Загальні закономірності розвитку. Некроз. Клініко-морфологічна характеристика. Порушення кровообігу. Морфологія гострої і хронічної серцевої недостатності. Тромбоемболічний синдром. ДВС синдром. Запалення. Сутність, закономірність розвитку. Морфологія кінетики запальної реакції. Класифікація. Ексудативне запалення. Клініко-морфологічна характеристика. Продуктивне запалення. Гранулематоз. Іммуннопатологіческіе процеси. Аутоиммунизация. Морфологія реакцій гіперчутливості. Процеси адаптації та компенсації. Регенерація. Загальні положення. Репаративна і патологічна регенерація. Пухлини. Гисто- і морфогенез пухлин. Принципи класифікації. Саркома. Рак. Хвороби системи крові. Гемобластози.
Чорнобай Г.Н., Сидорова О.Д., Іванов А.В.Практикум з курсу патологічної анатомії2010
У навчальному посібнику визначені мотивації, мета і завдання теми заняття, представлений перелік питань і навчальна карта заняття з алгоритмом дій по самостійному вивченню навчальних елементів. Запропоновано ситуаційні задачі і тестові завдання контролю вихідного та підсумкового рівня знань. Навчальний посібник для студентів складено відповідно до професійним державним освітнім стандартом підготовки лікарів за спеціальностями 06010165 - Лікувальна справа, 06010365- Педіатрія, і 06010465 - Медико-профілактична справа, з урахуванням програми дисципліни та рівня засвоєння студентом компетенцій.
Тараніна Т.С., Климачов В.В., ліпив А.В.Тестові завдання з патологічної анатомії2009
Мета справжніх тестових завдань - полегшити процес самопідготовки і підвищити рівень ефективності теоретичної та практичної підготовки студента до практичних занять з патологічної анатомії. В основу тестових завдань покладена «Приблизна програма з дисципліни патологічна анатомія для спеціальностей: 04100 - лікувальна справа, 04200 - педіатрія, 04300 - медико-профілактична справа, г. Москва, 2002». Тестові завдання розташовуються по порядку номерів проведених занять і включають розділи загальної та спеціальної патологічної анатомії, які вивчаються відповідно в 5 і 6 семестрах. Вашій увазі пропонуються тестові завдання, в яких можуть бути один, два, три і більше число правильних відповідей! У завданнях інших форм дійте у відповідності з наявними там інструкціями. В кінці кожної теми наводяться правильні відповіді на поставлені питання, що дозволить полегшити підготовку до занять.
Плотникова Н.А., Кемайкина С.П., Харитонов С.В.Загальна і приватна патологічна анатомія2009
Навчальний посібник до практичних занять з патологічної анатомії містить короткий опис основних питань досліджуваних тим, докладний опис мікропрепаратів із зазначенням навчальних елементів, перелік пропонованих до вивчення макропрепаратів, контрольні запитання та ситуаційні задачі по кожній темі. Призначається для студентів III - IV курсів лікувального та педіатричного відділень медичного факультету.
Басинский В.А., Прокопчик Н.І., Сіляева Н.Ф.Курс лекцій з патологічної анатомії2009
Пропонований курс лекцій з патологічної анатомії складений відповідно до чинної типової програми та навчальним планом з патологічної анатомії для студентів лікувального, педіатричного та медико-діагностичного факультетів, з урахуванням останніх наукових досягнень. Він сприятиме підвищенню ефективності позааудиторної самостійної підготовки студентів до лабораторних занять, представить інтерес для студентів інших факультетів медичних вузів і лікарів-патологоанатомів.
Соловйова І.П., Батиров Ф.А., Пономарьов А.Б., Федоров Д.М.Патологічна анатомія туберкульозу та диференціальна діагностика гранулематозних захворювань2005
Справжній атлас включає сучасні уявлення про особливості патологоанатомічних проявів, класифікації та диференціальної діагностики туберкульозу і найбільш поширених гранулематозних захворювань. В основу атласу покладено піввіковий досвід роботи з вивчення аутопсійного матеріалу і біопсій патологоанатомічного відділення НДІ фтізіопульмонологіі ММА ім. І.М. Сеченова. В області фтізіопульмонологіі представлене посібник є оригінальним, публікується вперше і призначене для широкого використання на етапі постдипломного навчання.
Риков В.А.Довідник патологоанатома2004
У довіднику наведено основні нормативні акти, що регулюють секційний розділ роботи патологоанатомічної служби, її штатний забезпечення, права, посадові та професійні обов'язки, заходи соціального захисту працівників служби, дана оцінка можливого настання відповідальності при небажаних результатах надання патологоанатомічної допомоги. Відповідно до МКБ-10, наведені вимоги для встановлення клінічного та патологоанатомічного діагнозів, правила звірення діагнозів, кодування (шифровки) захворювань та оформлення медичного свідоцтва про смерть. Довідник призначений для працівників патологоанатомічної служби і для лікарів-організаторів охорони здоров'я, він буде корисним для лікарів-клініцистів широкого профілю, працівників страхових організацій та правоохоронної системи і може бути використаний в якості довідкового посібника для навчання студентів медичних ВУЗів, при підвищенні кваліфікації лікарів-патологоанатомів та організаторів охорони здоров'я, а також для широкого кола читачів, які цікавляться даними медико-правовими проблемами.
Мішнёв О.Д., Щеголев А.І., Трусов О.А.Патологоанатомічна діагностика сепсису2004
Вступ. Визначення термінів і понять. Етіологія. Класифікація. Патологоанатомічна діагностика. Принципи оформлення патологоанатомічного діагнозу та медичного свідоцтва про смерть.
За редакцією Пальцева М.А.Курс лекцій з патологічної анатомії2003
Рекомендується Навчально-методичним об'єднанням по медичної та фармацевтичної освіти вузів Росії в якості навчального посібника для студентів медичних вузів.
Милованов А.П.Патолого-анатомічний аналіз причин материнських смертей2003
Милованов Андрій Петрович - доктор медичних наук, професор, член-кореспондент РАПН, керівник відділу патологічної анатомії (дир. - Доктор медичних наук, професор Л.В. Кактурскій) НДІ морфології людини РАМН, консультант Московського міського центру патолого-анатомічних досліджень. Зміст: Вимоги по МКБ-10 з аналізу причин материнських смертей. Гестаційна перебудова жіночого організму, пологи і післяпологовий період. Характеристика загальпатологічних реакцій. Алгоритми аутопсії померлих вагітних, породіль та породіль та вивчення матки. Початкові акушерські причини материнських смертей. хвороби матері, ускладнені вагітністю, пологами і післяпологовим періодом. Правила зіставлення клінічного та патологоанатомічного діагнозів.
За редакцією академіка Пальцева М.А.Лекції з загальної патологічної анатомії2003
Рекомендується Навчально-методичним об'єднанням по медичної та фармацевтичної освіти вузів Росії в якості навчального посібника для студентів медичних вузів. Курс лекцій складений з урахуванням програми з патологічної анатомії для студентів медичних вузів, прийнятої в 2002 р В кінці кожної лекції наводиться список рекомендованих ілюстрацій. Автори вважають, що підручник, посібник до практичних занять, атлас і курс лекцій - той мінімум навчальних посібників для студентів і викладачів, який необхідний для освоєння патологічної анатомії.
Пальців М. А., Анічков Н.М.Патологічна анатомія2001
Частина II томи 2 підручники складається з 9 розділів, які включають відомості про захворювання нирок і сечовивідних шляхів, жіночої та чоловічої статевої системи, молочних залоз, патології вагітності та післяпологового періоду, захворюваннях дитинства і дитинства, ендокринних захворюваннях, хворобах опорно-рухового апарату, шкіри, нервової системи та органів чуття. Для студентів медичних вузів.
Пальців М.А., Аничков Н.М.Патологічна анатомія2001
Частина I томи 2 підручники складається з 7 розділів, що включають відомості про хвороби серця і судин, патології клітин крові та кісткового мозку, захворюваннях органів лімфоретікулярной системи, інфекційних та паразитарних хворобах, хворобах органів дихання, травної системи, захворюваннях печінки і підшлункової залози. Другий том підручника адресований насамперед студентам усіх факультетів медичних вузів. Однак він може виявитися корисним і для лікарів, в тому числі патологоанатомів, а також інших представників клінічних, медико-біологічних і біологічних спеціальностей.
Сидорова О.Д.Патологічна анатомія шоку1997
Комплексне біологічне явище «шок» докладно висвітлено в розділі патофізіології, де його відносять до екстремальних станів. Не вдаючись у подробиці, ми торкнемося лише тих патофізіологічних аспектів, які необхідні нам для розуміння патофізіологічних зрушень, що супроводжують шокову реакцію.
Автандилов Г. Г.Основи патологоанатомічної практики1994
Сучасна патанатомія у вдосконаленні діагностики хвороб. Професійні та посадові вимоги до лікаря-патологоанатома і персоналу патологоанатомічного відділення. Патологоанатомічне відділення і бюро. Вимоги до приміщення та обладнання пватологоанатоміческого відділення. Правила та порядок проведення патологоанатомічних досліджень. Витяг і патологоанатомічне дослідження органів. Деякі особливості патологоанатомічного дослідження, пов'язані з характером патології. Особливості патологоанатомічного дослідження плодів, померлих новонароджених і дітей. Оформлення протоколу розтину, діагнозу, епікризу та свідоцтва про смерть. Дослідження біопсійного та операційного матеріалу.
І. І. МедведєвОснови патологоанатомічної техніки1969
Патологоанатомічна техніка включає всі способи і методи, що застосовуються при патологоанатомічних дослідженнях. Сюди, перш за все, відноситься найважливіше джерело наших медичних знань - розтину трупів людей, потім приготування демонстративних препаратів, т. Е. Музейна справа, взяття матеріалів для різних досліджень, правильна і об'єктивна запис в протоколи патологічних змін, що є основою для танатологіческого ув'язнення, а також бальзамування трупів та ін. Всі ці волроси викладаються авторами різному, і одного будь-якого методу розтину, здатного задовольнити дослідника за всяких обставин, не існує. Кожен метод в одних умовах може бути хороший, в інших же - малопридатний. Вибір методу залежить цілком від прозектора, що враховує особливості кожного випадку дослідження. Керівництво для прозекторів лікарень і для студентів медичних інститутів Видання третє, виправлене і доповнене.
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка