Головна // Медицина // Педіатрія
Попередня Наступна
Ключарева А.А. і співавт .. Діагностика і диференціальна діагностика захворювань печінки у дітей (Посібник для практичних лікарів), 2001 - перейти до змісту підручника

ХРОНІЧНІ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ

Хронічні гепатити (ХГ) - найпоширеніші захворювання, що характеризуються прогредієнтним перебігом, що призводять до інвалідності, а також летальних наслідків. Паренхіматозні ураження печінки у дітей можуть бути обумовлені найрізноманітнішими причинами. У дітей старшого і підліткового віку класифікація захворювань печінки практично аналогічна такій у дорослих.

Класифікація хронічних захворювань печінки

(Міжнародна робоча група гастроентерологів, 1994р.).

1. Хронічний вірусний гепатит (В, С, D та ін.)

2. Аутоімунний гепатит

3. Первинний біліарний цироз печінки

4. Первинний склерозуючий холангіт

5. Лекарственноіндуцірованний гепатит

6. Криптогенний гепатит (частіше ХВГ ні А - ні Е та ін.)

З урахуванням етіології та особливостей етіотропної і патогенетичної терапії ХГ багато авторів виділяють також:

Генетичні захворювання:

Гемохроматоз

Недостатність a1-антитрипсину

Неалкогольний стеатоз печінки

Хвороба Коновалова- Вільсона та ін.


Ураження печінки може бути також вторинним, на тлі важкого соматичного захворювання або генералізованої інфекції, як, наприклад, ішемічний гепатит при синдромі системної запальної відповіді.

Поширеність різних етіологічних форм ХГ має суттєві відмінності в різних дослідженнях. Разом з тим, всіма дослідниками відзначається домінуюче становище вірусної етіології (70-80% у структурі ХГ). Такі ж і результати досліджень, проведених в деяких регіонах Білорусі. Аналіз даних, отриманих в РБ, свідчить про те, що найбільш частою етіологією ХГ є вірусна. Так, за даними обстеження дітей і дорослих хворих, які перебували на лікуванні в інфекційних лікарнях м Мінська, інфекційній лікарні м Бобруйська і Республіканського науково-практичного дитячого онкогематологічного Центру показано, що в структурі ХГ 77,3% припадає на частку ХВГ.


В даний час ХВГ (B, С, D та ін.) Рекомендується називати запальне захворювання печінки, обумовлене даним вірусом, що триває 6 місяців і більше і здатне привести до цирозу або бути асоційованим з цирозом.

Серед вірусів, що обумовлюють ХГ, провідне значення відводиться ВГС, хоча до теперішнього часу, незважаючи на вакцинацію, значна питома вага припадає на ГВ і ГD. Увага дослідників залучено до пошуку нових вірусів, які можуть бути асоційовані з хронічним ураженням печінки. В останні роки були ідентифіковані віруси гепатиту G, TTV, SEN, проте до теперішнього часу гепатотропних цих вірусів не доведена.

Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "ХРОНІЧНІ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ"

 1. Основні положення, що виносяться на захист
  1. Однією з найбільш актуальних завдань, що стоять перед психологічною наукою в сучасних умовах, є розробка теоретичних концепцій, що розглядають розвиток особистості і суспільства в якості взаємопов'язаних складових єдиного процесу, які розкривають механізми даної взаємозв'язку і дозволяють розробляти програми її емпіричного вивчення в конкретному соціально-психологічному
 2. Глава 1. «Психологічні дослідження розуміння в психології».
  У першому параграфі «Розуміння і поведінку» проаналізовано теоретико-психологічні підстави зв'язку розуміння і поведінки. Піднімається питання про можливість прогнозування поведінки людини, враховуючи характер розуміння ним ситуації. Розглянуто агрумент на користь зв'язку розуміння і поведінки (В.В. Знаків, Д.А. Леонтьєв, Д. Магнуссон, Г.Л. Тульчинський, G. Lange, WL Thomas, F.
 3. Суть проблеми співвідношення дорослості і зрілості
  У більшості досліджень, посвятять психології розвитку, початок періоду дорослості відноситься до 18-20-річного віку людини. Разом з тим хоча передбачається, що до цього часу у людини має бути сформований організм, відповідний нормативам зрілості, розвинені особистісні якості, за якими стоять засвоєні ним основні цінності життя і культури, і як суб'єкт діяльності він готовий
 4. Висновки по першому розділі
  Висування проблеми здоров'я в число пріоритетних завдань суспільного і соціального розвитку обумовлює актуальність теоретичної та практичної її розробки, необхідність розгортання відповідних наукових досліджень і вироблення методичних та організаційних підходів до його збереження та зміцнення, формування культури здоров'я. Сформована система освіти не сприяє в
 5. Етап 2. Проведення фокус = групи
  У процесі проведення групової дискусії студенти-ведучі організовують дискусію, студенти = учасники відповідають на питання згідно з процедурою фокус-групового дослідження, студенти = спостерігачі фіксують висловлювання. На проведення фокус = группиотводітся два академічних часа2 2 Підготовка студентів = провідних полягає в попередній перевірці знання питань і процедури ведення
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка