Головна // Медицина // Педіатрія
Попередня Наступна
шпаргалка. Факультетська педіатрія, 2009 - перейти до змісту підручника

Дефект міжпередсердної перегородкиДефект міжпередсердної перегородки - один з найбільш поширених вад серця. Гемодинамічні порушення характеризуються скиданням крові через наявний дефект з лівого в праве передсердя, що веде до перевантаження об'ємом тим більшим, чим більше дефект правого шлуночка і малого кола кровообігу. У дітей раннього віку є гіпертрофія правого шлуночка і підвищений опір у судинах малого кола кровообігу. Порок розпізнають після 2-го року життя.

Клінічні прояви пороку при невеликому дефект можуть бути відсутні. Більш типові обмеження переносимості високої фізичної навантаження з юного віку, після якої і під час неї з'являється задишка, відчуття тяжкості або порушення ритму серця, а також у дитини може спостерігатися підвищена схильність до респіраторних інфекцій. У міру наростання легеневої гіпертензії з'являється скарга на задишку при невеликому навантаженні, ціаноз, який спочатку при фізичному навантаженні носить періодичний характер, потім стає стійким, поступово наростають клінічні прояви правошлуночкової недостатності.
У хворих з великим дефектом розвивається серцевий горб.

Межі серця розширені в поперечнику і вправо.

Розширення судинного пучка вліво за рахунок збільшення легеневої артерії. При аускультації визначається розщеплення і акцент II тону над легеневим стовбуром, у деяких хворих з'являється систолічний шум в II-III міжребер'ї зліва від грудини, який посилюється при затримці дихання на видиху. Можливий розвиток миготливої аритмії, яка не характерна для інших вроджених вад серця.

Діагностика: при рентгенологічному дослідженні можна побачити збільшення правого передсердя, поперечник тіні збільшений за рахунок правих відділів і легеневої артерії. На ЕКГ електрична вісь серця розташована вертикально або зміщена вправо. Ознаки гіпертрофії правого передсердя і правого шлуночка, зустрічається неповна блокада правої ніжки пучка Гіса. Іноді виникає порушення ритму (мерехтіння, тріпотіння передсердь, пароксизмальна тахікардія).


При ехокардіографії підтверджується дефект міжпередсердної перегородки по наявності прерива ехосигнала у віддаленій від атріовентрикулярних клапанів частини міжпередсердної перегородки.

Диференціальний діагноз проводять найчастіше з первинною легеневою гіпертензією (легеневий малюнок при ній обідні) і з мітральнимстенозом, на відміну від якого при дефекті міжпередсердної перегородки суттєвої дилатації лівого передсердя не спостерігається; крім цього, мітральний стеноз надійно виключається ехокардіографією. Остаточно підтверджують діагноз катетеризацією передсердь, а також ангіокардіографіей з введенням контрасту в ліве передсердя.

Лікування хірургічне: ушивання або пластику дефекту. Хворі без оперативного втручання живуть в середньому близько 40 років.

Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Дефект міжпередсердної перегородки"

 1. Емпірична база дослідження
  Вибіркову сукупність дослідження склали 380 осіб, з них: 187 - вчителі московських шкіл, 159 - студенти, 34 - викладачі педагогічних вузів. Надійність і вірогідність дослідження забезпечувалась вихідними методологічними принципами, теоретичною обґрунтованістю, різноманітністю і надійністю використаних методів, репрезентативністю вибірки, математичною обробкою
 2. Місце акмеології в системі суспільствознавства та людинознавства
  План 1. Соціокультурний контекст акмеологічного пізнання. 2. Науково-методологічні орієнтації акмеологічних досліджень і розробок. 3. Зв'язки акмеології з обществознанием. 4. Взаємозв'язки акмеології з людинознавства. 5. Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності. Ключові слова: акмеологічність, науково-методологічна
 3. Основні характеристики людини в період ранньої дорослості
  Розвиток пізнавальних психичес процесів у період ранньої дорослості (20-40 років) носить нерівномірний гетерохронний характер. Так, розвиток психофізіологічних функцій продовжується на початковій стадії періоду ранньої дорослості і досягає свого оптимуму до 25 років. Потім розвиток сенсорно-перцептивних характеристик стабілізується і зберігається до 40-річного віку. У той же час розвиток
 4. Додаток 3 до глави 4
  Результати обстеження випробовуваних сімей Таблиця 1 Достовірність відмінностей когнітивного та емоційного вибору гендерних ієрархій піддослідних і її реалізація {foto94} Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена між особистісними (індивідуальними) когнітивним, емоційним і поведінковим компонентами, розраховані за результатами методики рольової ідентичності по кожній випробуваної всіх
 5. Заняття 10. Власне «Я» очима оточуючих людей
  Мета: розвиток уміння бачити себе очима інших і розуміти оточуючих. Вправа 1 Один з учасників групи (адресат) йде за двері з листком паперу і ручкою, намагаючись уявити собі, що про нього думає група, яким вона його бачить. В цей час група думає над тим же питанням: яким ми бачимо цю людину? У процесі обговорення вся група називає не менше 10 позитивних і
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка