Головна // Медицина // Оториноларингология

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

О.А. Коленчукова, С.В. Смирнова, А.А. СавченкоМікробіоценоз слизової оболонки носа і ріносінусіти2011
Монографія присвячена актуальним проблемам оториноларингології, мікробіології та імунології. Розглянуто питання мікробіоценозу слизової оболонки носа в залежності від етіології та патогенезу риносинуситов. Встановлено особливості мікробіоценозу слизової оболонки носа при різних патогенетичних формах риносинусита (алергічного і псевдоалергічного генезу). Розставлені акценти на специфіці мікробної флори при полипозном і бактеріальному риносинуситах. Дана характеристика мікробного пейзажу слизової оболонки носа при риносинусите в залежності від типу иммунопатологической основи запуску алергічного запалення.

Книга призначена для бактеріологів, мікробіологів, оториноларингологів, алергологів-імунологів, студентів та аспірантів медичних вузів.
ШпаргалкаВідповіді по Оториноларингології2010
Відповіді для іспиту стоматологічного факультету 4 курсу Спбгму ім. акад. І. П. Павлова.44 питання

Загальні питання та методи дослідження ЛОР-органів. Клінічна анатомія і фізіологія ЛОР-органів. Патологія вуха. Патологія верхніх дихальних шляхів.
СтандартиДіагностика та лікування ЛОР захворювань2009
Стандарти діагностики та лікування таких захворювань: Гострий назофарингіт Гострий фарингіт Стрептококовий фарингіт Гострий фарингіт, викликаний іншими уточненими збудниками Гострий фарингіт неуточнений Гострий тонзиліт (ангіна). Стрептококовий фарингіт Хронічний тонзиліт Гіпертрофія мигдаликів Аденоїди Гострий тонзиліт, викликаний іншими уточненими ...
Контрольна роботаТуговухість. Класифікація. Клініка.2008
Поняття приглухуватості. Види приглухуватості. Причини приглухуватості. Симптоми приглухуватості. Лікування приглухуватості. Профілактика приглухуватості.
Кочкін Р.В.Імпедансна аудіометрія2006
Методи дослідження слуху, засновані на оцінці піддослідними відчуттів, що виникають при пред'явленні ним звукових сигналів (суб'єктивна аудіометрія) по праву домінують в клініці. По суті, це психоакустические тести. Саме в особливостях відчуття приховані безмежні можливості вивчення різних сторін і проявів слуху. Однак існує ряд ситуацій, при яких використання суб'єктивних показників неможливо або небажано. Зокрема, об'єктивні методики набувають особливого значення при дослідженні слуху у дітей, у випадках недостатності психічного розвитку досліджуваних, при порушенні свідомості внаслідок різних захворювань і травм. В ході проведення військової, трудової, судово-медичної експертизи також часто виникає необхідність об'єктивної оцінки стану слухової функції без участі в цьому процесі випробуваного. У даній книзі «Імпедансна аудіометрія» розповідається про один з методів об'єктивної оцінки слуху, який отримав останнім часом широкого поширення в клінічній аудіології, є акустична імпедансометрія - вимірювання акустичного імпедансу середнього вуха.
М.В.ФомінаПрофілактика і лікування порушень голосу в осіб голосоречевих професій: Методичні вказівки2004
У методичних вказівках висвітлені питання діагностики голосових порушень різного походження у людей голосоречевих професій. Наведено методи лікування і корекції голосових порушень, диференційовані вправи з метою постановки фізіологічного та мовленнєвого дихання, правильного голосоведення.

Методичні вказівки призначені для слухачів, що підвищують кваліфікацію за програмами вищої професійної освіти при вивченні дисципліни «Валеологія та екологія людини»
Нейман Л.В., Богомильский М.Р.Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху та мовлення2001
У підручнику розглядаються будову і функції органів слуху та мовлення в нормі та патології. Значне місце відводиться сучасним методам дослідження слуху у дітей з вадами слуху та мови, новітнім засобам компенсації слухової функції, а також використанню та розвитку залишкового слуху та профілактичним заходам по боротьбі з глухотою і розладами мови у дітей.

Підручник призначений для студентів вищих і середніх педагогічних навчальних закладів.
Пальчун В.Т., Крюков А.І.Оториноларингологія: Керівництво для лікарів. Частина 12001
У керівництві представлені матеріали з історії виникнення і розвитку оториноларингології. У першому розділі з позицій клініки розглянуті анатомічні, фізіологічні та функціональні особливості верхніх дихальних шляхів, слухового і вестибулярного аналізаторів. На підставі цього матеріалу викладені класичні методи дослідження кожного ЛOP-органу. У другій частині послідовно описані захворювання носа і навколоносових пазух, глотки, гортані, вуха.

Окремо представлені неврологічні ускладнення і сепсис, пухлини ЛOP-органів, специфічні захворювання (туберкульоз, сифіліс, гранулематоз Вегенера, дифтерія, СНІД). Розглянуто питання професійного відбору в оториноларингології. Подано методичні рекомендації з обстеження та складання історії хвороби хворого в стаціонарі.

Для оториноларингологів та лікарів загальної практики.
Пальчун В.Т., Крюков А.І.Оториноларингологія: Керівництво для лікарів. Частина 22001
У керівництві представлені матеріали з історії виникнення і розвитку оториноларингології. У першому розділі з позицій клініки розглянуті анатомічні, фізіологічні та функціональні особливості верхніх дихальних шляхів, слухового і вестибулярного аналізаторів. На підставі цього матеріалу викладені класичні методи дослідження кожного ЛOP-органу. У другій частині послідовно описані захворювання носа і навколоносових пазух, глотки, гортані, вуха.

Окремо представлені неврологічні ускладнення і сепсис, пухлини ЛOP-органів, специфічні захворювання (туберкульоз, сифіліс, гранулематоз Вегенера, дифтерія, СНІД). Розглянуто питання професійного відбору в оториноларингології. Подано методичні рекомендації з обстеження та складання історії хвороби хворого в стаціонарі.

Для оториноларингологів та лікарів загальної практики.
Солдатов І.Б.Гофман В.Р. (ред.)Оториноларингологія2000
У підручнику з сучасних позицій викладено основні відомості з клінічної анатомії, фізіології та методам дослідження ЛОР органів. Описана клінічна картина при їх захворюваннях і ушкодженнях. Представлені основні методи лікування та профілактики, а також сучасні положення з організації оториноларингологической допомоги у Збройних силах у мирний і воєнний час.
Мітін Ю.В.Оториноларингологія (лекції)2000
В основу книги автором покладено 15-річний досвід читання лекцій з оториноларингології студентам Национального медичного університету ім. О.О. Богомольця. Лекції є викладеня ключовими вопросам спеціальності, в якіх переплетені Класичні Відомості, дані найбільш СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ та великий особистий клінічний досвід автора. За возможности Авторитети сімбіозу знань надається художня форма.
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка