Головна // Медицина // Педіатрія
Попередня Наступна
Папая А. В., Жукова Л. Ю.. Анемії у дітей, 2001 - перейти до змісту підручника

Апластичні анемії

Апластичні анемії (АА) - це збірна група захворювань, основною ознакою яких є депресія кістковомозкового кровотворення за даними аспірата і биоптата кісткового мозку і периферична панцитопенія (анемія різного ступеня вираженості, тромбоцитопенія, лейкогранулоцітопенія і ретикулоцитопенія) при відсутності діагностичних ознак лейкозу, мієлодиспластичного синдрому, міелофнброза і метастазів пухлини. При АА є втрата всіх паростків гемопоезу (еритроїдного, мієлоїдного, мегакаріоцітарного) і заміщення кроветворного кісткового мозку жировою тканиною.

В даний час загальноприйнятим є термін «апластична анемія», який включає в себе всі форми або стадії гіпо- та апластичні анемій, що виділяються раніше різними авторами.
Частота у дітей становить 6-10 випадків на 1 000 000 дитячого населення на рік, що для Росії відповідає 300-500 знову діагностованих випадків АА на рік [Масчан А. А. і співавт., 1998].

Етіологія

Етіологія АА досі до кінця не з'ясована. Виділяють екзогенні та ендогенні етіологічні фактори розвитку АА. Екзогенних факторів відводиться пріоритетна роль в розвитку захворювання, до їх числа відносяться фізичні дії, хімічні речовини (насамперед, лікарські препарати), інфекційні агенти (віруси, бактерії, гриби). З числа ендогенних факторів, що пригнічують гемопоез, найбільш значимі спадкові та генетичні порушення, зміна гормонального статусу при патології щитовидної залози, яєчників, тимуса, системні захворювання сполучної тканини, стреси, травми.
Однак у переважної більшості хворих (до 80%) етіологія захворювання залишається невідомою. Можливі етіологічні фактори при АА представлені в табл. 29. З таблиці видно, що А А є поліетіологічним захворюванням. Певне значення в розвитку АА, можливо, мають також екологічні зміни (викиди токсичних речовин в атмосферу, недостатні потужності очисних споруд і т. Д.).

Таблиця 29

 Етіологічні фактори при апластична анемія[Абдулкадиров К. М., Бессмельцев С. С, 1995, із змінами!Закінчення табл. 29

Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Апластичні анемії"

 1. Акмеологические технології розвитку аутопсихологічна компетентності
  Акмеологические технології розробляються в рамках моделі предмета акмеології, що відбиває перехід від реального стану, якості та рівня розвитку особистості (і її професіоналізму) до майбутнього ідеального. Дана модель включає інтегральну характеристику наявного стану та потенціалу особистості, алгоритмів і способів його розвитку, образу майбутнього стану, очікування контрольних механізмів і
 2. Гетерохронность розвитку АК
  Гетерохронность розвитку АК проявляється в наявності індивідуальних варіантів формування компонентів структури АК, що визначається віковими, професійними, психофізіологічними факторами. Ми виходили з того, що процес дорослішання зростаючої людини характеризується гетерохронность розвитком гетерогенних за своєю природою процесів і взаємодією всіх "іпостасей" людини як
 3. Методи і матеріал дослідження
  На різних етапах дослідження і при вирішенні окремих завдань застосовувався широкий спектр методів збору фактичного матеріалу і його обробки. У частині теоретичного дослідження в роботі застосовувалися принципи сходження від абстрактного до конкретного, єдність історичного і логічного аналізів, систематизація, структурування, узагальнення. Достовірність результатів і висновків дослідження
 4. Особливості вибору статі Батька і Дитини в різних вікових та гендерних групах
  Відповідно до методики визначення когнітивного вибору статі Батька і Дитини для всіх вікових та гендерних груп були визначені особливості цього вибору і встановлено зв'язок між когнітивним вибором статі Батька і Дитини. Перевірка результатів когнітивного вибору гендерів Батька і Дитини за критерієм х2 показала нормальність їх розподілу, а результати однофакторного
 5. ЛІТЕРАТУРА
  Барашнев Ю. І., Бахарєв В. А., Новиков П. В. Діагностика та лікування вроджених і спадкових захворювань у дітей (путівник з клінічної генетики). - М .: «Тріада-Х», 2004. - 560 с. 3. Ворсанова С. Г., Юров І. Ю., Соловйов І. В., Юров Ю. Б. Молекулярна цитогенетика в діагностиці хромосомних і генних хвороб у дітей // Ріс.
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка