Головна // Медицина // Педіатрія
Попередня Наступна
Гуровец Г.В., Кирилова Л.І. . Клініка слухоречевой розладів у дітей, 2010 - перейти до змісту підручника

Клініка зорових розладів удетей

Пояснювальна записка

На сучасному етапі розвитку суспільства значно збільшується обсяг зорової роботи дітей (конструктори, телевізійні передачі, комп'ютери і т. Д.), Що є однією з причин збільшення кількості дітей з порушеннями зору. Особливістю навчання і виховання дітей з порушеннями зору є необхідність здійснення диференційованого підходу до цих дітей залежно від стану зору, характеру очної патології, відомості про яких відображаються в курсі «Клініка зорових розладів у дітей».

Даний курс на відділенні дошкільної дефектології займає важливе місце в підготовці дефектологів в якості майбутніх корекційних педагогів спеціалізованих дитячих дошкільних установ.

Основним завданням курсу є підготовка студентів з теоретичних і практичних питань офтальмології в обсязі, необхідному тифлопедагогу для успішного навчання і виховання дітей у спеціалізованих дошкільних закладах на основі індивідуального підходу, використовуючи методи корекції та компенсації зору в залежності від зорового сприйняття і загального розвитку дитини.

Курс «Клініка зорових розладів у дітей» тісно пов'язаний з подальшими курсами з розвитку зорового сприйняття, тифлопедагогіки і тифлопсихологии. Отримані знання повинні бути основою, необхідної студенту для оволодіння навичками і вміннями, використовуваними в повсякденній роботі тифлопедагога спеціалізованого дитячого садка.

Даний курс містить лекції, практичні та самостійні заняття.

Лекційний курс відображає найбільш важливі розділи анатомії, фізіології та патології органу зору з урахуванням вікових особливостей.
У клініці очних хвороб виділяються вроджена і набута патологія, причини сліпоти і слабовидения, а також питання гігієни та охорони зору дітей.

Практичні і самостійні заняття закріплюють і поглиблюють знання, отримані з основних питань лекційного курсу. Студенти опановують методиками дослідження органу зору та основних зорових функцій, прийомами виконання основних очних процедур, що використовуються в офтальмології, а також навичками надання першої долікарської допомоги при пошкодженні органа зору.

На практичних заняттях студенти знайомляться зі спеціалізованим дитячим садом.

Практичні і самостійні заняття студентів передбачають аналіз і конспектування спеціальної літератури з питань курсу, знайомство з методичними рекомендаціями та інструкціями з прийому дітей у спеціалізовані установи.

Знання та вміння, отримані студентами в результаті вивчення курсу, можуть бути використані в процесі педагогічної роботи в дошкільних установах не тільки для дітей з порушеннями зору, але і для дітей з вадами розумового розвитку, мови, слуху на тлі різних змін органу зору.

ТЕМАТИКА КУРСУ

Розділ 1. Основи організації охорони зору і офтальмологічної допомоги дітям

1.1. Вступ.

1.2. Система офтальмологічної допомоги дітям.

1.3. Структура спеціальних дошкільних установ і шкіл-інтернатів для дітей з порушеннями зору.

Розділ 2. Анатомія і фізіологія органу зору

2.1. Будова очного яблука.

2.2. Фізіологія органу зору. Основні зорові функції та методи їх дослідження.

2.3. Вікові особливості органу зору.


Розділ 3. Патологія органа зору

3.1. Рефракція, її види та методи їх дослідження.

3.2. Аномалії і захворювання повік, слізних органів, кон'юнктиви.

3.3. Аномалії і захворювання заломлюючих оптичних середовищ ока (рогова оболонка, кришталик, склоподібне тіло). Амбліопія, її види та профілактика розвитку. Рекомендації до процесу навчання і виховання дітей з даною патологією органу зору.

3.4. Аномалії і захворювання судинного тракту. Рекомендації до процесу навчання і виховання дітей з даною патологією органу зору.

3.5. Аномалії і захворювання сітківки та зорового нерва.

3.6. Глаукома вроджена і набута. Рекомендації до процесу навчання і виховання дітей з даною патологією.

3.7. Патологія окорухового апарату органу зору. Рекомендації до процесу навчання і виховання дітей з даною патологією.

3.8. Ураження органу зору в цілому. Рекомендації до процесу навчання і виховання дітей з даною патологією.

3.9. Пошкодження органу зору у дітей.

Розділ 4. Сліпота, залишковий зір і слабкозорістю у дітей

4.1. Причини глибоких порушень зору у дітей.

4.2. Гігієна та охорона зору у дітей.

Розділ 5. Завдання та функції спеціалізованих дитячих садків для дітей з порушеннями зору

5.1. Дитячі садки для дітей з порушеннями зору. Медичне обстеження сліпих та слабозорих дітей. Очний кабінет, його обладнання.

5.2. Лікувально-відновлювальна та корекційно-педагогічна робота в спеціалізованих дитячих садах для дітей з порушеннями зору.

Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Клініка зорових розладів удетей"

 1. СЕМАНТИКА
  Спочатку розглянемо загальний набір основних когнітивних стратегій, що можуть бути застосованими в комунікації 2. А. УЗАГАЛЬНЕННЯ. Демонстрація того, що наведена раніше інформація не випадкова, а має тенденцію стати закономірною. "Взагалі, це дуже часто буває". Б. Наведений приклад. Приведення конкретного доказу істинності переданого судження. "Приміром, таке трапилося
 2. Теоретична значимість результатів дослідження
  В результаті дисертаційного дослідження вирішена важлива наукова проблема вищої школи в теоретичному і науково-практичному плані - формування професійної компетентності у студентів і фахівців з вищою технічною освітою, яка раніше не була предметом самостійного вивчення в психології, педагогіці і акмеології. Розроблено психолого-акмеологічна концепція
 3. Завдання дослідження
  1.Розроблена акмеологічної концепцію ідентифікації державних службовців. 2. Поглибити розуміння сутності та змісту феномена ідентифікації державних службовців. 3. Визначити критерії, показники та індикатори оцінки рівнів ідентифікації державних службовців. 4. Скласти типологію ідентифікації особистості з кадрами державної служби за ознакою досягнутої
 4. ЩО ТАКЕ БЕЗПЛІДНІСТЬ
  Давайте почнемо з наукового визначення. Безпліддям (лат. - Sterilitas) називається відсутність здатності до запліднення у жінок (жіноче безпліддя) і у чоловіків (чоловіче безпліддя). Ще трохи статистики. У перший рік заміжжя вагітність наступає у 80-90% жінок; відсутність вагітності після 3 років заміжжя вказує на те, що шанси її настання знижуються з кожним роком. Шлюб
 5. Проба на індивідуальну сумісність крові донора і реципієнта
  Основні поняття Проби на сумісність груп крові АВ0 і Rh виробляються окремо. Виконуються ці проби різними методами у зв'язку з тим, що антитіла системи АВ0 і резус-системи мають різні властивості і виявляють свою дію при різних умовах. Метою проби на індивідуальну сумісність є запобігання трансфузий несумісних еритроцитів. Проба на сумісність проводиться
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка