Головна // Медицина // Педіатрія
Попередня Наступна
За редакцією Русаковой О.М .. Актуальні проблеми педіатрії, 2009 - перейти до змісту підручника

Аномалії конституції (діатези)Поняття «аномалії конституції» (діатези) було введено в клінічну педіатрію в кінці XIX - початку ХХ століття і відповідало поняттю «спадкова схильність», що було обумовлено недостатніми відомостями про спадковість, генетичних і молекулярних механізмах розвитку захворювань. Розвиток генетики та молекулярної біології дозволило розшифрувати багато аспектів спадковості і схильності до захворювань. У зарубіжній медичній практиці діатези не виділяють, не передбачені вони і в МКБ-10. Вчення про діатез збереглося виключно у вітчизняній літературі.

Нормальна конституція - сукупність генетичних, морфологічних, функціональних, біохімічних, імунологічних та інших ознак, що забезпечують адекватну відповідь організму на звичайні зовнішні та внутрішні впливи.

Патологічна конституція - неадекватна відповідь на звичайні зовнішні та внутрішні впливи (генетична патологія).


Аномалії конституції (діатези) - це сукупність конструкційних особливостей організму, яка визначає неадекватну (аномальну, частіше гіперергічну) його реактивність. Під діатезом розуміють, полигенно (мультифакторіальних) наслідувану схильність, схильність до певних захворювань і важкого їх течією, пов'язану в деяких випадках з наявністю певних антигенів гістосумісності. В даний час налічується більше 20 різних діатезів (атопічний, лімфатичний, сечокислий, геморагічний, вегетодістоніческій та ін.). У дітей перших років життя частіше виділяють три класичні варіанти діатезу (табл. 24): ексудативно-катаральний (ЕКД), лимфатико-гіпопластичний (ЛГД), нервово-артритичний (НАД). Виділення форм діатезу визначає можливі шляхи первинної профілактики, спрямовані на запобігання розвитку того чи іншого захворювання.


Табл. 24. Класифікація діатезу у дітей

Тип діатезу Клінічні форми Період Ступінь вираженості
Ексудативно катаральний (алергічний) Пастозна ЕрітіческаяЛатентнийМаніфестний (клінічних проявів)Легка Помірна Виражені прояви
Лімфатіко- гипопластическийМакросомальная мікросомальне
Нервово артритичнийЗ переважанням нервнопсіхіческіх порушень З переважанням дисметаболічних порушень
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Аномалії конституції (діатези)"

 1. Акмеограмма педагога
  Акмеограмма педагога - це документ, в якому відображена індивідуальна "траєкторія" сходження даного конкретного педагога до вершин професіоналізму, програма переходу від одного рівня професіоналізму до іншого, більш високого. Акмеограмма педагога є засобом просування педагога до професіоналізму, до досягнення педагогом свого професійного акме, а також засобом самоконтролю
 2. Етнопсихологічний аспект "акме"
  Місце і роль етнічності в ціннісному свідомості особистості залишаються слабоізученной. В системі ціннісних переваг виражається цілепокладання особистості по всіх сферах життєдіяльності в етносоціальної середовищі. Це положення набуває особливої актуальності в сучасних реаліях перехідного періоду, що характеризується посиленим впливом епохи етнічного ренесансу XX в. на шляху прориву з радянської
 3. Методи дослідження
  Основні методи дослідження включали 1) загальнонаукові: системний аналіз, моделювання, номотетики-идеографичний аналіз, проектування, екстраполяція, теоретичний аналіз; 2) комплекс психологічних і акмеологічних методів, об'єднаних у рамках констатуючого і формуючого експерименту; 3) методи, розроблені в рамках компоненціального підходу: опитування, спостереження, інтерв'ю,
 4. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  Розроблено акмеологічна концепція ідентифікації державних службовців, заснована на загальних і спеціальних методологічних принципах програмно-цільового управління, орієнтована на досягнення консенсусу інтересів державного службовця, корпоративних інтересів кадрів державної служби і держави, суспільства в цілому, що дозволяє підвищити ефективність державної служби.
 5. Мутаційний процес і спадкові захворювання людини
  механізм генних мутацій. Хвороби обміну речовин і молекулярні хвороби людини. Спадкування генних аномалій. Мутації відбуваються на кожному з перерахованих рівнів, і їх називають генними, хромосомними, геномних. Багато мутації є причиною спадкових захворювань, яких налічується близько 2000. Вивчення і можливе запобігання наслідків генетичних дефектів людини -
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка