Головна // Медицина // Педіатрія
Попередня Наступна
Хлебовец Н.І. та ін .. Методичні рекомендації з дитячих хвороб, 2005 - перейти до змісту підручника

Динамічне спостереження та реабілітація в поліклініці дітей із захворюваннями органів дихання і кровообігу Питання для повторення:

1. Функціональні проби, використовувані для оцінки дихальної системи.

2. Функціональні проби, використовувані для визначення стану серцево-судинної системи.

Контрольні питання:

1. Проблема часто хворіють респіраторними захворюваннями дітей в умовах поліклініки. Профілактика гострих пневмоній у дітей раннього віку.

2. Особливості лікування бронхітів і гострих пневмоній в домашніх умовах. Показання до госпіталізації при гострій патології дихальних шляхів. Поняття «стаціонар вдома», показання для його організації.

3. Реабілітація дітей з гострими і хронічними захворюваннями органів дихання в умовах поліклініки та профілактика хронічних захворювань легенів.

4. Організація роботи пульмонологічних кабінетів поліклінік.

5.
Диспансерне спостереження за хворими з ревматичної хворобою серця:

5.1. кратність спостереження дільничним педіатром і фахівцями.

5.2. обсяг обстеження дітей, реабілітаційні заходи.

5.3. первинна та вторинна профілактика гострої ревматичної лихоманки.

6. Диспансеризація дітей з вродженими вадами серця до і після хірургічної корекції.

7. Правила оформлення документації для направлення дитини з ВВС в ДХЦ.

8. Санаторно-курортне лікування дітей з патологією системи органів дихання і кровообігу.

9. Критерії ефективності диспансеризації та зняття з обліку.

10. Виписати рецепти на лікарські препарати, що застосовуються для реабілітації дітей, хворих на гострі пневмонії і хронічними бронхолегеневими захворюваннями.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Шабалов Н.
П. Дитячі хвороби - 5-е вид. - СПб .: Питер, 2004. -Т.2.- С. 38 - 42, 89-91, 309 - 312, 314 - 319, 402, 406, 429 430, 528 - 532.

Додаткова:

1. Довідник сімейного лікаря: Педіатрія / За ред. Г.П. Матвейково, С.І. Тена. - 3-е вид.- Мн .: Білорусь, 2000- С. 332 - 334, 347 - 351, 355 - 358, .395 - 397, 401 - 403, 416 - 417, 615 - 617, 619 - 620.

2. Довідник дільничного педіатра / Под ред. І.М. Усова. - Мн .: Білорусь, 1991. - С. 254 - 258, 260 - 272, 275 - 276, 279 - 280, 328, 330, 343 - 344, 346 - 348, 357, 615 - 620.

Теми УИРС:

1. Дренажні положення при проведенні масажу в залежності від локалізації патологічного процесу в легенях.

2. Показання та терміни хірургічного лікування вроджених вад серця у дітей.

Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Динамічне спостереження та реабілітація в поліклініці дітей із захворюваннями органів дихання і кровообігу"

 1. Індивідуальність в системі якостей людини і акме
  Акмеологія - наука, що вивчає феноменологію, закономірності та механізми розвитку людини на щаблі його зрілості, при досягненні нею найбільш високого рівня цього розвитку; наука, що вивчає осягнення людиною сенсу свого існування, досягнення особистістю професіоналізму в діяльності, продуктивного прояви в житті всіх сутнісних сил індівіда1. Відповідно під акме розуміється
 2. Наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  В результаті синтезу теоретичних і емпіричних даних на основі інтегрального підходу розроблено концептуальну модель ЛГПД (що включає її будова, критерії, рівні сформованості та типи), що базується на трактуванні ЛГПД як системного особистісного утворення. Виділено системоутворюючий елемент ЛГПД - спосіб життєдіяльності особистості у сфері економічних відносин, описані підсистеми ЛГПД:
 3. Підходи до вивчення життєвого шляху людини
  Перший (і найбільш ранній) (идиографичний підхід до життя як долю, незалежної від людини, підкреслював неповторність особистості). Другий - (біографічний), близький до першого за своїм феноменологическому описовому характером також виявляв неповторний ансамбль життєвих обставин. Третій (онтогенетический) - склався у віковій психології як вікова періодизація життя
 4. Роль Бодалева в акме
  А.А.Бодалев у своєму науковій творчості виділився в двох основних напрямках: психологія спілкування та акмеології. Певним підсумком роботи в області акмеології є монографія присвячена феномену акме і деяким умовам його формування «Вершина в розвитку дорослої людини характеристики й умови досягнення», автор звертає увагу на роль соціальної макро- і мікросередовища в досягненні
 5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  1. Абульханова - Славська К.А. Стратегія життя. М .: Думка, 1996. 2. Акілова 3.Т., Петушкова Т. І., Пацявічуте А.А. Моделювання одяг на основі принципу трансформації: Нові прийоми розробки модні форм одягу: Учеб.пособие. М .: МГТА, 1993. 3. Андрєєва Г.М. «Соціальна психологія», М.1998. 4. Андрєєва І.А. Мода і культура одягу. М .: Знание, 1987. 5. Андрієнко О.В. Соціальна
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка