Головна // Медицина // Педіатрія
Попередня Наступна
Майданник В.Г .. Педіатрія, 2003 - перейти до змісту підручника

Інфекція сечових шляхів

З циститом і пієлонефритом тісно патогенетично взаємопов'язане у дітей ще одне захворювання сечових шляхів. Це інфекція нижніх сечових шляхів, включена в «Міжнародну класифікацію хвороб» (МКБ-10, Женева, 1995), яка є обов'язковою для офіційної статистики в нашій країні як самостійної нозологічної форми.

Інфекція сечових шляхів - це захворювання, при якому немає даних про поразку паренхіми нирок, але є ознаки транзиторного запалення нижніх сечових шляхів, визначити локалізацію якого в момент обстеження не представляється можливим.

Саме таке розуміння сутності інфекції сечових шляхів закладено в основу рекомендацій експертів ВООЗ. Однак у вітчизняній педіатричній, нефрологічної і особливо урологічної літературі це поняття викликає найбільші дискусії та суперечки. Видається, що спори щодо правочинності діагнозу «інфекція сечових шляхів» не зовсім обґрунтовані. Вони пов'язані, насамперед, з відмінностями в термінології та особливостями контингенту хворих, з якими працюють педіатри, нефрологи і урологи. Мабуть, не слід позначати групу інфекційно-запальних захворювань сечостатевої системи (пієлонефрит, цистит, уретрит і ін.) Терміном «інфекція сечових шляхів», оскільки це вносить певну термінологічну плутанину. Тим більше, що в літературі нерідко вживають термін «сечова інфекція», коли мова йде про тотальне запальному захворюванні нирок і сечових шляхів.

Чітке використання термінів, їх строго певний сенс і уявлення, які в них вкладаються, - це один з важливих моментів правильної клінічної діагностики.
Заперечення існування «інфекції сечових шляхів» як захворювання обумовлено тим, що урологи не працюють з таким контингентом хворих дітей. Адже інфекція сечових шляхів виникає на тлі інфекційного захворювання, найчастіше це респіраторна вірусна інфекція, гострий бронхіт, гостра пневмонія та інші, і ці хворі спостерігаються лікарями-педіатрами. Тому кожен випадок антибактеріальною бактеріурії не можна вважати уретритом, циститом або пієлонефритом, тобто мати топичний діагноз, як на цьому наполягають урологи.

Разом з тим, можна погодитися з думкою, що широке використання діагнозу «інфекція сечових шляхів» не може покращити діагностику пієлонефриту. Зазначений діагноз повинен бути досить обґрунтованим. І це підтверджує зіставлення питомої ваги діагнозів пієлонефриту з питомою вагою діагнозів «інфекція нижніх сечових шляхів». Виявлено таку закономірність: при високій питомій вазі пієлонефриту в структурі хвороб сечової системи питома вага інфекції нижніх сечових шляхів нижче, і навпаки.

Діагноз інфекції сечових шляхів може бути встановлений тільки в стаціонарі після комплексного клініко-лабораторного, рентгенорадіологічного та інструментального обстежень.

Клініко-лабораторними критеріями інфекції сечових шляхів є: а) поява лейкоцитурии на тлі інтеркурентних захворювання, особливо при його затяжному перебігу (ГРЗ, ангіна, бронхіт, пневмонія тощо.); б) відсутність симптомів інтоксикації, больового синдрому; в) наявність швидкоминучими дізурічеського синдрому; г) відсутність біохімічних і Іммунологічес зрушень в периферичної крові; д) незначна лейкоцитурія нейтрофильного типу; е) транзиторна бактериурия менше 10 мікробних тіл / мл; ж) відсутність в сечовому осаді бактерій, покритих антитілами; з) порушення функціонального стану нирок.


Для перебігу інфекції сечових шляхів характерна швидка (не більше трьох днів) нормалізація аналізів сечі під впливом антибактеріальної терапії.

Лікування інфекції сечових шляхів направлено на терапію основного захворювання (ГРВІ, пневмонія тощо.), Але обов'язковим є застосування антибактеріальних препаратів, які виділяються через нирки і мають бактерицидну дію відносно грамнегативних мікроорганізмів (гентаміцин, Бруламіцин, амікацин та ін.). Антибіотики застосовують у відповідних вікових дозах. Тривалість антибактеріальної терапії не більше 5-7 днів.

Діти, які перенесли інфекцію сечових шляхів, підлягають диспансерному спостереженню протягом року з обов'язковим регулярним (один раз на місяць) дослідженням сечі, а також на висоті интеркуррентного захворювання. При повторній інфекції сечових шляхів дитина вимагає ретельного клініко-інструментального обстеження в умовах спеціалізованого відділення.

Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Інфекція сечових шляхів"

 1. Постановка і аналіз проблем буття в працях С. Л. Рубінштейна
  Те, що світ складний і мінливий, особливо гостро усвідомлюється в період світової економічної кризи, коли втратили роботу, іноді й життєві опори людям знову потрібно визначатися, шукати своє місце в житті. І стає ясно, що адаптуватися до створилося нових умов може така ж, як і вони, складна особистість, відкрита світові, безперервно розвивається. Згідно багатьом зарубіжним і
 2. Зміст категорії «здібності» в психологічному дослідженні
  У психології термін «здібності» розглядається з точки зору успішності людини в діяльності. Проте дослідження показують, що на оцінку успішності діяльності впливають багато факторів, в тому числі і готовність суспільства прийняти і оцінити ці досягнення. Тому, приймаючи критерій успішності, пропонується уточнити зміст цього поняття і розглядати «здібності» як міру відповідності
 3. Теоретико-методологічні основи та концептуальні підходи в діагностиці
  Потреба в діагностичних дослідженнях зростає в кризових і перехідних станах суспільства, коли посилюється мінливість і неузгодженість у всіх сферах життєдіяльності. Тому найбільш актуальними для науки є ситуації зародження нових соціальних явищ, процеси самоорганізації і самовизначення як суспільства, так і людини, проблеми інтеріоризації та інтеркоммунікатівності
 4. ЗНАННЯ СВІТУ (фрейми)
  Моделювання труізма. ВИЗНАЧЕННЯ 5. труізма називаються твердження, які повністю відповідають дійсності, тобто що представляють в знаковій формі фрейми найпростіших уявлень людини про світ. Мета-модель: Мета-моделювання труізма полягає в однозначному конкретному поданні інформації в ІХТ: у слухача формується правильне, однозначне аналогове уявлення про
 5. Етап 5. Домашнє завдання
  В якості домашнього завдання або звітної роботи з пройденої теми можна запропонувати написання студентами «мемуарів» або «есе» на тему «Гендер в моїй школі». Зміст цього есе присвячено тому, які гендерні стереотипи і установки значимо впливали (або не впливали) на студента в процесі його навчання в школі. Це може бути опис як одного, особливо запам'ятався випадку, так і опис
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка