Головна // Медицина // Педіатрія
Попередня Наступна
За редакцією Русаковой О.М .. Актуальні проблеми педіатрії, 2009 - перейти до змісту підручника

Хронічні розлади харчування (дистрофії)Дистрофії (від грец. Dys - розлад, trophe - харчування) - це хронічні розлади харчування, які характеризуються порушенням засвоєння поживних речовин тканинами організму через розлади процесів травлення і засвоєння поживних речовин в шлунково-кишковому тракті або кількісних і якісних порушень під вигодовуванні дитини . Дистрофії бувають трьох типів - гіпотрофія (недостатнє харчування), ожиріння, огрядність (надлишкове харчування) і паратрофія (хронічне розлад харчування при нормальних довжині і масі тіла, або перевищенні маси над завдовжки, або перевищенні і того й іншого (до 10%) вище вікової норми).

К л а с с і ф і до а ц і я дистрофий у дітей раннього віку представлена в табл. 25.

Табл. 25. Класифікація дистрофій у дітей раннього віку

Тип Ступінь Періоди ПоходженняПричини
дистрофії тяжкості     екзогенні ендогенні
Гіпотрофія 1, 2, 3-тя Початковий Пренатальне Аліментарна Аномалії
(Відставання   Прогресування Постнатальний (Белково- конституції,
маси тіла   вання Пренатально- енергетична пороки раз-
від росту)   Стабіліза- постнатальное недостаточ- витку внутрен-
    ції   ність) них органів,
    Реконва-   Інфекційні хромосомні
Паратрофія:   лесценціі   Токсичні хвороби.
з преоблада-         Первинні (на-
ням маси         наслідкові)
тіла над         ензимопатії:
ростом;         первинні
з рівномірний         порушення
але хати-         розщеплення і
точними         всмоктування;
масою тіла         спадкова
і зростанням;         патологія обме-
з нормаль-         на речовин.
ної мас-         Іммунодефі-
сой тіла і       цітной і ній-
зростанням         роендокрінние
          захворювання і
       стану
   Змішані (екзогенні та
    ендогенні) 
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Хронічні розлади харчування (дистрофії)"

 1. Основні прийоми консультативної роботи
  В даний час основою для більшості алгоритмів психологічного консультування стала техніка емпатичних слухання, що є центральною у консультативному процесі. Без її освоєння консультант-психолог не може сприйматися як професіонал. Це необхідна, але не достатня складова професіоналізму консультанта. Для прискорення і полегшення контакту з клієнтом рекомендується
 2. Психологічний аналіз ДЕЯКИХ особистісних якостей МЕНЕДЖЕРІВ
  Інтелект. Найбільш часто зустрічається ефект взаємної компенсації особистісних та інтелектуальних якостей. Тривалий час у всьому світі, а не тільки у нас в країні відбувалася і відбувається абсолютизація ролі і місця інтелектуальних якостей у професійній діяльності. Немає ніяких заперечень з приводу особливої ролі інтелекту в діяльності вченого, керівника, менеджера. Але все ж
 3. Зв'язки акмеології з науками про людину і суспільство
  Особливо різноманітні зв'язку акмеології з іншими областями сучасного суспільствознавства - як прикладними, соціальними, так і фундаментальними, філософськими. Спряженість з філософським знанням здійснюється за двома основними лініями: світоглядної та методологічної. В останньому випадку філософія визначає засоби побудови акмеології як комплексної дисципліни, яка, з одного боку,
 4. ВИСНОВКИ
  Любов є складним і унікальним явищем в житті людини і проявляється в потребі будувати особливі відносини з партнером. Почуття любові проживається людиною на емоційному та когнітивному рівні і знаходить своє безпосереднє відображення в поведінці по відношенню до партнера. Емоційно-поведінковий компонент почуття любові характеризується яскраво вираженим прагненням до близькості з партнером
 5. Етап 1. Попередня підготовка
  Студентам пропонуються можливі варіанти досліджень за темою семінарського заняття і здійснюється загальне керівництво роботою. Студенти на основі отриманих теоретичних знань самі формулюють тему дослідження або отримують її від викладача. Студент повинен самостійно сформулювати мету, завдання, об'єкт, предмет і гіпотезу дослідження. Зі студентами обмовляється форма звіту. В
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка