Головна // Медицина // Педіатрія
Попередня Наступна
Хлебовец Н.І. та ін .. Методичні рекомендації з дитячих хвороб, 2005 - перейти до змісту підручника

Бронхіальна астма у дітейПитання для повторення:

1. Вплив виду вигодовування на розвиток респіраторних аллергозов у дітей.

2. Типи імунологічних реакцій.

Контрольні питання:

1. Сучасне визначення бронхіальної астми.

2. Фактори ризику виникнення бронхіальної астми у дітей.

3. Етіологія і патогенез бронхіальної астми.

4. Класифікація бронхіальної астми у дітей.

5. Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми залежно від етологічного фактора, ступеня тяжкості, періоду захворювання. Астматичний статус.

6. Диференціальна діагностика бронхіальної астми.


7. Лікування бронхіальної астми в різні періоди захворювання. Профілактика. Диспансерне спостереження.

8. Виписати рецепти лікарських засобів, що застосовуються для лікування бронхіальної астми.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Шабалов Н.П. Дитячі хвороби - 5-е вид. - СПб .: Питер, 2004. -Т.1.- С. 479 - 532.

Додаткова:

1. Дитячі хвороби: Довідник / За ред. М.В. Чічко.- Мн .: Інтерпрессервіс, 2003. - С. 106 - 132.

2. Діагностика дитячих хвороб: довідник М.В. Чічка, А.А. Астапов, П Арнес и др Мн .: Білорусь, 2002.-С 136-161.

3. Жерносєк В.
Ф. Алергічні захворювання у дітей: Рук. для вр.- Мн .: Нове знання, 2003.- С 39-207.

4. Пульмонологія: Сучасний довідник для педіатрів / Н.В. Орлова, Т.В. Парійская.- М .: ТОВ «Видавництво АСТ»; СПб .: ТОВ «Сова», 2004.- 255-278.

5. Довідник сімейного лікаря: Педіатрія / За ред. Г.П. Матвейково, С.І. Тена. - 3-е вид.- Мн .: Білорусь, 2000- С. 613 - 617.

Теми УИРС:

1. Немедикаментозні методи лікування бронхіальної астми у дітей.

2. Ідіопатичний гемосидероз легень.

3. Синдром Гудпасчера.

Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Бронхіальна астма у дітей"

 1. АВТОМАТИЗОВАНА Психосемантичний СИСТЕМА психодіагностики УСТАНОВОК, ціннісні орієнтації особистості
  І каузометріческіе методики і методики, аналогічні репертуарним тестам, побудовані на ефекті факторних причин в психології. Вплив тих чи інших осіб, конструктів вимірюється за ступенем їх включеності в життєдіяльність особистості. Проте дані методичні підходи мають істотні недоліки. По-перше, вони виключно трудомісткі у силу чого рідко застосовні навіть
 2. Критерії та рівні управлінської діяльності
  Управлінська діяльність, будучи певним типом діяльності, поєднує в собі сутності загальнодіяльнісному-го характеру та тіподеятельностние сутності. Тому при аналізі управлінської діяльності та застосуванні критеріїв для отримання відповідальних тверджень зміст критеріїв має відповідати цим сутностям. Саме звернення до спеціальних уявленням про управлінську
 3. Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
  Монографії: 1. Загальний універсальний закон розвитку, розвиток когнітивних структур хімічного знання і хімічні здібності. Єкатеринбург: Видавництво Уральського університету, 2008. 512 с. 2. Психологія спеціальних здібностей: диференційно-інтегративний підхід. М .: Изд-во «Інститут психології РАН», 2011. 320 с. Статті у наукових журналах, рекомендованих ВАК: 3. Формування
 4. ПЕРЕДМОВА
  Увазі читача пропонується вже четвертий збірник матеріалів симпозіумів з проблем сенсу життя і акме, з 1995 року щорічно проходять в психологічному інституті Російської Академії освіти. Симпозіуму 10 років. 10 років пошуків, суперечок, втрат і знахідок. Чи була плідною наша робота? Або наші спроби й устремління виявилися подібні спробі барона Мюнхгаузена витягти себе з
 5. ХВОРОБИ із з'ясуванням ПЕРВИННИМ біохімічних дефектів
  До теперішнього часу спадкові дефекти знайдені приблизно для 140-150 ферментів, тобто для 1-2% від числа теоретично можливих. Аналіз складу ферментів, для яких відомі генетичні дефекти, дозволяє охарактеризувати виявлені генетичні дефекти і намітити перспективи подальших їх пошуків. Обмін будь-яких речовин в організмі складається з двох сполучених процесів -
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка