Головна // Медицина // Педіатрія
Попередня Наступна
Хлебовец Н.І. та ін .. Методичні рекомендації з дитячих хвороб, 2005 - перейти до змісту підручника

Дефіцитні анемії у дітей раннього вікуПитання для повторення:

1. Гемограма здорових дітей різного віку.

2. Показники червоного кров'яного паростка у здорових дітей (тривалість життя, розмір і форма еритроцитів, розрахунок і значення колірного показника).

Контрольні питання:

1. Дефіцитні анемії у дітей. Класифікація.

2. Залізодефіцитна анемія (ЗДА):

2.1. сприятливі фактори, групи ризику.

2.2. етіопатогенез ЗДА.

2.3. клініка ЗДА в залежності від стадії: Прелатентний дефіциту заліза, латентного дефіциту заліза, ЗДА.

2.4. лабораторна діагностика ЗДА.


2.5. лікування та профілактика (дієта, медикаментозна терапія)

3. В12-і фолієвої-дефіцитна анемії:

3.1. етіологічні чинники.

3.2. роль вітаміну В12 і фолієвої кислоти в гемопоезі.

3.3. клінічні прояви.

3.4. лікування.

4. Виписати рецепти лікарських засобів, для лікування дефіцитних анемій.

ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Шабалов Н.П. Дитячі хвороби - 5-е вид. - СПб .: Питер, 2004. -Т.1.- С. 251 - 261.

Додаткова:

1. Гематологічні хвороби у дітей. / Под ред. М.П. Павлової - Мн .: Вишейшая школа, 1996. - С.
22-47.

2. Дитячі хвороби: Довідник / За ред. М.В. Чічко.- Мн .: Інтерпрессервіс, 2003. - С. 605-609.

3. Козарезова Т.І., Климкович М.М. Хвороби крові у дітей: Навчальний посібник.-Мн .: Білоруська наука, 2001. С. 29-54.

4. Практичні навички педіатра: Практичний посібник / М. В. чічка, А.А. Астапов, О.Н. Волкова та ін .; Упоряд. І ред. М.В. Чічка. - Мн .: Книжковий будинок. 2005. - С. 613-630.

5. Довідник сімейного лікаря: Педіатрія / За ред. Г.П. Матвейково, С.І. Тена. - 3-е вид.- Мн .: Білорусь, 2000. - С. 529- 533.

Тема УИРС:

Обмін заліза у дітей.

Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Дефіцитні анемії у дітей раннього віку"

 1. «Емпіричне дослідження становлення і розвитку поліетнічної компетентності суб'єктів освіти»
  У третьому розділі пропонується загальна характеристика емпіричного дослідження 2127 респондентів. До процесу емпіричного дослідження були залучені учні початкової школи - 402 дитини, учні середньої школи з 5 по 11 класи - 250 учнів, батьки учнів початкової школи - 83 людини, студенти вузів - 489 осіб, вчителя середньої школи - 184 людини, психологи, соціальні працівники ,
 2. Методика і технологічні елементи акмеологічного тренінгу
  Основний етап проведення тренінгу власне і є самим акмеологічних тренінгом, в рамках якого реалізуються різні антропотехніческіе процедури (навчальні, власне тренінгові та ігрові), проводиться складна і має велике методичне значення екзаменаційна процедура, застосовується комплекс службових методик, спрямованих на підвищення ефективності тренінгу. На початку
 3. Основні характеристики людини в підлітковому і юнацькому віці
  У підлітковому і юнацькому віці (період від 11 до 19 років) відбувається подальший розвиток психічних пізнавальних процесів і формування особистості. Найбільш суттєві зміни в структурі психічних пізнавальних процесів у осіб, які досягли підліткового віку, спостерігається в інтелектуальній сфері. У цей період відбувається формування навичок логічного мислення, а потім і
 4. Проблемне навчання
  Витоком даного виду навчання є категорія проблемності, яка виступає як загальнодидактична характеристика процесу навчання, яка формується на базі спеціальної структури конкретних методів та їх систематизації, підпорядкованої цілям розвитку. Проблемне навчання з позиції акмеології має гуманітарно-технологічний ресурс, який визначається конструюванням творчих навчальних завдань,
 5. Заняття 2. Гра «Діалог культур»
  Тут ми пропонуємо модифікацію однойменної гри, розробленої для тренінгу міжкультурної взаємодії для школярів в рамках федеральної цільової програми «Формування установок толерантної свідомості і профілактика екстремізму в російському суспільстві (2001-2005)» [21, с. 165-169]. В основі опису двох культур, яке ми пропонуємо в нашому варіанті гри, лежить перерахування ключових
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка