Головна // Медицина // Педіатрія
Наступна
Євграфова Л.Е .. Пропедевтика в педіатрії. Методика збору анамнезу та об'єктивного дослідження дитини, 2010 - перейти до змісту підручника

АНАМНЕЗ

При проведенні обстеження дитини необхідно дотримуватися певні умови, що сприяють більш повному отриманню інформації і найменш травматичні дитини.

1). Приміщення, в якому проводиться безпосереднє дослідження, має бути теплим (температура + 24 + 25), без протягів, бажано з природним освітленням. При штучному освітленні бажано лампи денного світла. Відсутність сторонніх шумів.

2). Огляд проводиться в присутності батьків без сторонніх осіб, дівчаток старшого віку оглядають в присутності матері.

3). Успішне проведення обстеження неможливо, якщо не знайдений контакт з дитиною, її батьками або родичами.
Фельдшер повинен мати охайний вигляд. Бажано на роботі не носити яскраві прикраси, не застосовувати яскравою, незвичайною косметики зі стійкими запахами.

4). Руки фельдшера повинні бути чистими (мити перед кожним оглядом дитини), теплими, з коротко підстриженим нігтями.

Розпитування

Обстеження завжди починається з розпиту. Дуже важливо бути гранично доброзичливими, спокійними, впевненими в собі. Дітей молодшого віку бажано зацікавити іграшкою або предметами, що становлять для нього інтерес, можна трохи пограти з малюком.

При хорошому контакті з дитиною та її рідними фельдшеру вдається отримати цінні анамнестичні дані про захворювання, поставити правильний діагноз і вчасно почати лікування.
Як правило, медпрацівник отримує дані про хвороби від батьків дитини. У розмові з батьками слід вислухати їх і одночасно навідними питаннями та уточненнями отримати необхідну інформацію. Вкрай небажано під час опитування робити висновки, особливо негативного плану, як по захворюванню дитини, так і по заходах, які застосовувалися при попередньому лікуванні та обстеженні дитини.

При расспросе рекомендується дотримуватися певної послідовності. Розрізняють паспортну частину, анамнез захворювання та анамнез життя.
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "АНАМНЕЗ"

 1. ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ
 2. Достовірність результатів дослідження та особистий внесок автора
  Достовірність наукових положень і висновків, сформульованих в дисертації, забезпечена застосуванням комплексу взаємодоповнюючих діагностичних методик, адекватних меті та завданням дослідження, залученням великого фактичного матеріалу і його різнобічним аналізом, репрезентативністю вибірки обстежених, ретельним кількісним і якісним аналізом, а також коректним застосуванням
 3. Медична акмеологія
  План 1. Медицина і акмеологія. 2. Сутність медичної акмеології. 3. Основні категорії, поняття медичної акмеології. 4. Медичне забезпечення акмеологічного процесу. 5. Специфіка професійної діяльності медичного працівника, його професійно важливі якості. 6. Висновки. Ключові слова: медицина, медична акмеологія, медичне забезпечення
 4. Основні гіпотези дослідження
  1. Професійне здоров'я можна визначити як систему основних психофізіологічних функцій, особистісних якостей і діяльнісних проявів, сформованість яких є умовою і передумовою збалансованого розвитку професійного здоров'я, і одночасно як особистісне якість, яка забезпечує інтеграцію всіх рівнів і модальностей внутрішньої організації людини як
 5. ДОДАТОК
  КОНТРОЛЬНО-Повчальні ПИТАННЯ Виберіть одну правильну відповідь із числа запропонованих варіантів відповіді. Звірте відповідь з контролем в кінці завдань. 1. Назвіть причини розвитку спадкових хвороб: а) краснуха, перенесена в період вагітності; б) дію тератогенних факторів; в) застосування лікарських засобів у період вагітності; г) мутації
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка