Головна
Медицина || Психологія
Медична паразитологія / Патологічна анатомія / Педіатрія / Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія і реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
Антонов М.М. Тканинні гельмінтози у дорослих і дітей (епідеміологія, клініка, діагностика, лікування профілактика)2004
Методичні рекомендації. Вступ. Етіологія. Особливості епідемічного процесу. Иммунопатогенез тканинних гельмінтозів. Клініко-епідеміологічна характеристика окремих видів тканинних гельмінтозів. Токсокароз. Трихінельоз. Ехинококкози. Цистицеркоз. Лабораторна діагностика тканинних гельмінтозів. Інструментальні методи діагностики. Диференціальна діагностика. Лікування тканинних гельмінтозів. Диспансерне спостереження. Профілактика.
Лекція Стрічкові черв'яки2000
Загальна характеристика. Неозброєний (Бичачий) Ціп'як, Taeniarhynchus saginatus. Озброєний (Свинячий) Ціп'як, Taenia solium. Цистицеркоз. Карликовий ціп'як, Hymenolepis тато. Ехінокок, Echinococcus granulosus. Альвеокок, Alveococcus multilocularis. Лентец широкий, Diphyllobothrium latum. Спарганоз.
Черепанов А.А., Москвін А.С., Котельников Г.А., Хренов В.М. Диференціальна діагностика гельмінтозів по морфологічної структурі яєць і личинок збудників1999
Атлас є методичним посібником для фахівців лабораторій (ветлікарів і лаборантів), викладачів, студентів вищих, середніх навчальних закладів та інших установ ветеринарної медицини. Крім того, він може представляти практичний інтерес для фахівців медико-санітарного профілю і біологів-екологів. У ньому наводяться дані по основних збудників гельмінтозів, методам їх діагностики, а також характерні ознаки яєць і личинок гельмінтів найбільш поширених видів в ілюстративній і описової формах. При постановці діагнозу на гельмінтози особливе значення надають величиною, формам, структурі яєць і личинок паразитів. У посібнику викладено метод їх мікрометрів, а також метод кількісної копроовоскопіческой діагностики.
Шалига І. Ф., Мартем'янова Л. А., Турченко С.Ю. Патологоанатомічний діагноз. Розбіжності діагнозів та їх аналіз2012
Мета навчально-методичного посібника - розкрити на сучасному рівні питання формулювання діагнозів і їх структуру, освоїти аспекти категорії розбіжності діагнозів та їх причини, а також сутність поняття «Ятрогенна патологія». Викладені рекомендації по патологоанатомічний діагноз, розбіжностей діагнозів і їх аналізу для проведення практичних занять. Призначено для студентів 5, 6 курсів лікувального факультету медичних вузів, лікарів-стажистів-патологоанатомів та лікарів інших спеціальностей.
Методичний посібник Тести з патанатомії для лікувального та педіатричного факультетів2011
Пошкодження. Клітинні та позаклітинні механізми трофіки. Дистрофії. Загальні закономірності розвитку паренхіматозних і стромально-судинних дистрофій. Змішані дистрофії. Класифікація. Загальні закономірності розвитку. Некроз. Клініко-морфологічна характеристика. Порушення кровообігу. Морфологія гострої і хронічної серцевої недостатності. Тромбоемболічний синдром. ДВС синдром. Запалення. Сутність, закономірність розвитку. Морфологія кінетики запальної реакції. Класифікація. Ексудативне запалення. Клініко-морфологічна характеристика. Продуктивне запалення. Гранулематоз. Іммуннопатологіческіе процеси. Аутоиммунизация. Морфологія реакцій гіперчутливості. Процеси адаптації та компенсації. Регенерація. Загальні положення. Репаративна і патологічна регенерація. Пухлини. Гисто- і морфогенез пухлин. Принципи класифікації. Саркома. Рак. Хвороби системи крові. Гемобластози.
Чорнобай Г.Н., Сидорова О.Д., Іванов А.В. Практикум з курсу патологічної анатомії2010
У навчальному посібнику визначені мотивації, мета і завдання теми заняття, представлений перелік питань і навчальна карта заняття з алгоритмом дій по самостійному вивченню навчальних елементів. Запропоновано ситуаційні задачі і тестові завдання контролю вихідного та підсумкового рівня знань. Навчальний посібник для студентів складено відповідно до професійним державним освітнім стандартом підготовки лікарів за спеціальностями 06010165 - Лікувальна справа, 06010365- Педіатрія, і 06010465 - Медико-профілактична справа, з урахуванням програми дисципліни та рівня засвоєння студентом компетенцій.
Тараніна Т.С., Климачов В.В., ліпив А.В. Тестові завдання з патологічної анатомії2009
Мета справжніх тестових завдань - полегшити процес самопідготовки і підвищити рівень ефективності теоретичної та практичної підготовки студента до практичних занять з патологічної анатомії. В основу тестових завдань покладена «Приблизна програма з дисципліни патологічна анатомія для спеціальностей: 04100 - лікувальна справа, 04200 - педіатрія, 04300 - медико-профілактична справа, г. Москва, 2002». Тестові завдання розташовуються по порядку номерів проведених занять і включають розділи загальної та спеціальної патологічної анатомії, які вивчаються відповідно в 5 і 6 семестрах. Вашій увазі пропонуються тестові завдання, в яких можуть бути один, два, три і більше число правильних відповідей! У завданнях інших форм дійте у відповідності з наявними там інструкціями. В кінці кожної теми наводяться правильні відповіді на поставлені питання, що дозволить полегшити підготовку до занять.
Плотникова Н.А., Кемайкина С.П., Харитонов С.В. Загальна і приватна патологічна анатомія2009
Навчальний посібник до практичних занять з патологічної анатомії містить короткий опис основних питань досліджуваних тим, докладний опис мікропрепаратів із зазначенням навчальних елементів, перелік пропонованих до вивчення макропрепаратів, контрольні запитання та ситуаційні задачі по кожній темі. Призначається для студентів III - IV курсів лікувального та педіатричного відділень медичного факультету.
Басинский В.А., Прокопчик Н.І., Сіляева Н.Ф. Курс лекцій з патологічної анатомії2009
Пропонований курс лекцій з патологічної анатомії складений відповідно до чинної типової програми та навчальним планом з патологічної анатомії для студентів лікувального, педіатричного та медико-діагностичного факультетів, з урахуванням останніх наукових досягнень. Він сприятиме підвищенню ефективності позааудиторної самостійної підготовки студентів до лабораторних занять, представить інтерес для студентів інших факультетів медичних вузів і лікарів-патологоанатомів.
Соловйова І.П., Батиров Ф.А., Пономарьов А.Б., Федоров Д.М. Патологічна анатомія туберкульозу та диференціальна діагностика гранулематозних захворювань2005
Справжній атлас включає сучасні уявлення про особливості патологоанатомічних проявів, класифікації та диференціальної діагностики туберкульозу і найбільш поширених гранулематозних захворювань. В основу атласу покладено піввіковий досвід роботи з вивчення аутопсійного матеріалу і біопсій патологоанатомічного відділення НДІ фтізіопульмонологіі ММА ім. І.М. Сеченова. В області фтізіопульмонологіі представлене посібник є оригінальним, публікується вперше і призначене для широкого використання на етапі постдипломного навчання.
Риков В.А. Довідник патологоанатома2004
У довіднику наведено основні нормативні акти, що регулюють секційний розділ роботи патологоанатомічної служби, її штатний забезпечення, права, посадові та професійні обов'язки, заходи соціального захисту працівників служби, дана оцінка можливого настання відповідальності при небажаних результатах надання патологоанатомічної допомоги. Відповідно до МКБ-10, наведені вимоги для встановлення клінічного та патологоанатомічного діагнозів, правила звірення діагнозів, кодування (шифровки) захворювань та оформлення медичного свідоцтва про смерть. Довідник призначений для працівників патологоанатомічної служби і для лікарів-організаторів охорони здоров'я, він буде корисним для лікарів-клініцистів широкого профілю, працівників страхових організацій та правоохоронної системи і може бути використаний в якості довідкового посібника для навчання студентів медичних ВУЗів, при підвищенні кваліфікації лікарів-патологоанатомів та організаторів охорони здоров'я, а також для широкого кола читачів, які цікавляться даними медико-правовими проблемами.
Мішнёв О.Д., Щеголев А.І., Трусов О.А. Патологоанатомічна діагностика сепсису2004
Вступ. Визначення термінів і понять. Етіологія. Класифікація. Патологоанатомічна діагностика. Принципи оформлення патологоанатомічного діагнозу та медичного свідоцтва про смерть.
За редакцією Пальцева М.А. Курс лекцій з патологічної анатомії2003
Рекомендується Навчально-методичним об'єднанням по медичної та фармацевтичної освіти вузів Росії в якості навчального посібника для студентів медичних вузів.
Милованов А.П. Патолого-анатомічний аналіз причин материнських смертей2003
Милованов Андрій Петрович - доктор медичних наук, професор, член-кореспондент РАПН, керівник відділу патологічної анатомії (дир. - Доктор медичних наук, професор Л.В. Кактурскій) НДІ морфології людини РАМН, консультант Московського міського центру патолого-анатомічних досліджень. Зміст: Вимоги по МКБ-10 з аналізу причин материнських смертей. Гестаційна перебудова жіночого організму, пологи і післяпологовий період. Характеристика загальпатологічних реакцій. Алгоритми аутопсії померлих вагітних, породіль та породіль та вивчення матки. Початкові акушерські причини материнських смертей. хвороби матері, ускладнені вагітністю, пологами і післяпологовим періодом. Правила зіставлення клінічного та патологоанатомічного діагнозів.
За редакцією академіка Пальцева М.А. Лекції з загальної патологічної анатомії2003
Рекомендується Навчально-методичним об'єднанням по медичної та фармацевтичної освіти вузів Росії в якості навчального посібника для студентів медичних вузів. Курс лекцій складений з урахуванням програми з патологічної анатомії для студентів медичних вузів, прийнятої в 2002 р В кінці кожної лекції наводиться список рекомендованих ілюстрацій. Автори вважають, що підручник, посібник до практичних занять, атлас і курс лекцій - той мінімум навчальних посібників для студентів і викладачів, який необхідний для освоєння патологічної анатомії.
Пальців М. А., Анічков Н.М. Патологічна анатомія2001
Частина II томи 2 підручники складається з 9 розділів, які включають відомості про захворювання нирок і сечовивідних шляхів, жіночої та чоловічої статевої системи, молочних залоз, патології вагітності та післяпологового періоду, захворюваннях дитинства і дитинства, ендокринних захворюваннях, хворобах опорно-рухового апарату, шкіри, нервової системи та органів чуття. Для студентів медичних вузів.
Пальців М.А., Аничков Н.М. Патологічна анатомія2001
Частина I томи 2 підручники складається з 7 розділів, що включають відомості про хвороби серця і судин, патології клітин крові та кісткового мозку, захворюваннях органів лімфоретікулярной системи, інфекційних та паразитарних хворобах, хворобах органів дихання, травної системи, захворюваннях печінки і підшлункової залози. Другий том підручника адресований насамперед студентам усіх факультетів медичних вузів. Однак він може виявитися корисним і для лікарів, в тому числі патологоанатомів, а також інших представників клінічних, медико-біологічних і біологічних спеціальностей.
Сидорова О.Д. Патологічна анатомія шоку1997
Комплексне біологічне явище «шок» докладно висвітлено в розділі патофізіології, де його відносять до екстремальних станів. Не вдаючись у подробиці, ми торкнемося лише тих патофізіологічних аспектів, які необхідні нам для розуміння патофізіологічних зрушень, що супроводжують шокову реакцію.
Автандилов Г. Г. Основи патологоанатомічної практики1994
Сучасна патанатомія у вдосконаленні діагностики хвороб. Професійні та посадові вимоги до лікаря-патологоанатома і персоналу патологоанатомічного відділення. Патологоанатомічне відділення і бюро. Вимоги до приміщення та обладнання пватологоанатоміческого відділення. Правила та порядок проведення патологоанатомічних досліджень. Витяг і патологоанатомічне дослідження органів. Деякі особливості патологоанатомічного дослідження, пов'язані з характером патології. Особливості патологоанатомічного дослідження плодів, померлих новонароджених і дітей. Оформлення протоколу розтину, діагнозу, епікризу та свідоцтва про смерть. Дослідження біопсійного та операційного матеріалу.
І. І. Медведєв Основи патологоанатомічної техніки1969
Патологоанатомічна техніка включає всі способи і методи, що застосовуються при патологоанатомічних дослідженнях. Сюди, перш за все, відноситься найважливіше джерело наших медичних знань - розтину трупів людей, потім приготування демонстративних препаратів, т. Е. Музейна справа, взяття матеріалів для різних досліджень, правильна і об'єктивна запис в протоколи патологічних змін, що є основою для танатологіческого ув'язнення, а також бальзамування трупів та ін. Всі ці волроси викладаються авторами різному, і одного будь-якого методу розтину, здатного задовольнити дослідника за всяких обставин, не існує. Кожен метод в одних умовах може бути хороший, в інших же - малопридатний. Вибір методу залежить цілком від прозектора, що враховує особливості кожного випадку дослідження. Керівництво для прозекторів лікарень і для студентів медичних інститутів Видання третє, виправлене і доповнене.
Павлова Н. В. Госпітальна педіатрія. Конспект лекцій2012
Представлений вашій увазі конспект лекцій призначений для підготовки студентів медичних вузів до здачі іспитів. Книга включає в себе повний курс лекцій з госпітальної педіатрії, написана доступною мовою і буде незамінним помічником для тих, хто бажає швидко підготуватися до іспиту і успішно його здати.
Під ред. проф. Т.А. Нагаєвої Керівництво за методикою обстеження здорової і хворої дитини2011
У 2-му, переробленому і доповненому, виданні навчального посібника в систематичній формі викладено методи дослідження об'єктивного статусу дитини, вказана послідовність застосування різних методичних прийомів, наведені нормативи, протоколи обстеження різних органів і систем. Посібник призначений для студентів педіатричного факультету медичних вузів.
Медичний коледж "Аяжан" Короткий курс з педіатрії2010
Організація профілактичної та лікувальної допомоги дітям. Періоди дитячого віку та їх характеристика. Антропометричні показники розвитку дитини. Перелік форм первинної медичної документації, що зустрічаються в роботі дільничного лікаря-педіатра. Новонароджена дитина і догляд за ним. Патронаж новонароджених. Недоношена дитина і догляд за ним. Загартовування і фізичне виховання. Хвороби новонароджених.
Євграфова Л.Е. Пропедевтика в педіатрії. Методика збору анамнезу та об'єктивного дослідження дитини2010
У навчальному посібнику відповідно до Державного освітнього стандарту за фахом 060101 «Лікувальна справа» представлений класичний метод збору анамнезу та об'єктивного дослідження дитини посістемам, висвітлені проблеми фізичного розвитку дітей та його оцінка. Посібник сприяє систематизації теоретичних знань з пропедевтики клінічних дисциплін, розвитку і вдосконаленню умінь по огляду дитини. Ілюстровано малюнками, таблицями. Посібник призначений для студентів медичних коледжів та училищ для самостійної підготовки до практичних занять.
Гуровец Г.В., Кирилова Л.І. Клініка слухоречевой розладів у дітей2010
Даний курс відноситься до числа спеціальних дисциплін і займає важливе місце в підготовці дефектологів в якості майбутніх педагогів спеціалізованих дитячих дошкільних установ на відділенні дошкільної дефектології дефектологічного факультету.
Мурадова Є. О. Конспект лекцій з дитячих інфекційних захворювань2010
Представлений вашій увазі конспект лекцій призначений для підготовки студентів медичних вузів до здачі іспитів. Книга включає в себе повний курс лекцій з дитячих інфекційних захворювань, написана доступною мовою і буде незамінним помічником для тих, хто бажає швидко підготуватися до іспиту і успішно його здати.
Коровіна Н.А. (Ред.) Кваліфікаційні тести з педіатрії (з відповідями)2010
Кваліфікаційні тести з педіатрії складені відповідно до кваліфікаційних вимог до фахівця педіатрії та змістом Уніфікованої програми післядипломного навчання з педіатрії, затвердженими Міністерством охорони здоров'я Росії. Кваліфікаційні тести можуть бути використані для оцінки знань лікарів за спеціальністю педіатрія при проведенні державної атестації (сертифікаційних іспитів).
Коровіна Н.А., Захарова І.М. Вітаміни і мікроелементи в практиці лікаря-педіатра2009
Раціональне харчування дітей та дорослих - найважливіша умова підтримки здоров'я нації. Проте в даний час в Росії в силу сформованих соціально-економічних умов тільки в дуже небагатьох людей харчування може вважатися збалансованим [5,7]. Повсякденний раціон більшості росіян в кінці XX століття - це «їжа бідняків»: вуглеводистих-жирова, з недостатньою кількістю тваринного білка, дефіцитом вітамінів і мікроелементів
шпаргалка Факультетська педіатрія2009
Зручне і гарне оформлення, відповіді на всі екзаменаційні питання провідних вузів Росії. Види діатезів. Ексудативно-катаральний діатез. Лімфатичний діатез. Нервово-артритичний діатез. Рахіт. Гіпотрофії. Недостатність вітаміну А. Недостатність вітаміну В1. Недостатність вітамінів В2 і В6. Недостатність нікотинової кислоти ...
Гецман Г.Ф. Педіатрія з дитячими інфекціями. Реанімація новонароджених при асфіксії2009
Навчально-методичний посібник для студентів допоможе освоїти основні положення та навички реанімації новонароджених при асфіксії на заняттях - з педіатрії на II курсі на відділеннях «Лікувальна справа», «Акушерська справа» (очна форма навчання) за темою «Реанімація новонароджених»; - На II курсі відділення «Сестринська справа» (очна форма навчання) з дисципліни «Сестринська справа в педіатрії» за темою «сестринський догляд при хворобах новонароджених»; - На III курсі з дисципліни «Сімейна медицина» відділення «Сестринська справа» (очна форма навчання), розділ «Сім'я і діти» за темою «Долікарська допомога при гострій дихальній недостатності у дітей»; - На відділенні «Лікувальна справа» (очна форма навчання) на IV курсі предмета «Синдромная патологія при дихальної недостатності»; - На III курсі «Акушерська відділення» (очна форма навчання) за розділом «Невідкладна допомога в педіатрії» за темою «Невідкладна допомога при дихальній недостатності».
За редакцією Русаковой Е.М. Актуальні проблеми педіатрії2009
Висвітлено питання фізичного, нервово-психічного та статевого розвитку дитини, представлені групи здоров'я, наведено критерії оцінки стану здоров'я дітей. Дано сучасні уявлення про вигодовуванні дітей першого року життя, а також інших вікових груп. Викладено хвороби дитячого організму, в тому числі інфекційні, зазначені нові підходи до їх діагностики та лікування. Вперше поряд з хворобами в посібнику розкрито часто зустрічаються функціональні розлади в дитячому віці. Описані питання надання медичної допомоги при невідкладних станах. Розглянуто питання організації щеплень дитячого населення. Посібник призначений для педіатрів, лікарів загальної практики, фельдшерів ФАПів, медичних сестер дитячих установ.
Фадєєва В. В. Годування дитини грудьми (Практичні поради для молодої мами)2009
У цій книзі в доступній формі викладена вся необхідна інформація про те, як підготуватися до годування, наведені основні правила грудного вигодовування. Ви дізнаєтеся, як правильно прикладати новонародженого до грудей, які труднощі можуть виникнути і як їх вирішити. Познайомитеся з особливостями годування недоношених дітей, близнюків, а також годування після кесарева розтину. Тут ви знайдете рекомендації щодо організації харчування та побуту годуючої мами, дізнаєтеся про те, які зміни відбуваються в її організмі в період лактації і як при цьому зберегти близькі стосунки з чоловіком, а також як привести груди в норму після припинення лактації. Спеціальний розділ присвячений відлученню дитини від грудей.
Єлісєєв Ю.Ю. (Ред.) Дитячі хвороби. Повний довідник2008
В даному довіднику представлені найбільш повні та актуальні відомості, що стосуються хвороб дітей. Описано причини виникнення та механізми розвитку найпоширеніших дитячих захворювань. Розглянуто сучасні методи діагностики та основні способи лікування. Корисними виявляться поради з профілактики та заходів безпеки. Практичні рекомендації фахівців і корисна інформація допоможуть батькам за симптомами визначити, що турбує дитину, вжити своєчасних заходів для поліпшення стану до приїзду лікаря і не допустити переходу хвороби в хронічну форму.
Володін Н.Н. (Ред.) Неонатологія. Національне керівництво. Частина I2008
Національні керівництва - серія практичних посібників по основних медичних спеціальностей, що включають спеціальну інформацію, необхідну лікаря для безперервної післядипломної освіти. На відміну від інших видань у національних посібниках рівну увагу приділено профілактиці, діагностиці, фармакотерапії і немедикаментозних методів лікування. До книги увійшли загальні і приватні питання неонатології, що містять об'єднану узгоджену позицію провідних вітчизняних фахівців. У підготовці видання брали участь провідні фахівці-неонатологи - співробітники Наукового центру акушерства, гінекології та перинатології Росмедтехнологій, Російського державного медичного університету. Російської медичної академії післядипломної освіти, Московського НДІ педіатрії та дитячої хірургії Росмедтехнологій та ін. Всі рекомендації пройшли етап незалежного рецензування. Керівництво призначене неонатологам, педіатрам, студентам старших курсів медичних вузів, інтернам, ординаторам, аспірантам.
Володін Н.Н. (Ред.) Неонатологія. Національне керівництво. Частина II2008
Національні керівництва - серія практичних посібників по основних медичних спеціальностей, що включають спеціальну інформацію, необхідну лікаря для безперервної післядипломної освіти. На відміну від інших видань у національних посібниках рівну увагу приділено профілактиці, діагностиці, фармакотерапії і немедикаментозних методів лікування. До книги увійшли загальні і приватні питання неонатології, що містять об'єднану узгоджену позицію провідних вітчизняних фахівців. У підготовці видання брали участь провідні фахівці-неонатологи - співробітники Наукового центру акушерства, гінекології та перинатології Росмедтехнологій, Російського державного медичного університету. Російської медичної академії післядипломної освіти, Московського НДІ педіатрії та дитячої хірургії Росмедтехнологій та ін. Всі рекомендації пройшли етап незалежного рецензування. Керівництво призначене неонатологам, педіатрам, студентам старших курсів медичних вузів, інтернам, ординаторам, аспірантам.
Шахова Н.В., Гордєєв В.В. Залізодефіцитна анемія у дітей2007
Сідеропеніческого стану - глобальна проблема для всього людства, особливо для населення країн, у зв'язку з широким розповсюдженням даної патології серед дитячого населення, насамперед у дітей раннього віку. У цьому посібнику показано значення заліза і його дефіциту для нормального розвитку дитячого організму. Детально викладена клініка, лікування та профілактика залізодефіцитної анемії у дітей. З урахуванням принципів доказової медицини, дана характеристика сучасних препаратів заліза (іонним і неіонних), методам їх застосування залежно від вираженості сидеропении у дитини. Посібник адресовано студентам, інтернам і клінічним ординаторам педіатричного факультету.
Романцов М.Г. , Єршов Ф.І. Часто хворіють діти: сучасна фармакотерапія2006
Керівництво для лікарів Вступ. Клінічна характеристика часто хворіючих дітей. Особливості системи імунітету в дитячому віці. Імунна відповідь при вірусних інфекціях. Порушення у функціонуванні імунної системи у часто хворіючих дітей. Профілактичні заходи для часто хворіючих дітей. Раціональна фармакотерапія часто хворіючих дітей. Опис основних противірусних препаратів. Лихоманка у дітей. Додаток. Поза календарна вакцинація. Фізіотерапія при гострих респіраторних вірусних інфекціях. Лікарські збори для лікування захворювань органів дихання. Інфекція, викликана вірусом грипу А (H5N1) («Пташиний грип»).
Піщаева М.В. Денисова С.В. Маслова В.Ю. Основи педіатрії і гігієни дітей раннього та дошкільного віку2006
Даний навчальний посібник призначений для студентів очного і заочного навчання педагогічного інституту. У навчальному посібнику представлені основні гігієнічні відомості по окремих розділах анатомії і фізіології дитячого організму. Дані основні гігієнічні рекомендації з харчування та догляду за дитиною, нормативи по гігієнічному обладнання приміщень у дитячих дошкільних установах.
Бхану M.K., та ін. Лікування діареї2006
Позначення, використовувані в цьому виданні, і наведені в ньому матеріали ні в якому разі не виражають думки Всесвітньої організації охорони здоров'я про юридичний статус будь-якої країни, території, міста чи району, їх урядах або їх межах. Пунктирними лініями на картах показані приблизні межі, щодо яких поки ще не досягнуто повної згоди. Всі розумні запобіжні заходи були прийняті ВООЗ для перевірки інформації, що міститься в цій публікації. Тим не менш, опубліковані матеріали розповсюджуються без будь-якої чітко вираженою або неявної гарантії. Відповідальність за інтерпретацію і використання матеріалів лягає на користувачів. Всесвітня організація охорони здоров'я ні в якому разі не несе відповідальності за збитки, пов'язані з використанням цих матеріалів. Навчальний посібник для лікарів та інших категорій медпрацівників старшої ланки.
Хлебовец Н.І. та ін. Методичні рекомендації з дитячих хвороб2005
Методичні рекомендації призначені для самостійної підготовки до занять студентів 4 курсу педіатричного факультету. У них представлені контрольні питання, рекомендована основна і додаткова література, теми УИРС. У додатку запропоновано ряд ситуаційних завдань, які студенти вирішують в процесі підготовки до практичного заняття та перелік лікарських засобів для написання рецептів по кожній темі практичного заняття. Мається комп'ютерне тестування з еталонами, а також перелік екзаменаційних питань.
Майданник В.Г. Педіатрія2003
У підручнику викладено найважливіші аспекти епідеміології, етіології, патогенезу, клініки, діагностики, диференціальної діагностики та лікування переважної більшості захворювань, що зустрічаються у дітей. У порівнянні з 1-м виданням, що вийшли в 1999 р і отримав позитивні відгуки викладачів медичних вузів і лікарів-практиків, справжня книга суттєво доповнена практично по всіх розділах. Підручник відповідає програмі з педіатрії, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. Книга призначена, в першу чергу, для студентів вищих медичних навчальних закладів, а також інтернів та лікарів-педіатрів.
Панаєв М. С. Основи масажу та реабілітації в дитячій педіатрії2003
Що таке масаж? Як його робити дітям і займатися з ними оздоровчою гімнастикою. На ці та інші питання ви знайдете відповіді в цій книзі. Але головне її достоїнство - в малюнках, які допоможуть вам підмогою в заняттях з дітьми. Рекомендується для медичних працівників, викладачів фізичної культури.
Всесвітня організація охорони здоров'я Рости здоровим, малюк!2003
Перший рік життя дитини має величезну важливість для його нормального росту і психічного та розумового розвитку. У зв'язку з дуже інтенсивним розвитком їх діти раннього віку особливо схильні до розвитку проблем у разі неадекватного або недостатнього харчування. Ранні роки життя - це період формування інтелектуальних, фізичних і емоційних особливостей дітей, а також становлення харчових звичок, які багато в чому визначають їх здоров'я та харчової статус протягом усього подальшого життя. ВООЗ розробила методичні вказівки з харчування дітей грудного та раннього віку. Справжні рекомендації, підготовлені на основі вищевказаних вказівок ВООЗ, призначені для матерів. Вони містять інформацію про переваги грудного вигодовування, а також практичні поради про своєчасному і правильному введенні прикорму.
Клочкова Є. В. Церебральний параліч2002
Що таке церебральний параліч? Чому виникає церебральний параліч? Форми церебрального паралічу. Супутні порушення при церебральному паралічі. Як і коли ставиться діагноз «церебральний параліч»? Церебральний параліч - це хвороба чи. ? Чи можна вилікувати церебральний параліч? Допомога дитині з церебральним паралічем. Які фахівці повинні займатися з дитиною? Це важливо пам'ятати!
Папая А. В., Жукова Л. Ю. Анемії у дітей2001
У керівництві докладно описані анемії різного генезу. Наведено сучасні дані про етіологію, патогенез, клінічних проявах, діагностиці, лікуванні та профілактиці анемій у дітей. Дана загальна характеристика гемо- та еритропоезу. Описано особливості периферичної крові у віковому аспекті, лабораторного обстеження та читання еритроцитарних параметрів автоматичного аналізу крові. Для педіатрів, гематологів, лікарів загальної практики та студентів старших курсів медичних вузів.
Ключарева А.А. і співавт. Діагностика і диференціальна діагностика захворювань печінки у дітей (Посібник для практичних лікарів)2001
У роботі представлені сучасні дані про діагностику і діфференцільной діагностиці захворювань печінки у дітей. Представлені схеми для інтерпретації специфічних лабораторних маркерів ВГ, алгоритми обстеження для диференціальної діагностики неонатальних уражень печінки.
Кінг Ф.С. Допомога матерям в годівлі грудьми1995
Грудне вигодовування - найкращий і найбільш безпечний спосіб годування немовлят, при якому діти отримують саме якісне харчування. Крім того, грудне вигодовування забезпечує захист від інфекцій і закладає фундамент подальшого нормального психічного розвитку. Зміст: Процес утворення грудного молока і як дитина смокче груди. Склад грудного молока і недоліки штучного вигодовування. Як слід починати годування груддю. Проблеми і продовження грудного вигодовування. Підгодовування і відлучення від грудей. Технічні прийоми і пристосування.
Левицька С. К. Болі в животі у дітей1984
Розповідається про основні причини болю в животі у дітей різних вікових груп, знання яких необхідно батькам. Підкреслюється шкоду самолікування і важливість звернення до лікаря в початковому періоді захворювання, коли легше домогтися повного одужання. Вказуються основні моменти профілактики болю в животі у дітей. Розрахована на масового читача.
А.В. Пасічник, Є.Г. Моісеєва, В.А. Фролов, Г.А. Дроздова Запалення і метаболічні порушення2011
Лікування запальних захворювань пародонту знижує рівні таких факторів серцево-судинного ризику, як С-реактивний білок і фібриноген, встановили американські вчені. Це ще один доказ зв'язку захворювань періодонта і серцево-судинної патології. С-реактивний білок (СРБ) і фібриноген є білками гострої фази і системними маркерами запалення.
Для студентів, клінічних ординаторів та аспірантів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями «Стоматологія», «Лікувальна справа»
Методичний посібник Гіпоксія2010
Визначення поняття, види гіпоксій. Етіологія і патогенез різних видів гіпоксій. Компенсаторно-пристосувальні реакції. Порушення основних фізіологічних функцій і обміну речовин. Механізми гипоксического некробіоза. Дізбарізм. Адаптація до гіпоксії та дізадаптаціі
Методичний посібник Патологічна фізіологія ендокринної системи2010
Загальна характеристика ендокринної системи. Основні прояви порушення ендокринних функцій. Основні етіологічні фактори та патогенетичні механізми розвитку ендокринної патології. Порушення центральних механізмів регуляції ендокринних функ-цій (центральний рівень пошкодження). Шляхи центральної регуляції вегетативних функцій. Патологічні процеси в самій залозі. Периферичні (внежелезістие) механізми порушення активності гормонів. Внутрішньоутробні ендокринопатії. Компенсаторно-пристосувальні механізми. Роль ендокринних порушень в патогенезі неендокрінних захворювань. Принципи лікування і профілактики ендокринних розладів.
Леонова Є. В. Чантурія А. В. Вісмонт Ф. І. Патологічна фізіологія системи крові2009
Кров являє собою надзвичайно складну, особливо життєво важливу систему, багато в чому визначальну цілісність організму. Для лікаря будь-якої спеціальності необхідно знання основ гематології. Патофізіологічні аспекти порушень системи крові для клініциста мають істотне значення. Саме цьому питанню і присвячено даний посібник. Воно включає сучасні відомості про кровотворенні, порушенні процесів еритро-, лейко-, тромбоцітопоеза, про патологію гемостазу-антігемостаза, про типові форми і реактивних змінах систем еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, гемостазу-антігемостаза, а також питання, що стосуються етіології, патогенезу, змін крові при найбільш поширених видах анемій, еритроцитозів, лейкозів, гемостазіопатій.
Методичний посібник Патологія зовнішнього дихання2009
Регуляція дихання. Порушення функцій дихального центру. Форми порушення діяльності ДЦ. Типові порушення газообменной функції легень. Порушення альвеолярної вентиляції. Типи гиповентиляционная розладів. Порушення вентиляційно-перфузійних відносин. Порушення дифузійної здатності легень. Патологічні типи дихання. Термінальні типи дихання. Диссоциированное дихання. Задишка. Етіологія, патогенез, наслідки кашлю. Недостатність зовнішнього дихання.
Ю.І. Косюга, В.А. Ляля, О.Н. Шевантаева Лихоманка і гіпертермія2009
 Лихоманка і гіпертермія. Етіологія лихоманки. Патогенез лихоманки. Стадії лихоманки. Класифікації лихоманки. Значення температурних кривих при лихоманці. Зміни в органах і системах при лихоманці. Значення лихоманки. Гіпертермії. Класифікація. Відмінності від лихоманки. Ендогенна гіпертермія. Екзогенна гіпертермія. Питання для самоконтролю знань з теми «Лихоманка і гіпертермії»
Навчальний посібник Патофізіологія нирок2008
У «навчальні посібники» докладно представлені теоретичний блок інформації, де викладено фундаментальний матеріал з патофізіології нирок, а також тестові завдання з еталонними відповідями на них і ситуаційні задачі. Матеріали призначені для студентів медичних інститутів та університетів медико-біологічного профілю, можуть бути корисні ординаторам, аспірантам, субординаторам і лікарям-нефролог, у тому числі для самоконтролю.
Навчальний посібник Типові патологічні процеси. Патофізіологія обміну речовин.2008
Посібник містить навчально-методичний матеріал з найважливішого розділу - патофізіології обміну речовин навчальної програми дисципліни «Патофізіологія». У процесі навчання студенти стикаються з необхідністю інтегрування знань, отриманих при вивченні метаболізму в навчальних дисциплінах з біохімії, фізіології, патологічної анатомії, патофізіології та розвитку навичок прикладного клінічного мислення. Завдання цього навчального посібника - навчити студента клініко-патофізіологічному осмисленню знань, отриманих при вивченні даного розділу патології для наступного використання їх в клінічних дисциплінах. В процесі самостійної роботи студенти отримують можливість познайомитися з узагальненим матеріалом підручників, поглибленої інформацією з додаткових джерел. Для полегшення освоєння цих знань наводяться алгоритми причин, механізмів і проявів порушень метаболізму у формі таблиць і схем. На прикладі тестових завдань можна аналізувати і закріплювати отриману інформацію. Ситуаційні завдання дозволяють розвивати клініко-патофизиологическое мислення та навички диференціальної діагностики. Посібник призначений для студентів медичних вузів, може виявитися корисним для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів і практикуючих лікарів.
Методичний посібник Патологія порожнини рота2007
Патологія порожнини рота. Загальна характеристика. Запальні захворювання слизової оболонки порожнини рота. Захворювання органів порожнини рота. Захворювання зубів. Запальні захворювання щелепно-лицьового апарату. Особливості їх виникнення і перебігу. Роль місцевої гіпоксії в патогенезі запальних і дистрофічних уражень тканин щелепно-лицьової області. Вади розвитку щелепно-лицьового апарату. Роль генетичних факторів у їх розвитку. Пухлини порожнини рота. Патологія порожнини рота і порушення травлення. Порушення травлення в порожнині рота. Роль порушень зубощелепного апарату в розладах діяльності шлунково-кишкового тракту. Роль хронічних запальних процесів ротової порожнини у формуванні патологічної імунної реактивності.
Методичний посібник Банк ситуаційних завдань2007
Державна освітня установа вищої професійної освіти «Красноярська державна медична академія Федерального агентства з охорони здоров'я і соціального розвитку» (ГОУ ВПО КрасГМА Росздрава). Факультет лікувальна справа. 3 курс.
Д.П.Білібін, Н.А.Ходоровіч Алгоритми і приклади розв'язання клінічних задач по патофізіології порушень кислотно-основного стану та патофізіології системи крові2007
Навчально-методичні матеріали до практичних занять за темами: «Патофізіологія кислотно-основного стану», «Патофізіологія системи крові»
Ф.І. Вісмонт Запалення (патофизиологические аспекти)2006
У посібнику дана патофизиологическая оцінка запалення як "ключового" загальнопатологічні процесу і як захисно-пристосувальної реакції, спрямованої на ліквідацію пошкоджуючого агента і відновлення пошкодженої тканини. З урахуванням сучасного стану науки, останніх досягнень медицини висвітлюються питання етіології та патогенезу, стадії і види, клінічні прояви запалення. Розглядаються існуючі теорії запалення. Особлива увага приділяється сутності та місця запалення в біології, медицині та патології, його значенню для організму.
Методичний посібник Нервова трофіка при патології2006
Сучасні уявлення про нервово-трофічної функції, порушення нервової трофіки, нервово-трофічні функції і запалення, нервово-трофічну вплив і альтеративні процеси при запаленні, нервово-трофічні впливу та судинно-ексудативні зміни при запаленні, нервово-трофічні впливу і проліферація при запаленні.
Н.П.Чеснокова, Т.А.Невважай, А.В.Міхайлов Патогенез гострого запалення2004
Справжнє навчально-методичний посібник включає в себе матеріали, що відображають сучасні уявлення по етіології і патогенезу гострого запалення. У посібнику систематизовані дані вітчизняних і зарубіжних авторів щодо механізмів розвитку судинних реакцій і динаміці тканинних змін в зоні гострого запалення, дана докладна класифікація і характеристика функціональних і метаболічних ефектів різних груп медіаторів запалення гуморального і клітинного походження.
Навчальний посібник Приватна патофизиология. Патофізіологія серцево-судинної системи. Патологія судинного тонусу2002
У «навчальні посібники», складеному на базі курсу лекцій з патофізіології, в розширеному варіанті представлений теоретичний блок інформації за типовими патологічним процесам в рамках серцево-судинної системи, а також засновані на ньому тестові завдання з еталонними відповідями. У теоретичному блоці послідовно викладаються питання етіології, патогенезу гіпотензій, гіпертензій і атеросклерозу. Матеріали призначені студентам вищих медичних навчальних закладів, можуть виявитися корисними ординаторам, аспірантам, викладачам та лікарям різних спеціальностей, медичним працівникам та біологам.
Т.Ю. Зотова Аритмії серця2002
Навчально-методичний посібник з патологічної фізіології. Для студентів медичного факультету спеціальностей «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Фармація».
Курс лекцій Патологічна анатомія1998
Паренхіматозні і стромально-судинні дистрофії. Змішані дистрофії. Порушення обміну нуклеопротеїдів і мінералів. Некроз. Апоптоз. Порушення кровообігу. Запалення. Пристосування і компенсація. Пухлини. Пухлини з епітелію. Мезенхімальні пухлини. Пухлини меланінутворюючої тканини. Пухлини центральної нервової системи, оболонок мозку і периферичних нервів. Гемобластози. Атеросклероз. Гіпертонічна хвороба. Ішемічна хвороба серця. Цереброваскулярні захворювання. Ревматичні хвороби. Гострі запальні захворювання легень (пневмонії). Хронічні неспеціфіческір захворювання легень і рак легені. Хвороби шлунково-кишкового тракту. Хвороби нирок. Хвороби залоз внутрішньої секреції. Сепсис. Повітряно-крапельні інфекції. Кишкові інфекції. Туберкульоз.
Джозеф М. Хендерсон Патофізіологія органів травлення1997
Монографія є коротким керівництвом по фізіології і патофізіології органів травлення. У ній розглянуті механізми виникнення і причини болю в животі, патофізіологія нудоти, блювоти і діареї; етіологія і патогенез виразкової хвороби, мальабсорбції, хвороб печінки, що супроводжуються розвитком жовтяниці; панкреатитів і пухлин шлунково - кишкового тракту. Детально представлені сучасні методи діагностики патології органів черевної порожнини, лабораторні та скринінгові тести. У кожній главі наведені клінічні випадки, розгляд яких полегшує диференціальну діагностику захворювань. Для терапевтів, лікарів - гастроентерологів та студентів медичних навчальних закладів.
І. А. Ерюхин, С. А. Шляпніков Екстремальне стан організму. Елементи теорії та практичні проблеми на клінічної моделі важкої поєднаної травми1997
У монографії представлені теоретичні та практичні аспекти екстремального, критичного стану організму. Розглядаючи організм як складну біологічну систему, автори підходять до обговорення екстремального стану з позицій сучасних синтетичних наукових напрямів, які досліджують універсальні природні закономірності поведінки складних систем: термодинаміки нелінійних процесів, синергетики, теорії катастроф. Особлива увага приділяється патогенезу ранніх і пізніх постекстремальних порушень, функціональному комп'ютерному моніторингу. Книга призначена для широкого кола лікарів і дослідників:
О.А. Коленчукова, С.В. Смирнова, А.А. Савченко Мікробіоценоз слизової оболонки носа і ріносінусіти2011
Монографія присвячена актуальним проблемам оториноларингології, мікробіології та імунології. Розглянуто питання мікробіоценозу слизової оболонки носа в залежності від етіології та патогенезу риносинуситов. Встановлено особливості мікробіоценозу слизової оболонки носа при різних патогенетичних формах риносинусита (алергічного і псевдоалергічного генезу). Розставлені акценти на специфіці мікробної флори при полипозном і бактеріальному риносинуситах. Дана характеристика мікробного пейзажу слизової оболонки носа при риносинусите в залежності від типу иммунопатологической основи запуску алергічного запалення.
Стандарти Діагностика та лікування ЛОР захворювань2009
Стандарти діагностики та лікування таких захворювань: Гострий назофарингіт Гострий фарингіт Стрептококовий фарингіт Гострий фарингіт, викликаний іншими уточненими збудниками Гострий фарингіт неуточнений Гострий тонзиліт (ангіна). Стрептококовий фарингіт Хронічний тонзиліт Гіпертрофія мигдаликів Аденоїди Гострий тонзиліт, викликаний іншими уточненими ...
Кочкін Р.В. Імпедансна аудіометрія2006
Методи дослідження слуху, засновані на оцінці піддослідними відчуттів, що виникають при пред'явленні ним звукових сигналів (суб'єктивна аудіометрія) по праву домінують в клініці. По суті, це психоакустические тести. Саме в особливостях відчуття приховані безмежні можливості вивчення різних сторін і проявів слуху. Однак існує ряд ситуацій, при яких використання суб'єктивних показників неможливо або небажано. Зокрема, об'єктивні методики набувають особливого значення при дослідженні слуху у дітей, у випадках недостатності психічного розвитку досліджуваних, при порушенні свідомості внаслідок різних захворювань і травм. В ході проведення військової, трудової, судово-медичної експертизи також часто виникає необхідність об'єктивної оцінки стану слухової функції без участі в цьому процесі випробуваного. У даній книзі «Імпедансна аудіометрія» розповідається про один з методів об'єктивної оцінки слуху, який отримав останнім часом широкого поширення в клінічній аудіології, є акустична імпедансометрія - вимірювання акустичного імпедансу середнього вуха.
М.В.Фоміна Профілактика і лікування порушень голосу в осіб голосоречевих професій: Методичні вказівки2004
У методичних вказівках висвітлені питання діагностики голосових порушень різного походження у людей голосоречевих професій. Наведено методи лікування і корекції голосових порушень, диференційовані вправи з метою постановки фізіологічного та мовленнєвого дихання, правильного голосоведення.

Методичні вказівки призначені для слухачів, що підвищують кваліфікацію за програмами вищої професійної освіти при вивченні дисципліни «Валеологія та екологія людини»
Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху та мовлення2001
У підручнику розглядаються будову і функції органів слуху та мовлення в нормі та патології. Значне місце відводиться сучасним методам дослідження слуху у дітей з вадами слуху та мови, новітнім засобам компенсації слухової функції, а також використанню та розвитку залишкового слуху та профілактичним заходам по боротьбі з глухотою і розладами мови у дітей.

Підручник призначений для студентів вищих і середніх педагогічних навчальних закладів.
Пальчун В.Т., Крюков А.І. Оториноларингологія: Керівництво для лікарів. Частина 12001
У керівництві представлені матеріали з історії виникнення і розвитку оториноларингології. У першому розділі з позицій клініки розглянуті анатомічні, фізіологічні та функціональні особливості верхніх дихальних шляхів, слухового і вестибулярного аналізаторів. На підставі цього матеріалу викладені класичні методи дослідження кожного ЛOP-органу. У другій частині послідовно описані захворювання носа і навколоносових пазух, глотки, гортані, вуха.
Пальчун В.Т., Крюков А.І. Оториноларингологія: Керівництво для лікарів. Частина 22001
У керівництві представлені матеріали з історії виникнення і розвитку оториноларингології. У першому розділі з позицій клініки розглянуті анатомічні, фізіологічні та функціональні особливості верхніх дихальних шляхів, слухового і вестибулярного аналізаторів. На підставі цього матеріалу викладені класичні методи дослідження кожного ЛOP-органу. У другій частині послідовно описані захворювання носа і навколоносових пазух, глотки, гортані, вуха.
Солдатов І.Б.Гофман В.Р. (ред.) Оториноларингологія2000
У підручнику з сучасних позицій викладено основні відомості з клінічної анатомії, фізіології та методам дослідження ЛОР органів. Описана клінічна картина при їх захворюваннях і ушкодженнях. Представлені основні методи лікування та профілактики, а також сучасні положення з організації оториноларингологической допомоги у Збройних силах у мирний і воєнний час.
Мітін Ю.В. Оториноларингологія (лекції)2000
В основу книги автором покладено 15-річний досвід читання лекцій з оториноларингології студентам Национального медичного університету ім. О.О. Богомольця. Лекції є викладеня ключовими вопросам спеціальності, в якіх переплетені Класичні Відомості, дані найбільш СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ та великий особистий клінічний досвід автора. За возможности Авторитети сімбіозу знань надається художня форма.
Лекція Ефективність охорони здоров'я. Визначення ефективності в охороні здоров'я2011
У лекції дано поняття ефективності охорони здоров'я, розглянуті різні види показників ефективності охорони здоров'я та їх розрахунок, велику увагу приділено показником економічної ефективності охорони здоров'я та його особливостям в охороні здоров'я.
Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Російської ФедераціїДепартамент розвитку медичної допомоги та курортної справиЦентральний науково-дослідний інститут організації та інформатизації охорони здоров'я Ресурси та діяльність закладів охорони здоров'я2009
Основні показники охорони здоров'я. Російська Федерація. Мережа та кадри медичних організацій. Російська Федерація. Розподіл медичних організацій по підпорядкованості. Російська Федерація. Лікарські кадри. Дільничні лікарі-терапевти. Дільничні лікарі-педіатри. Лікарі загальної практики. Лікарі та середній медичний персонал швидкої медичної допомоги. Середній медичний персонал.
Пищита А.Н. Правове регулювання медичної діяльності в сучасній Росії2008
Співвідношення морально-етичних та правових категорій у регулюванні суспільних відносин у сфері медичної діяльності Рівні регулювання суспільних відносин у сфері медичної діяльності Медична етика. Проблеми співвідношення етики і законосообразности Біомедична етика, як міждисциплінарна галузь знань, яка регламентує медичну діяльність в контексті захисту прав людини Медико-правова етика. Теоретико-правове обґрунтування принципів і її місце в системі соціального регулювання сфери медичної діяльності Медичне право в системі соціального регулювання сфери медичної діяльності Механізм правового регулювання суспільних відносин у сфері медичної діяльності Характеристики механізму правового регулювання стосовно сфері медичної діяльності Елементи механізму правового регулювання у сфері медичної діяльності Правовий статус пацієнта в сучасній Росії Пацієнт - як суб'єкт медико-правових відносин Поняття та види правового статусу пацієнта Права і свободи пацієнтів - суб'єктів медико-правових відносин Обов'язки пацієнтів, як суб'єктів медико-правових відносин Юридичні гарантії реалізації прав і свобод пацієнтів, як суб'єктів медико -правових відносин Аналітичний огляд ключових способів захисту прав пацієнтів 66

Досудові способи контролю дотримання прав, свобод та захисту законних інтересів пацієнтів Судові способи захисту прав, свобод і законних інтересів пацієнтів Бібліографічний список
Колектив авторів Ресурси та діяльність закладів охорони здоров'я. Частина 12008
Збірник підготовлено фахівцями:Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації (Департамент розвитку медичної допомоги населенню та курортної справи);Центрального науково-дослідного інституту організації та інформатизації охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації (відділ медичної статистики);ВЦМК «Захист».
Колектив авторів Ресурси та діяльність закладів охорони здоров'я. Частина 22008
Збірник підготовлено фахівцями:Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації (Департамент розвитку медичної допомоги населенню та курортної справи);Центрального науково-дослідного інституту організації та інформатизації охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації (відділ медичної статистики);ВЦМК «Захист».
Дьяченко В.Г. Якість в сучасній медицині2007
В основу монографії лягли підсумки науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, проведених в рамках діяльності науково-дослідної лабораторії громадського здоров'я та організації охорони здоров'я ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава в 2000-2006 рр. Автором проведено аналіз сучасних підходів до управління якістю в сучасній медицині, передумов формування системи TQM в умовах реформують-вання охорони здоров'я, стратегії її функціонування в умовах ринку. Розглянуто позиції, що сприяють загальному управлінню якості і застосування статистичних та організаційних інструментів менеджменту якості. Розглянуто індустріальні моделі забезпечення якості у вигляді органічного взаємозв'язку структури, процесу і результату і ймовірні можливості застосування при виробництві медичних послуг. Сучасне ЛПУ представляється автором у вигляді складної системи, яка зумовлює взаємодію персоналу, інформаційних потоків, фармацевтичної продукції, а також сучасних приладів, обладнання та правил проведення діагностичних і лікувальних процедур. Для досягнення високих результатів якості ці складні елементи системи повинні бути відповідно скоординовані. Управління взаємодією цих елементів і процесів найбільш важка, але разом з тим і визначальна завдання в системі організації управління якістю медичної допомоги.
Пищита А.Н. Удосконалення правового забезпечення медичної діяльності в умовах реформування охорони здоров'я Російської Федерації2007
Розробка теоретико-правової моделі розвитку законодавства у сфері охорони здоров'я Росії.
Сучасні проблеми нормативно-правового забезпечення вітчизняної охорони здоров'я.
Основні принципи вдосконалення медичного законодавства в умовах реформування охорони здоров'я РФ.
Визначення пріоритетних напрямів удосконалення медичного законодавства в умовах реформування вітчизняної охорони здоров'я.
Концепція обов'язкового страхування професійної відповідальності медичних працівників.
Стандартизація надання медичної допомоги.
Об'єктивізація медичної документації.
Удосконалення медико-правових освітніх програм в контексті підвищення ефективності нормативно-правового регулювання вітчизняної охорони здоров'я.
 
Пищита О.М., Гончаров Н.Г. Еволюція правового регулювання охорони здоров'я в Росії. - Історико-правові аспекти2007
Вступ Історія розвитку і становлення правового регулювання охорони здоров'я в Росії. Еволюція нормативно-правового забезпечення охорони здоров'я в Росії до 1857 року Еволюція нормативно-правового забезпечення охорони здоров'я в Росії після 1857. Еволюція системи управління охороною здоров'я в Росії (Історичні та організаційно-правові аспекти) Діяльність суб'єктів управління охороною здоров'я в Росії. Юридичне забезпечення системи медичної освіти в Росії. Еволюція права громадян на надання згоди з приводу медичного втручання (історико-правовий аналіз) Положення про народному комісаріаті охорони здоров'я (Затверджено Постановою Радою Народних Комісарів N 590 від 18 липня 1918 року) Положення про Міністерство охорони здоров'я СРСР (Затверджено Постановою Ради Міністрів СРСР N 548 від 17.07 .1968 р) Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про охорону здоров'я (Затверджено Законом СРСР від 19.12.1969 р) Розділ I Загальні положення Розділ II Заняття медичною і фармацевтичною діяльністю Розділ III Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення Розділ IV Лікувально-профілактична допомога населенню Розділ V Охорона материнства та дитинства Розділ VI Санаторно-курортне лікування. Організація відпочинку, туризму та фізичної культури Розділ VII Медична експертиза Розділ VIII Лікарська і протезна допомогу Розділ IX Міжнародні договори Нюрнберзький кодекс (Перший міжнародний "Звід правил про проведення експериментів на людях", Нюрнберг, серпень 1947 року)
Навчально-методичний посібник Керівництво до практичних занять з громадського здоров'я та охорони здоров'я2007
У навчальному посібнику представлені принципи організації та проведення санітарно-статистичного дослідження, ключові поняття і основні методи математико-статистичного аналізу, що дозволяють студентам медичних вузів підготуватися до практичних занять та набути практичних навичок вирішення ситуаційних завдань. Матеріали посібника можуть бути використані студентами для освоєння предмета при підготовці до практичних занять та іспитів.
Г.В. Артамонова, В.Б. Батієвська Економіка галузі (охорона здоров'я)2006
Навчальний посібник містить визначення дисципліни «Економіка галузі (охорона здоров'я)» та посібник призначений для підготовки студентів медичних вузів за фахом «Економіка та управління підприємством охорони здоров'я». Посібник складено відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти 060800.
Д.І. Кіча, А.В. Фоміна Основи економіки та фінансування охорони здоров'я2005
У посібнику викладено основні питання фінансування та економіки охорони здоров'я в сучасних умовах, представлені загальні відомості про діяльність медичних установ в системі медичного страхування, дані поняття про формування ринку медичних послуг, планування потреби в медичній допомозі.
Тищенко О.М., Заборовський Г.І. Громадське здоров'я та охорона здоров'я: Навчальний посібник для студентів факультету медичних сестер з вищою освітою.2004
У навчальному посібнику викладено основні теми дисципліни «громадське здоров'я та охорону здоров'я» та їх сучасний стан. Безсумнівно, навчальний посібник буде корисним студентам медичних вузів і, насамперед, студентам сестринського факультету.
Лекції Пухлини органів ШКТ2012
Пухлини підшлункової залози Рак підшлункової залози Цистаденокарцинома підшлункової залози Рак фатерова соска Рак позапечінкових жовчних шляхів Рак жовчного міхура Доброякісні пухлини печінки Злоякісні пухлини печінки
Лекції Короткий посібник-схема з діагностики та лікування основних онкогінекологічних захворювань2011
Короткий посібник-схема з діагностики та лікування основних онкогінекологічних захворювань Передпухлинні захворювання вульви
 Рак вульви
 Передпухлинні захворювання шийки матки Рак шийки матки передпухлинних стану ендометрію Саркома матки Пухлиноподібне освіту в малому тазу, що виходить з геніталій Рак яєчника Рак маткової труби Трофобластичної хвороба Хоріокарцинома
Лекції Матеріали XIV Російського онкологічного конгресу2010
Збірник містить доповіді, представлені на XIV Російському онкологічному конгресі провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями і присвячені актуальним проблемам клінічної та експериментальної онкології. До збірки включені також тези наукових робіт онкологів Росії та країн СНД.
А.І.Рукавішніков Азбука раку2007
Навчальний посібник присвячено діагностики та лікування солідного раку на основі його причини - ракової клітини.
У розділах розглядаються сучасні знання про канцерогенезі і його джерелах, властивості ракової клітини і їх молекулярні причини в порівнянні з нормальною клітиною того ж типу.
На цій основі викладаються сучасні методи ранньої діагностики ракових клітин і їх ліквідації - методи знищення і реверсії ракових клітин.
Петренко А.А Аналіз метилування ДНК при раку шийки матки2003
Вступ метилювання ДНК Поширення метилування ДНК Функція метилування ДНК Метилирование під час розвитку Ферменти метилування Метилирование як динамічний процес Роль метилювання в канцерогенезі Генетична роль метилування ДНК в канцерогенезі Епігенетична роль метилування ДНК в канцерогенезі Порівняльний аналіз сучасних методів визначення статусу метилювання ДНК Методи аналізу статусу метилювання CpG динуклеотидів Методи ідентифікації CpG-острівців, аберрантним-метильованих в пухлинах Висновок Матеріали та методи Результати дослідження
Б. В. Афанасьєв, І. А. Балдуева, М. Б. Белогурова Дитяча онкологія2002
Даний посібник відрізняється тим, що в нього включені розділи, раніше розглядалися як виняткова прерогатива дитячих гематологів - різні види злоякісних поразок крові у дітей, хоча підхід до діагностики та лікування цієї патології характерний саме для онкологічних відділень.
Жолондз М. Я. Рак: практика зцілення2001
У цій книзі ви знайдете практичні рекомендації по лікуванню онкологічних захворювань. Автор докладно розповідає про методики, заснованих на дії рослинних отрут. Важливо, що всі висновки та поради - результат власних багаторічних досліджень автора.
Чому для лікування раку знадобилися саме отрути? У чому сильні і слабкі сторони кожної методики? Чи можна поєднувати різні методи лікування? Які рослини марні (або навіть шкідливі!)? Як правильно контролювати прийом настоянок і уникнути передозування при лікуванні раку отрутами? Як харчуватися під час курсу лікування рослинними отрутами і чи потрібно проводити чистки організму?
Шпаргалка Шпора для іспиту з дисципліни Неврологія2012
Екзаменаційні квитки по Неврології, кафедра Фундаментальною та клінічної неврології та нейрохірургії, РГМУ
Шпаргалка Невропатологія2012
Відповіді більш ніж 30 найпоширеніших питань по невропатології Невропатологія. Історія Філогенез нервової системи онтогенез нервової системи довгастий мозок Великі півкулі головного мозку Лобова частка Тім'яна частка скронева частка мозолисте тіло глибокі рефлекси. Дослідження екстрапірамідної системи. Дослідження чутливості дослідження вегетативної нервової системи Поняття про симптом і синдромі Периферичний параліч Центральний параліч
Презентація Реабілітація пацієнтів з остеохондрозом2012
Визначення. Етіологія. Періоди. Механізми пошкодження. Особливості скарг залежно від механізму ураження. Реабілітація: визначення, основні принципи, завдання, види (включаючи приблизний комплекс вправ). Профілактика (практичні поради).
Таблиці Таблиці з нервових хвороб2011
У цих таблицях коротко відображені: типи розлади чутливості, типи болю, паркінсонізм, парези, гіперкінези, синдроми ураження спинного мозку, атаксії, ураження периферичних нервів кінцівок, ураження черепно-мозкових нервів, вегетативної нервової системи, інсульти, поліневропатії і т. Д.
Шпаргалка Загальний курс Невропатології2011
2 курс. ДНУ ім. Олеся Гончара. Факультет Психології. Основні відповіді на питання включені в курс Невропатології.
Таблиці Навчальні таблиці з нервових хвороб2011
У цих таблицях коротко відображені: типи розлади чутливості, типи болю, паркінсонізм, парези, гіперкінези, синдроми ураження спинного мозку, атаксії, ураження периферичних нервів кінцівок, ураження черепно-мозкових нервів, вегетативної нервової системи, інсульти, поліневропатії і т. Д.
Екзаменаційні питання Іспит з неврології2011
Екзаменаційні питання з неврології. Тут представлені повні, розгорнуті відповіді на дані питання. Немає зайвого, підкреслені головні думки, виділені підзаголовки. Складені за типом конспектів ("все по поличках"). Стануть в нагоді психіатрів, клінічним психологам, неврологів і всім, хто цікавиться. Відповіді складені вручну, прочитані і були відредаговані особисто студенткою, яка здала іспит на "5".
Шпаргалка Неврологія2011
Рефлекторна дуга.Гематома. Поліневріт.Пріходящіе порушення мозкового кровообігу. Поразка при сіфілісе.Первічная м'язова дистрофія. Пухлини спинного мозга.Опухолі головного мозку. Мозжечок.Острий розсіяний енцефаломієліт. Марганець, чадний газ.Етіловий спирт. Мишьяк.Отравленіе ртуттю, свинцем. Бульбарний, псевдобульбарний сіндром.Альтернірующіе системи. Міотоніческіе сістеми.Ішеміческій інсульт. Геморагічний інсульт.Рассеянний склероз. Чутливість віди.Чувствітельность приватна. Порушення сознанія.Ліцевой.Тройнічний. Травми головного мозга.Пораженія спинного мозку. Головний боль.Головокруженія. Плексопатія.Епілепсія.
Методичні вказівки Нервово-психічні розлади2011
У рекомендаціях викладаються наступні навчальні питання: Поняття про неврозах, види, причини, ознаки, долікарська допомога »Неврастенія. Істерія. Психастенія (невроз нав'язливих станів). Поняття про психічні захворювання, причини, ознаки, долікарська допомога. Реактивні психози. Травматичні психози. Інтоксикаційні психози. Епілепсія, причини, ознаки, долікарська допомога і догляд при епілептичному припадку.
Реферативний огляд Питання етіопатогенезу дитячого церебрального паралічу (ДЦП)2010
Реферативний огляд стану проблеми за літературними джерелами до 1999 року. Короткий зміст: різні визначення ДЦП, мозок і організація рухів, онтогенез, ДЦП як інвалідність і як енцефалопатія, етіологія ДЦП, ДЦП та спадкові хвороби, внутрішньоутробні інфекції, ДЦП та імунна система, недоношеність, перинатальні порушення мозкового кровообігу, родова травма, перинатальна гіпоксія, патологія вагітності та ураження нервової системи плода, ГБН і білірубінова енцефалопатія, патанатомія і патофізіологія ДЦП. У додатку 20 класифікацій ДЦП.
Лекції Центральна нервова система (ЦНС)2009
Еволюція нервової системи. Ембріогенез головного мозку. Загальний план будови нервової системи. Структурна організація нервової системи. Біле і сіра речовина, провідні шляхи. Поняття про нейрон як структурної одиниці нервової тканини. Морфологія, види нейронів. Нейроглія, будова, види, функції. Астроцити, олігодендроціти, мікрогліоціти. Нервове волокно. Будова, види, функції. Мієлінові і безміеліновие волокна. Волокна типу А, В, С. Спинний мозок. Зовнішня будова, форма, протяжність, довжина, борозни, відділи, потовщення. Спинний мозок, внутрішню будову. Топографія білої і сірої речовини спинного мозку. Рефлекторна дуга, ланки дуги. Головний мозок. Зовнішній вигляд, вагу. Відділи головного мозку. Черепно-мозкові нерви. Локалізація ядер, назви нервів і їх функції. Задній мозок. Відділи, загальний план будови. Четвертий шлуночок мозку. Відділи мозку. Утворюють його. Дно четвертого шлуночка. Мозочок. Зовнішній вигляд. Локалізація в черепі. Відділи і ніжки мозочка.
Атестаційна робота Атестаційна робота на вищу категорію медсестри неврологічного кабінету2009
Відображені показники роботи медсестри неврологічного прийому в поліклініці за 2 роки, диспансеризація хворих, санітарно-освітня робота, бібліографія
Столяров І.Д., Бойко А.Н. (Ред) Розсіяний склероз2008
У керівництві в компактній формі представлені дані про етіологію, епідеміології, патогенез, діагностику, клініку, лікуванні та реабілітації пацієнтів з розсіяним склерозом (РС). Особливу увагу приділено сучасним методам нейровізуалізації, іммунодіагностікі, застосуванню генноінженерних иммунокорригирующих препаратів, медико-соціальному аспекту проблеми. Наведено адреси та контактні телефони медичних та громадських організацій, що працюють з хворими РС.

Робота заснована на літературних даних і на власних клінічних дослідженнях, проведених на базах Інституту мозку людини РАН, Санкт-Петербурзького медичного університету ім. акад. І. П. Павлова, Prevention and Health (Лейден, Нідерланди) та підтриманих грантами Російського фонду фундаментальних досліджень, Російського гуманітарного наукового фонду, ФЦП "Інтеграція", грантом Міжнародної федерації товариств РС.

Посібник призначений для лікарів, клінічних ординаторів, аспірантів медичних вузів і НДІ.
Ю.Н.Биков Неврологія2005
Лекційний курс висвітлює більшість розділів неврології. У короткій формі представлені основні відомості з історії неврології як науки, анатомо-фізіологічні, епідеміологічні, клінічні аспекти. Читач може ознайомитися з сучасними методами діагностики, лікування та профілактики захворювань нервової системи. Лекційний курс призначений для студентів вищих навчальних закладів, де ведеться викладання курсу нервових хвороб.
А.В. Васильєва Вегетосудинна дистонія: симптоми і ефективне лікування2004
Вегетативно-судинна дистонія - одне з найбільш часто зустрічаються захворювань. У книзі розповідається про різноманітних проявах цього розладу і його можливі причини, про основні принципи функціонування системи кровообігу і роботи нервової системи. Приділено увагу корекції способу життя, яка необхідна для лікування від цього захворювання: правильного харчування, фізичної та емоційної активності, шкідливим і корисним звичкам. Розглядаються багато способи лікування вегетосудинної дистонії - як традиційні (від медикаментів і рослинних засобів до дихальної гімнастики), так і нетрадиційні: лікування водою, продуктами бджільництва, звуками, запахами, а також анімалотерапія.
Азімов Айзек Людський мозок. Від аксона до нейрона2003
З цієї чудової книги ви дізнаєтеся про будову та таємниці центральної нервової системи людини, про анатомії, фізіології та складних біохімічних процесах, що протікають в головному мозку. У книзі багато цікавих і дотепних історій про відкриття та феномени, гіпотезах і перспективи науки псіхобіохіміі!
Качесов В. А. Основи інтенсивної реабілітації. Травма хребта та спинного мозку. Книга 12002
Автор - кандидат медичних наук, науковий співробітник НДІ ім. Н.В. Скліфосовського, узагальнює накопичений 18-річний досвід інтенсивної реабілітації постраждалих з хребетно - спінальної травмою.Видання в 1999 р книги "Основи інтенсивної реабілітації", присвяченої реабілітації постраждалих з хребетно - спінальної травмою, викликало величезний інтерес у медичному світі і у хворих. Книга швидко зникла з прилавків магазинів. У багатьох медичних центрах Росії і за кордоном успішно застосовуються розроблений автором технологічні рішення для реабілітації хворих з паралічами, контрактурами, помилковими суглобами. В випущених монографіях "Помилкові суглоби кісток", "Мануальна терапія в практиці травматолога-ортопеда", "Основи інтенсивної реабілітації ДЦП", у численних журнальних статтях наводяться дані наукових досліджень, які підтверджують високу ефективність розроблених методів. Авторські технології, способи і пристрої для інтенсивної реабілітації визнані винаходами і захищені патентами РФ.
Ляпидевский С.С. Невропатологія2000
Природничо-наукові основи спеціальної педагогіки: Учеб. для студ. вищ. навч. Закладів.Підручник підготовлено відповідно до програми курсу «Невропатологія», який є базовим при вивченні інших медичних і психолого-педагогічних дисциплін, що викладаються на дефектологических факультетах. 
Е.І.Гусев, А.Н.Коновалов, Г.С.Бурд Неврологія і нейрохірургія2000
У підручнику представлені основні відомості з загальної та приватної клінічної неврології та нейрохірургії. Викладено сучасні уявлення про морфології і функціях нервової системи, методах обстеження хворих, етіологію, патогенез, клінічних проявах, діагностиці, методи лікування та профілактики захворювань нервової системи, а також про основи реабілітаційних заходів і медико соціальної експертизи.
Лекції Лекції та практичні завдання з генетики2011
Історія методи Основи молекулярної генетики Закономірності успадкування ознак Мінливість Класифікація спадкових хвороб Хромосомні хвороби Спадкові генні хвороби Діагностика, лікування та профілактика спадкових хвороб
Угольникова Є.Г. (Упор.) Збірник завдань з медичної генетики2011
Збірник завдань з медичної генетики Складено за різними літературними джерелами викладачем медичної генетики Енгельського медичного коледжу Угольнікова Є. Г.  Зміст: Пояснювальна записка Основні закономірності спадковості Спадковість і патологія. Генні хвороби. Спадковість і патологія. Методи вивчення спадковості людини. Медико-генетичне консультування. Додаток Складання родоводів. Додаток Спадкові захворювання. Додаток Алгоритм розв'язання задач з генетики. Додаток
Тюняєв А.А. Групи крові. Синдром гомеологіческо-хромосомного імунодефіциту2009
Монографія присвячена дослідженню: чи пов'язано між собою географічний розподіл груп крові серед населення з антропологічними та медичними змінами, що відбулися в досліджуваних групах цього населення. Робота дозволяє вирішити питання про взаємодію груп крові і генетичними захворюваннями, маючи на увазі, що останні є неминучим наслідком першого. Базою для цих досліджень послужила методологія нової фундаментальної науки Організміка, розробником якої є автор. У додатку до монографії викладені короткі основи нової науки Організмікі.
Т. П. Дюбкова Вроджені і спадкові хвороби у дітей (причини, прояви, профілактика)2008
Посібник містить короткий опис різних форм спадкової патології людини. Велику увагу приділено питанням допологової діагностики та профілактики вроджених і спадкових хвороб. Залучені новітні досягнення в цій галузі знань. Запропоновано контрольно-навчальні питання для кращого засвоєння теми. Представлений короткий словник термінів. Призначено для студентів вузів, що навчаються за програмою курсу «Основи медичних знань». Може бути використано студентами медичних університетів
Асанов А. Ю. Основи генетики та спадкові порушення розвитку у дітей2003
Навчальний посібник для студдентов вищих педагогічних навчальних заведеній.Біологіческіе основи спадковості людини Клітинна теорія Будова тваринної клітини. Основні органели та їх функції Яйцеклітина і сперматозоїд Гаметогенез Запліднення і ранні стадії ембріонального ...
Таблиці Шкірні та венеричні хвороби2011
Опис захворювань по всьому курсу КВБ в таблицях: етіологія, класифікація, симптоми, лікування.
Шпаргалка Дерматовенерологія2011
Відповіді до екзамену з дерматовенерології. Містить короткі, лаконічні відповіді на 118 екзаменаційних питань.
Шпаргалки Дерматовенерологія2011
Шкіра - це елемент імунної системи організму, захисний покрив людини, яка має вплив на функціонування всіх внутрішніх органів і систем. Шкіра виконує ряд життєво необхідних функцій, які забезпечують нормальне функціонування всіх систем організму. Інформативні відповіді на всі питання курсу «Дерматовенерологія» відповідно до Державного стандарту. Будова та функції шкіри Придатки шкіри Короста. Етіологія, патогенез, клініка Короста. Діагностика, лікування, профілактика Вошивість Атопічний дерматит. Етіологія, патогенез, клініка Атопічний дерматит Простий герпес, або простий бульбашковий лишай Вторинний, або рецидивний, простий герпес Оперізувальний герпес або оперізуючий лишай Атипові форми герпес-вірусної інфекції Папіломавірусна інфекція ... і т.д.
Кафедра дерматовенерології Історія хвороби2011
Загальні відомості про бол Скарги Анамнез захворювання Анамнез життя Об'єктивне дослідження Status localis План лабораторного дослідження Обгрунтування клінічного діагнозу Диференціальний діагноз Лікування Щоденник курації Епікриз Список використаної літератури
Методичні рекомендації Воші людини2010
"Воші людини" (Діагностика, медичне значення, заходи боротьби) (затв. Заступником начальника Головного санітарно-епідеміологічного управління МОЗ СРСР 5 липня 1990 N 15 / 6-28) Воші людини. Загальна характеристика вошей. Діагностика видів вошей. Медичне значення вошей. Методи боротьби з вошами. Таблиця для визначення вошей людини. Характеристика життєвих схем вошей людини. Препарати і норми витрати для боротьби з педикульозом голови. Препарати і норми витрати для боротьби з вошами на білизні, одязі і в приміщеннях. Список рекомендованої літератури.
Лекції Лекції з дерматовенерології2009
Анатомія, гістологія та функції нормальної шкіри. Піодермії. Стафилодермии, стрептодермії. Змішані стрептостафілодерміі. Короста. Педикульоз, ДЕРМАТИТИ. ЕКЗЕМА. НЕЙРОДЕРМІТ. Кропив'янка. Набряк Квінке. Псоріаз. Червоний плоский лишай. Рожевий лишай Жильбера. Багатоформна еритема. Грибкові захворювання шкіри. Кератомікози. Пахова епідермофітія. Мікози стоп, грибкові захворювання. Тріхомікози. Хвороби сполучної тканини. Червоний вовчак. Склеродермія. Вірусні захворювання шкіри, себорея, вугрової хвороба, міхуреві дерматози. Герпетиформний дерматоз Дюринга. Загальний перебіг сифілісу. Первинний період. Вторинний період сифілісу. Третинний період. Природжений сифіліс, профілактика. Прихований сифіліс, класифікація, діагностика. Клінічне значення серологічних реакцій. Лікування хворих на сифіліс. Гонорея чоловіків. Диспансерні методи в організації боротьби з венеричними захворюваннями. Захворювання, що передаються статевим шляхом (трихомоніаз, хламідіоз, мікоплазмоз, герпетична інфекція, кандидоз, гарднерельоз (бактеріальний вагіноз), гострі кондиломи, СНІД).
Інформаційний матеріал Дерматовенерологія2008
Вступ в дерматологію Дерматити Кропив'янка. Токсикодермії Екзема. Атопічний дерматит. Нейродерміт Псоріаз. Червоний плоский лишай Дифузні хвороби сполучної тканини. Міхуреві дерматози. Піодермії. Вірусні дерматози. Паразитози. Мікози. Сифіліс. ВІЛ-інфекція. Дерматологічні аспекти ВІЛ-інфекції Гонорея Негонорейні уретрити
П. Д. Гуляй Шкірні та венеричні хвороби2003
У навчальному посібнику викладено основні дані про анатомію, гістології, фізіології шкіри, їх особливості в дитячому віці. Представлено різні методи обстеження, що застосовуються в повсякденній практиці для діагностики шкірних і венеричних хвороб, висвітлені питання гігієни шкіри і волосся, харчування та лікування хворих. У короткій і доступній формі викладені питання етіології, клініки та профілактики найбільш поширених шкірних та венеричних хвороб.

Рекомендується для студентів лікувального, медико-психологічного та педіатричного факультетів, медичних сестер з вищою освітою.
Родіонов А.Н. Грибкові захворювання шкіри2000
У другому виданні керівництва наведені дані про етіологію, патогенез, клініку, сучасні методи діагностики грибкових захворювань шкіри. Особливу увагу приділено диференціальної діагностики та профілактики поверхневих дерматомікозів. Розглянуто сучасні засоби і методи етіотропної і патогенетичної терапії. Спеціальна глава присвячена особливостям перебігу, діагностики та терапії дерматомнкозов у ВІЛ-інфікованих хворих.
А. Н. Родіонов Сифіліс2000
Історія Епідеміологія Етіологія Патогенез Реінфекція і суперінфекція при сифілісі Класифікація сифілісу Загальні принципи клінічної діагностики сифілісу Клінічні прояви сифілісу ... і т.д.
Ю.В. Сергєєв, А.Ю. Сергєєв Oніхомікози грибкові інфекції нігтів1998
Книга являє собою сучасне керівництво з діагностики та лікування оніхомікозів - грибкових інфекцій нігтів. Вперше детально викладені питання етіології та патогенезу, дана сучасна клінічна класифікація онихомикозов. У книзі викладено принципи терапії оніхомікозів, описані всі існуючі препарати і схеми їх застосування. Представлені традиційні методи лікування, а також відомості про коригуючої терапії та профілактики.
Лекції Шкірні та венеричні хвороби1997
Анатомо-фізіологічні особливості шкіри. Висип. Піодермії, короста, педикульоз. Алергічні хвороби шкіри. Грибкові захворювання шкіри. Міхуреві і бульбашкові захворювання шкіри. Дифузні захворювання сполучної тканини. Псоріаз. Захворювання, що передаються переважно статевим шляхом. Вторинний сифіліс. Третинний сифіліс. Природжений сифіліс. Серологічна діагностика сифілісу. Лікування. Чоловіча гонорея
Железникова Л.І., Колядо В.Б. Колядо Є.В., Слухай Є.Ю. Історія медицини2010
У навчально-методичному посібнику представлені план лекцій, семінарів і логічна схема семінарських занять, включаючи контрольні запитання, тести з історії медицини, перелік питань до заліку. Видання буде корисним при самопідготовці до занять і заліку. Дане видання перероблено і доповнено відповідно до сучасних вимог, що пред'являються до навчально-методичними посібниками. Для студентів лікувального, педіатричного та медико-профілактичного факультетів
М. Б. Мирський Історія медицини та хірургії2010
У книзі викладені стадії розвитку хірургії (від епохи стародавніх цивілізацій до епохи Нового часу) в контексті всієї світової медицини. Навчальний посібник написано в рамках офіційно затвердженої програми викладання з курсу "Історія медицини" і призначений для студентів медичних вузів і факультетів, а також аспірантів і ординаторів для здачі кандидатського мінімуму. Навчальний посібник доповнено компакт-диском, що містить ілюстративне додаток з фотографіями і портретами відомих діячів медицини та хірургії - вчених і лікарів.
Лекції Історія фармації: курс лекцій і збірник практичних завдань2009
Курс лекцій представлений за програмою ССУЗов. Містить матеріал з курсу "Історія фармації".

Методична розробка супроводжена матеріалом для практичних завдань з предмету.
Методичні вказівки Історія медицини2009
Історія медицини як наука і навчальна дисципліна Первісне суспільство: витоки емпіричного лікування Великі держави Стародавнього Сходу: особливості лікування та медицини (IV тис. До н.е. - V ст н.е.) Медицина цивілізацій античного Середземномор'я (кінець III тис. До н .е. - V ст. н.е.) Медицина епохи раннього і класичного середньовіччя: етапи становлення науч-ного напрямку (V - XV ст.) Медицина періоду пізнього середньовіччя: затвердження досвідченого знання і клини-чеського спостереження Медицина Нового часу: медико -Біологічно напрям (XVIII - початок XX в.) Клінічна медицина Нового часу (XVIII - початок XX в.) Основні аспекти розвитку медицини Новітнього часу Медицина на сучасному етапі Становлення і розвиток медичної справи Пензенського краю Додатки
І.М. Раздорський, С.П. Щавелёв Нариси історії фармації Випуск перший Народження цілителя і його аптеки: стародавні цивілізації2006
У навчальному посібнику узагальнено досвід викладання курсів історії фармації та управління в галузі менеджменту лікарських засобів, а також відповідних моментів філософії та культурології на фармацевтичному факультеті Курського державного медичного університету в 1990-і - 2000-і рр. Виділено основні періоди і цивілізаційні типи лікарського лікування в історії людства. Зібраний різноманітний фактичний і концептуальний матеріал про те, як оберігали здоров'я і боролися з недугами носії різних культурних традицій; які соціальні ролі грали цілителі в окремі епохи світової історії, в рамках різних типів соціуму. У порівнянні з курсом історії медицини акцент зроблено на фармакологічних і фармацевтичних сторонах лікування у всій різноманітності їх культурно-історичних форм та персонификаций.

Для студентів і викладачів медичної школи, всіх, хто цікавиться соціальною антропологією ліки і аптечної справи в минулому і сьогоденні.
Созінов А.С., Гурилева М.Е., Поспєлова Є.Ю. Історія медицини: Методичні рекомендації до практичних занять2005
Методичні вказівки покликані надати допомогу студентам КДМУ при підготовці до практичних занять по курсу історія медицини. У додатку наведені теми курсових робіт, питання до заліку, витяги з текстів історичних джерел
С. М. Марчукова Медицина в дзеркалі історії2003
Книга розповідає про виникнення і розвитку медичних знань, про сприйняття здоров'я і благополуччя людини в культурах країн Стародавнього Сходу, античного світу, європейського середньовіччя і Відродження. Детально розглянуто особливості медицини Стародавнього Єгипту, Китаю, Індії та Тибету, багато уваги приділено викладу основ грецької та римської медицини та її зв'язку з грецькою філософією, розповіді про індійських і античних традиціях у навчаннях Авіценни та інших арабських лікарів. Викладена історія розвитку середньовічної медицини в контексті християнської культури, формування анатомії Нового часу в працях А. Везалія. Окрема глава присвячена медичним уявленням Давньої Русі. Завершують книгу відомості про походження медичних символів. В кінці кожного розділу позначені питання і завдання, що допоможе використовувати книгу в якості додаткового матеріалу до біологічних і історичних дисциплін, підвищить загальнокультурну спрямованість освіти. Доступна і цікава форма викладу, велика кількість ілюстрацій роблять книгу цікавою не тільки для школярів, студентів та викладачів, але і для більш широкого кола читачів.
Доповідь Історія медицини1996
Сиркин А.М.- «Володимир Микитович Виноградов на лекції і на обході», Історичний вісник Московської Медичної Академії ім И.М.Сеченова Том 4, Москва. Вступ. Науково-практична робота Володимира Микитовича Виноградова. Педагогічна діяльність Володимира Микитовича Виноградова. Висновок.
Карімов У.И., Хуршут Е.У. (Упор.) Абу Алі ібн Сіна Канон лікарської науки. Вибрані розділи1993
Щодо визначення поняття медицини. Про елементах.О натурах.О соках.О єстві органу та його частин. Про сілах.О хворобах, про їх загальні причини і проявах. Про прічінах.О пульсе.О сечовипусканні і іспражненіі.О вихованні. Про режим, загальному для людей, що досягли зрілості. Про сон і бодрствованіі.О режимі посунених в роках. Про перерві места.О режимі мандрівників. Про способи лікування взагалі. Повчання про те, з чого нам починати лікування. Хвороби голови.О головних болях, тобто про різновиди головного болю. Хвороби нервов.Болезні глаз.Заболеванія серця. Захворювання почек.Заболеванія сечового міхура. Розширення вен.Болі в органах. Ознаки натур насіннєвих органов.Беременность і пологи. і багато іншого.
Лекції Менінгококова інфекція та Кашлюк. Паракоклюш2011
Менінгококова інфекція: Історична довідка, Збудник, 3 групи джерел збудника інфекції, Механізми інфікування, патогенез, клініка, менінгококова носійство. Коклюш. Паракоклюш: Історична довідка, епідеміологія, патогенез, Клінічна картина, Діагностика, Показання до госпіталізації, Лікування на дому, Вакцинопрофілактика. Протиепідемічних заходів в осередках менінгококової інфекції протиепідемічних заходів в осередках коклюшу
Лекція СНІД2011
Лекція для студентів і лікарів загальної практики. Історична довідка Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клінічна картина. П'ять основних форм СНІДу Лабораторна діагностика Лікування.
Лекції Клініка, діагностика, профілактика інфекційних хвороб2010
У матеріалі представлена інформація з клінічної та лабораторної діагностики, специфічної і неспецифічної профілактики інфекційних захворювань в тому числі сказ, ботулізм, черевний тиф, паратифи, вірусні гепатити, грип, дизентерія, дифтерія, кір, краснуха. малярія, Менінгококова і паротитна інфекції, сальмонельоз, сибірська виразка та інше.
Шпаргалка Інфекційні захворювання2010
Черевний тіф.Паратіф А і В.Холера.Амебіаз.Іерсініози.Аскарідоз. Тріхінеллез.Сипной тиф, б-нь Брілле-Цінссера.Ехінококкоз. Энтеробиоз.Ку-лихорадка.Лайм-боррелиоз.Лептоспироз.Туляремия.Сибирская виразка. Менінгококова інфекція.Чума.Столбняк.Бешенство.Орнітоз. Легіонеллез.Рожа.Гріпп.Піщевие токсікоінфекціі.Сальмонелез.
Лекції Лекції з інфекційних хвороб2009
Бруцельоз, Черевний тиф і паратифи, Герпесвірусні інфекції, ієрсініози, інфекційний мононуклеоз, лептоспіроз, протозойні інвазії кишечника, сибірська виразка, холера
Методичні рекомендації

Принципи діагностики та лікування Хворов На гострі респіраторні вірусні захворювання2009
Вступ Загальні Відомості про ГРВЗ Етіологія та Епідеміологія ГРВЗ клінічні Ознака ГРВЗ Клінічна характеристика захворювань, что входять в групу ГРВЗ Ускладнення ГРВЗ Спеціфічна лабораторна діагностика ГРВЗ Принципи лікування ГРВЗ Протівірусні засоби для лікування та ПРОФІЛАКТИКИ ГРВЗ Спеціфічна профілактика Додаток
Лекція Бруцельоз.2009
Етіологія Епідеміологія Патогенез Клініка Гострий бруцельоз Підгострий бруцельоз Хронічний бруцельоз Діагностика Профілактика бруцельозу Специфічна профілактика

Страчунский Л.С., Білоусов Ю.Б., Козлов С.Н. (Ред.) Практичний посібник з антиінфекційної хіміотерапії2007
Цей посібник є другим, значно розширеним і доповненим, виданням випущеної в 2000 р і завоювала велику популярність у лікарів Росії книги «Антибактеріальна терапія. Практичний посібник ». Нове видання, зберігши в цілому колишню структуру, істотно збільшено за змістом. У нього по-йшли нові розділи, присвячені як опису протигрибкових, противірусних, протипротозойних і протигельмінтних препаратів, так і їх застосування при відповідних інфекціях, включаючи СНІД. Розділ антибактеріальних препаратів доповнено новим класом оксазолідінонов. Розглядаються лікарські форми не тільки для системного (як було в першому виданні), але й для місцевого застосування. Додатково введені глави з лікування очних інфекцій, а також по фармакоепідеміологіі антибактеріальних препаратів. Керівництво складається з кількох частин. У першій частині, в основному розглядаються питання клиниче-ської мікробіології. Наводяться дані про механізми формування резистентності мікроорганізмів, обговорюється їх клінічне значення. Зроблено огляд сучасного стану антибіотикорезистентності в Росії, без урахування якого неможливо планувати антибактеріальну терапію.
Посібник для лікарів Малярія та її профілактика2005
Збудники малярії Патогенез Лабораторна діагностика Злоякісні форми малярії Лікування малярії Лікування ускладненої малярії

Ю.В. Лобзин Інфекційні хвороби2000
Навчальний посібник до практичних занять з інфекційних хвороб призначений для курсантів 4-го, 5-го і 6-го курсів факультетів підготовки лікарів і має на меті забезпечити самостійну роботу в процесі практичного навчання в клініці інфекційних хвороб. Воно є навчальним посібником, за допомогою якого курсанти можуть самостійно освоїти методи та практичні навички, необхідні лікарю медичного пункту частини для діагностики та лікування інфекційних хворих.
Борискин І.В. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб2000
Кожен орган і система організму людини має певний запас міцності. Це дозволяє підтримувати постійність внутрішнього середовища при дії сильних подразників. До них відносять збудників інфекційних захворювань. Невідкладний стан небезпечно для життя і вимагає невідкладного втручання, пильної уваги та інтенсивної терапії.
O.K. Поздеев, Є.Р. Федорова Пневмококи1999
Методичні рекомендації містять основні відомості про класифікацію та властивості пневмококів. Спеціальні розділи присвячені питанням лабораторної діагностики, лікування та профілактики пневмококової інфекції.

Методичні рекомендації призначені для студентів медичних інститутів та університетів.
Лекції з імунології

Лекція з імунології2011
Імунопрофілактика та імунотерапія. Імунітет і иммунопатология. Методи дослідження імунної системи. Методи імунокорекції. Онтогенез імунної системи Критичні періоди в розвитку імунної системи Імунопатологія 2-го типу. Механізми цитолізу. Імунні гемолітичні анемії. Хвороби, зумовлені імунними комплексами (3-й тип імунопатологічних реакцій). Характеристика імунокомплексного запалення. Нозологічні форми захворювань. Хвороби, зумовлені 4-м типом імунопатологічних реакцій. Иммунопатогенез. Нозологічні форми захворювань. 5-й тип імунопатологічних пошкоджень тканини. Иммунопатогенез хвороби Грейвса, міастенії гравіс. Молекулярні основи апоптозу. Пускові сигнали: індуктори та інгібітори апоптозу. Ефектори апоптозу. Роль апоптозу в розвитку іммунопатологіі. Морфологічні прояви апоптозу Механізм апоптозу

Навчально-дослідна робота

Вступ в імунологію. Будова та функціональна організація імунної системи2011
УИРС з імунології Волгоградський Державний Медичний Університет. Росія, рік виконання 2011, 36 сторінок Список заголовків: Історія розвитку імунології як науки. Предмет і завдання імунології. Досягнення імунології. Будова і роль кісткового мозку в діяльності імунології системи. Будова і роль тимуса в діяльності імунної системи. Будова і роль селезінки в діяльності імунної системи. Будова і роль лімфатичних вузлів у діяльності імунної системи. Будова і роль лімфоїдної тканини в діяльності імунної системи. Походження, основні етапи диференціювання і види імунокомпетентних клітин. Література.

Навчально-методичний посібник

Алергія. Медіаторний тип ГНТ. Методи діагностики2009
Відображені питання класифікації, иммунопатогенеза медиаторного типу ГНТ. Докладно розглядаються характеристики, схеми постановки і застосування сучасних ме-тодов діагностики.

Призначено для студентів 2-го курсу всіх факультетів.

Воронкова Є.Г., Воронков Є.Г. Керівництво до практичних занять з імунології2005
Імунологія як самостійна наукова дисципліна досить недавно включена в навчальну програму біолого-хімічного факультету Гірничо-Алтайського державного університету. При цьому відчувається явний недолік, і навіть просте відсутність відповідної літератури. Це послужило приводом для складання методичних рекомендацій з даної дисципліни. Основою при складанні методичних рекомендацій послужили сучасні наукові матеріали з молекулярної біології, генетики, вірусології, цитології, ембріології, що розглядають проблеми молекулярної і клітинної імунології, питання приватних проявів імунітету і його порушень. Методичний посібник побудовано так, що поєднує в собі короткий курс лекцій з елементами практичних занять і питань семінарів. Крім того, керівництво містить велику кількість схем і малюнків, що дозволяють представити механізми імунних реакцій. При розробці деяких занять автором використаний досвід викладання імунології у студентів біолого-хімічного факультету Гірничо-Алтайського державного університету
Адельман Д. Імунологія1993
Вступ в імунологію. Основні уявлення про алергічні реакції негайного типу. Повітряні алергени і несприятливі фактори навколишнього середовища. Лікування алергічних захворювань. Алергічні захворювання носа і вуха. Захворювання очей. Бронхіальна астма. Хвороби легенів. Алергічні захворювання шкіри. Кропив'янка і набряк Квінке. Анафілактичні реакції. Алергія до отрути комах. Лікарська алергія. Харчова алергія. Аутоімунні захворювання. Імуногематології. Трансплантаційний імунітет. Первинні імунодефіцити. ВІЛ-інфекція. Імунодіагностика. Імунопрофілактика. Імунологічні методи діагностики інфекційних захворювань.
Лекція Анемії. Геморагічний синдром2010
Постгеморрагические анемії. Залізодефіцитні анемії. Апластичні (гипопластические) анемії. Гемолітичні анемії.
Максимович Н.А. Гемолітичні анемії у дітей2005
Навчально-методичний посібник, складений відповідно до прграмма навчання на педіатричному факультеті за курсом дитячої гематології. Псобіе включає питання етіології, патогенезу, класифікації, клініки, діагносткі та реабілітації дітей з гемолітичними анеміями. Навчально-методичний посібник призначений для самопідготовки до занять з дитячої гематології студентам 5-6 курсів педіатричного факультету і може бути корисним лікарям-педіатрам.
Мокеев І.М. Інфузійно-трансфузійна терапія: Довідник1998
Книга є третім, переробленим і доповненим виданням довідника з інфузійно-трансфузійної терапії (1-е видання вийшло в 1996 г.). У ньому коротко викладено основні питання, що стосуються інфузійно-трансфузійної терапії: проблема донорства, заготівля та зберігання донорської крові, переливання крові, несприятливі наслідки гемотрансфузій, плазмозамещающие середовища, парентеральне харчування. У книгу також включені огляд методів штучного очищення крові і глава про синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові.
Кассирський І.А., Алексєєв Г.А. Клінічна гематологія1970
Докладно описана етіологія, патогенез, клініка та діагностика всіх патологічних станів крові.
Лекції Лекції з валеології2011
50 лекцій. Витоки та історія розвитку валеології. Характеристика валеології як науки. Основні завдання валеології. Соціальні, медичні та психологічні аспекти валеології. Дві сфери способу життя людини. Аспекти, що характеризують здоровий спосіб життя. Стратегія життя довгожителя. Можлива тривалість життя людини. Визначення понять здоров'я, хвороба, третій стан. Медичні методи оцінки фізичних і функціональних можливостей людини ...
Шпаргалки до іспиту Основи медичних знань та здорового способу життя2011
Армавирская Державна Педагогічна Академія. Шпаргалки по іспиту «Основи медичних знань та здорового способу життя (ЗСЖ)» Соціально-психологічні аспекти ЗСЖ. Піхолого-педагогічні аспекти ЗСЖ. Лихоманка. перша допомога при помилковому крупі. Травматичний шок. Термінальні стани. Пневмонія. Відмороження. Опік. Раціональне харчування. ВІЛ-інфекція. Отруєння. Епідемічний процес. Інфекційний процес. Профілактика інфекційних захворювань. Інфекційні захворювання. Імунітет. Бронхіальна астма. Сторонні тіла вуха, носа, глотки, гортані. Вірусний гепатит. Гастрит. Укуси змій. Ниркова колька. Реанімація (пожвавлення). Непрямий масаж серця. (НМС). Штучна вентиляція легенів. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Ішемічна хвороба серця (ІХС). Холера. Лікарська терапія. Цукровий діабет. Туберкульоз. Види наркотичних залежностей. Наркотики. Алкоголь. Токсикоманія. Дитячий травматизм. Загальні поняття мікробіології. Профілактика дитячого травматизму. Десмургія. Емоційний стрес. Захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ). Репродуктивне здоров'я. Профілактичні заходи. Кровотечу.
Грибан В.Г. Валеологія2011
Зміст Від автора Поняття про валеологію. Об'єкт, метедом та методологічні основи, шсторія развития науки Валеологія як наука Здоров'я та хвороба Об'єкт валеології методологічні основи валеології Основні завдання валеології початок та історія розвітку валеології Дефініції та понятійній апарат Вплив екологічних факторів на здоров'я людини Людина та її ЗДОРОВ'Я з позіції ...
Лекції Основи медичних знань2011
16 добре освітлених лекцій допоможуть студентам не медичних ВУЗів підготуватися до іспиту. 1. Хвороба і здоров'я. 2. Екологія і здоров'я. 3. Здоров'я і спадковість. 4. Репродуктивне здоров'я. 5. Психічне здоров'я. 6. Соціальне здоров'я та організація охорони здоров'я. 7. Здоровий спосіб життя. 8. Шкідливі звички. 9. Термінальні стани. Реанімація. 10. Пошкодження. 11. Перша допомога при ушкодженнях. 12. Невідкладні стани. Перша допомога. 13. Основи мікробіології, імунології та епідеміології. 14. Лікарська терапія. 15. Основні інфекційні захворювання. 16. Методи дослідження та догляду за хворими.
Лекції Лекції з валеології2011
Валеологія як наука. Поняття про фізичне здоров'я. Поняття про психічному і соціальному здоров'ї. Вплив навколишнього середовища і спадковості на здоров'я людини
Лекції Валеологія2010
Предмет і завдання валеології; Основні поняття про здоров'я; Основні функції забезпечення життєдіяльності організму; Критерії хорошої фізичної форми; Ознаки психічного здоров'я; Методи планування сім'ї; Профілактика венеричних захворювань, ХПСШ, СНІДу; Гігієна - основа здоров'я; Шкідливі звички - загроза здоров'ю; Харчування і здоров'я; Загартовування і здоров'я
Лекції Лекції з валеології2010
алеологія харчування, види харчування, Вплив шкідливих звичок на стан здоров'я людини, Фізіологія організму людини. Стрес, його роль в адаптації людини до соціальної і трудової діяльності, Імунітет, фактори його формують, Екологічні аспекти здоров'я та перспективи виживання людини, Інфекційні захворювання
Конспекти Конспекти занять по валеології в дошкільному закладі2010
Наші вірні друзі. Мій чудовий носик. Навіщо людині руки. Вітаміни. Вчися малюк дихати правильно. Звички людини. Пийте діти молоко. Де ховається здоров'я. Овочі
Лекції Лекції з валеології2010
Для студентів 1-х курсів Стрес і адаптація. Організація раціонального харчування Курс лекцій з валеології Валеологія - наука про здоров'я. Основні поняття науки. Організація режиму життєдіяльності. "І т. Д.
Лекції Курс лекцій з валеології2010
Валеологія - наука про здоров'я. Основні поняття науки. Стрес і адаптація. Прийоми і методи фізичного оздоровлення організму. Прийоми і методи психологічного оздоровлення організму.
Ю.Ю. Шуригіна Науково-практичні основи здоров'я2009
У навчальному посібнику представлені теоретичні та практичні питання, що стосуються формування відповідального ставлення кожної людини до своє-му здоров'ю, його збереження та зміцнення. Розглядаються проблеми відбутися у-яния здоров'я, характерні для населення Республіки Бурятія і пропонуються шляхи їх вирішення. Наявність предметного покажчика, що містить більше 360 медико-соціальних термінів і визначень, дозволяє використовувати посібник в каче-стве словника-справочіка. Призначено студентам усіх спеціальностей при вивченні ними предмета «Науково-практичні основи здоров'я», а так само всім тим, хто дорожить своїм здоров'ям і шукає шляхи його зміцнення і збереження.
Лекції Курс лекцій з валеології2008
Воронеж, ВіВТ, кафедра педагогіки. Спеціальність 100200 «Туризм». Лекції, контрольні питання, література. Валеологія - комплекс знань в їх практичному застосуванні про фізичний, психічний і моральне здоров'я людини при його взаємодії з навколишнім середовищем; про збереження та зміцнення здоров'я з моменту народження і до глибокої старості, профілактики хвороб, про повернення до стану здоров'я після хвороби, про продовження здорового життя.
Малярчук М.М. Валеологія. Навчальний посібник2008
Навчальний посібник присвячено розгляду проблеми формування ціннісного ставлення до здоров'я студентської молоді. Матеріали курсу «Валеологія» підготовлені відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти на підставі державних вимог до обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки випускників вищих навчальних закладів. Матеріали навчального посібника охоплюють широкий спектр сучасних наукових уявлень про індивідуальне здоров'я, культурі здоров'я, здоровий спосіб життя, факторах як руйнують, так і зберігають тілесне і душевне здоров'я.
Н. А. Мельникова, е. А. Шамрова, н. В. Громова Основи медичних знань та здорового способу життя2007
Навчальний посібник, розроблене на основі Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти другого покоління, покликане восполь-нить недостатній обсяг інформації і дати рівень знань, необхідний для успішного формування умінь і навичок з курсу «Основи медичних знань та здорового способу життя». У другій частині роботи представлені розділи, що стосуються надання першої допомоги при невідкладних станах і клінічної смерті, загального догляду за хворими. Призначено для студентів усіх факультетів, які вивчають курс "Основи медицин-ських знань і здорового способу життя".
Мельникова Н.А., Лук'янова В.Н. Основи медичних знань та здорового способу життя2005
Навчально-методичний посібник, розроблене на основі Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і покликане заповнити недостатній обсяг інформації, дати рівень знань, необхідний для успішного формування умінь і навичок з курсу «Основи медичних знань та здорового способу життя». У роботі представлені наступні розділи: «Фізіологічні проби визначення рівня здоров'я, функціональних можливостей організму людини і ознак порушення здоров'я», «Дослідження та оцінка факторів навчально-виховного процесу, що впливають на здоров'я школярів», які в комплексі відображають зміст програми лабораторно-практичного курсу.
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І. Основи валеології2003
Виклад сучасні Відомості про фундаментальні досягенння біології, біохімії, фізіологі, гігієні харчування, геронтології у вивченні чінніків, что вплівають на стан здоров'я людини. Розглянуто закономірності становлення новой науки валеології, обговорено шляхи та Способи реализации системи валеологічної освіти, здорового способу життя. Особлива увага пріділяється валеологічній роли харчування у формуванні, збереженні та зміцненні здоров'я. Підручник Призначено для студентов Вищих Навчальних Закладів, не розуміюсь, лекторів, а такоже фахівців по вопросам індівідуального здоров'я та здорового способу життя.
В.П. Бровяков, Л.І. Кудрявцева, П.П. Пуригін Функціональні елементи валеології2003
У монографії розглянуті питання валеології з точки зору функціонального підходу - розділення валеології на функціональні елементи. Функціональний елемент з одного боку містить основний сенс того чи іншого валеологічного питання, а з іншого боку оптимально реалізує інтеріорізаціонную функцію при вивченні його. Сукупність функціональних елементів валеології дає більш цілісне уявлення про неї як про науку здорового способу життя. Разом з теоретичними питаннями взаємодії людини з навколишнім середовищем з точки зору фізико-хімічних, психічних і соціальних рухів індивіда, розглянуті практичні способи корекції поведінки особистості в антропогенної середовищі для забезпечення і підтримки здоров'я та здорового способу життя. Монографія призначена для викладачів і студентів гуманітарних вузів, а також для фахівців, що займаються питаннями залучення молоді і всього населення до здорового способу життя.
Е.Н. Вайнер Валеологія2001
Підручник розроблений відповідно до програми дисципліни для студентів невалеологіческіх спеціальностей вузів та університетів. Основною метою підручника є підготовка студента до професійної педагогічної діяльності, орієнтованої на здоровьесберегаюшее навчання і виховання учнів. Для студентів вузів.
Б.Н. Чумаков Валеологія Курс лекцій2000
Навчальний посібник «Валеологія» включає 16 лекцій, в яких відображені численні теоретичні та практичні нетрадиційні фактори, що впливають на стан здоров'я людини. У книзі детально аналізуються дані з соціальної медицини, фізіології, рухової активності, харчування, психогигиене. Розглядаються питання інтимних стосунків, культури спілкування в побуті, навчанні та праці. Азбука здоров'я і довголіття повинна пізнаватися за допомогою інтелекту і науково-обгрунтованої сучасної інформації. Тому книга, в першу чергу, розрахована на викладачів та студентів педагогічних і гуманітарних вузів, учнів педагогічних коледжів, медичних училищ, а також на широке коло фахівців, що займаються вихованням, профілактикою, лікуванням та психофізіологічної реабілітацією підростаючого покоління.
Лекція Опіки, відмороження, електротравми2012
Опікова хвороба Епідеміологія Патофизиология місцевого ураження Класифікація опіків Патогенез опікового шоку Клініка опікового шоку Перша допомога при опіках Патогенез і клініка опікової токсемії і септикотоксемии Лікування опікової хвороби Електротравма. Патогенез. Клініка Перша допомога при електротравми Відмороження Періоди та ступені відмороження Перша допомога і лікування Ускладнення відморожень Хімічні опіки
Лекції Основи реаніматології2011
Лекції для акушерів і фельдшерів (для мед. Училищ і мед. Коледжів). Лекція 1 Термінальні стани. Серцево-легенева і церебральна реанімація. Лекція 2 Реанімація та ІТ при гострої серцево-судинної недостатності. Лекція 3 Реанімація та інтенсивна терапія при гострій дихальній недостатності. Лекція 4 Реанімація та інтенсивна терапія при шоку. Лекція 5 Реанімація та інтенсивна терапія при комі. Лекція 6 Реанімація та інтенсивна терапія при гострих екзогенних отруєннях. Лекція 7 (для фельдшерів) Реанімація та інтенсивна терапія при несприятливих впливах факторів навколишнього середовища. Лекція 8 (для фельдшерів) Реанімація та інтенсивна терапія при акушерської патології. Лекція 9 Поняття про анестезіології та реаніматології. Види загальної анестезії. Місцева анестезія.
Лекції Інтенсивна терапія термінальних станів2011
Термінальні стани Компенсаторно-пристосувальні реакції Преагональное стан Терминальная пауза Агонія Клінічна смерть Види припинення кровообігу Серцево-легенева реанімація (СЛР) у відділеннях екстреної допомоги. Специфічні ситуації при зупинці серця. Показання для відкритого масажу серця Критерії закінчення СЛР Показання та протипоказання до проведення СЛР Сучасні уявлення про СЛР Альтернативні методи підтримки кровообігу
Лекція Наркоз2011
Компоненти анестезії передопераційнапідготовка класифікація наркозу інгаляційний наркоз наркозні апарати та інструменти стадії наркозу ускладнення загальної анестезії препарати, що застосовуються при неингаляционном наркозі
Лекція Реаніматологія. Поняття про термінальних состояніях.Сердечно-легенева реанімація2011
Історична довідка термінальні стани діагностика клінічної смерті види зупинки серця стадії серцево-легеневої реанімації оцінка ефективності реанімації шляху введення лікарських препаратів дефибрилляция постреанимационном хвороба робота в ОІТАР СЛР у дітей
Лекція Гостра крововтрата2011
Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО Дніпропетровської державної медичної академії. Гостра крововтрата. Клігуненко Є. М. Гостра крововтрата - стан організму, що слідом за кровотечею і характеризується розвитком пристосувальних і патологічних реакцій, клінічно проявляються шоком. У статті наводяться основні принципи інтенсивної терапії шоку, обумовленого втратою цільної крові, з використанням таких сучасних кровозамінників, як гідроксиетилкрохмали і перфторан (негемоглобінового переносник кисню на основі перфторвуглеців).
Ющук Н.Д. та ін (упор.). Тестові завдання для лікарів з швидкої та невідкладної2011
Зміст тестових завдань з відповідями: Швидка та невідкладна допомога при гострій хірургічній патології та травмах Організація швидкої медичної допомоги Невідкладна терапія основна і додаткова література
Шпаргалка Перша медична допомога2011
Штучне дихання. Техніка здійснення дихання «рот в рот». Особливості проведення штучного дихання. Непрямий масаж серця. Поєднання непрямого масажу серця з штучним диханням ...
Практичний посібник Топ 10 помилок при наданні першої допомоги2011
Уявіть собі, що ви гуляєте по лісу і раптом вас вкусила гримуча змія. Що ви будете робити? Можливо, ви часто бачили в фільмах, як відважний герой виймає свій складаний ніж, робить надріз в місці укусу, висмоктує отруту і прив'язує джгут. Однак такий спосіб підходить лише для сцени у фільмі. Які помилки ми найчастіше робимо, коли намагаємося надати собі першу допомогу при укусах, порізах та інших небезпечних ситуаціях?
Лекція Черепно-мозкова травма (ЧМТ) (допомога)2011
Термінологічний словник Анатомо-фізіологічні особливості головного мозку Переломи черепа Класифікація черепно-мозкової травми Струс головного мозку Забій головного мозку Здавлення головного мозку Сестринська допомога пацієнту (Перша допомога, Долікарська допомога, у відділенні, перед трепанацією черепа, після трепанації черепа) Догляд за тимчасової металевої трахеостомою Санація трахеї і бронхів через трахеостому Форми порушення свідомості при черепно-мозковій травмі Критерії тяжкості коми відображені в шкалі ком Глазго
Лекція Холодова травма, допомога при відмороженні і гіпотермії2011
Визначення Класифікація (по Котельникову) Відмороження Періоди відмороження Клінічні ознаки Принцип лікування Патологічна гіпотермія або загальне охолодження Ускладнення холодової травми Сестринська допомогу постраждалим з холодової травмою
Солдатов Ю.Н. Невідкладна допомога2011
Методичні вказівки - «Медицина катастроф» В. М. Рябочкін, Г. І. Назаренко; 2. «Гражданская оборона» В. Г. Атаманюк, Л. Г. Ширшов, Н. І. Акімов; Вища школа Коротко, в стислій формі викладено алгоритм дій при більшості невідкладних станах.
Шпаргалка Відповіді на квитки по медичній першої допомоги2011
Відкриті ушкодження. Види ран. Поняття про пов'язках. Правила накладення пов'язок. ПМП. Кровотечу. Небезпека крововтрати. Способи зупинки кровотечі. Забої. Розтягнення зв'язок, м'язів. Визначення, ознаки, ПМП. Вивих. Визначення, ознаки. ПМП. Травматичний токсикоз. Травматична асфіксія. Утоплення. Види, ознаки. ПМП. Електротравма. Механізм дії електричного струму. Ознаки. ПМП. Струс мозку. ПМП ...
Лекція Пошкодження грудної клітки та органів грудної порожнини (допомога при ушкодженнях)2011
Термінологічний словник Класифікація Закриті пошкодження грудної стінки (Перша допомога, Принципи лікування) Закритий перелом ребер Відкриті пошкодження (поранення) грудної клітки та органів грудної порожнини Пневмоторакс Гемоторакс Сестринська допомога пацієнтам (Перша допомога, Долікарська допомога)
Санбюлетень Гостра серцево-судинна недостатність2010
Непритомність. Прояви непритомності. Невідкладна допомога. Колапс. Прояви колапсу. Шок. Прояви шоку.
Лекція Трансфузіологія2010
Ставропольська Державна медична академія. Лекції. Трансфузіологія. 2000р. Історія. Компоненти та препарати крові. Кровозамінники. Визначення групи крові. Резус. Методи визначення Rh-фактора. Проби на Rh-сумісність. ВІЛ, HBs, гепатит В, С, Lues. Профілактика. Посттрансфузійні ускладнення. Накази.
Шпаргалка Тести: сестринська справа в анестезіології та реаніматології2010
Федеральне державне освітній заклад «Всеросійський навчально-науково-методичний центр по безперервному медичної та фармацевтичної освіти Федерального агентства з охорони здоров'я і соціального розвитку» Опорні тестові завдання для курсів підвищення кваліфікації середніх медичних і фармацевтичних працівників за напрямом «Сестринська справа в анестезіології та реаніматології»
Верткин А.Л. Швидка допомога: керівництво для фельдшерів та медсестер2010
Цей посібник присвячено алгоритмам дій середнього медичного персоналу: фельдшерів «Швидкої медичної допомоги» та медичних сестер поліклінік і відділень невідкладної допомоги стаціонару, від успішних дій яких в перші години розвитку захворювання залежить той чи інший прогноз. У керівництві коротко викладено основні поняття та визначення, прийняті в невідкладній медицині, основні положення про статус фельдшера (медсестри), основні види порушень нормативних положень медичним персоналом СМП, права та обов'язки пацієнта, що звернувся за екстреною медичною допомогою, основні види відповідальності медичних працівників, які надають невідкладну допомогу.
Бурлак М.П., Яковлєв Г.І. Методичні рекомендації з надання швидкої медичної допомоги2009
Відмороження та загальне переохолодження. Електротравма. Опіки. Гастроентерологія. Ендокринологія. Нефрологія. Кардіологія. Пульмонологія Утоплення. Біохімічні показники крові. Симптоми, перша допомога, долікарська допомога, перша лікарська допомога, спеціалізована лікарська допомога.
Малишев В.Д. Анестезіологія-реанімація - Інтенсивна терапія2009
У даному посібнику узагальнено досвід викладання анестезіології та реаніматології та підготовки анестезіологів і реаніматологів в клінічній ординатурі та інтернатурі в Російському державному медичному університеті. В основу посібника покладено програму вузівського післядипломного навчання, що включає розділи з інтенсивної терапії, реанімації та першої медичної допомоги при найбільш часто зустрічаються захворюваннях і критичних станах.
Методичні рекомендації Ведення хворих з важкими травмами2009
Рекомендації з ведення хворих з тяжкою політравмою, ЧМТ. Перекладної матеріал.
Колесникова М.А. Анестезіологія та реаніматологія: конспект лекцій2008
Конспект лекцій призначений для підготовки студентів медичних вузів до здачі заліків та іспитів. Книга включає в себе повний курс лекцій з анестезіології та реаніматології, написана доступною мовою і буде незамінним помічником для тих, хто бажає швидко підготуватися до іспиту і успішно його здати. Реаніматологія - це розділ клінічної медицини, що вивчає проблеми пожвавлення організму, який розробляє принципи профілактики термінальних станів, методи реанімації та інтенсивної терапії. Практичні методи оживлення організму об'єднуються поняттям «реанімація».
Загальноросійська громадська організація «Федерація анестезіологів і реаніматологів» Практичні рекомендації «Регіонарна аналгезия пологів»2008
Дані рекомендації являють собою систематизовані положення, які допоможуть практикуючому фахівцеві в прийнятті рішення. Цей документ може бути адаптований, модифікований або переглянутий у конкретних стаціонарах і не замінює внутрішньолікарняні стандарти. Оскільки рівень оснащеності акушерських стаціонарів може відрізнятися, анестезіологи несуть відповідальність за правильну адаптацію викладених в рекомендаціях підходів до своєї практичної діяльності. Мета даного документа: поліпшення якості надання анестезіологічної допомоги породіллям, підвищення їх безпеки шляхом зниження ймовірності розвитку ускладнень, підвищення задоволеності пацієнток. Область застосування. Викладені в рекомендаціях принципи і підходи можуть бути використані в будь-яких стаціонарах, що надають акушерську допомогу на всій території РФ. Даний документ розглядає питання застосування регіонарних методів аналгезії для знеболювання пологів, знеболення втручань в третьому періоді пологів (огляд, ручне обстеження порожнини матки, ручне відділення плаценти, і т.д.).
Стандарти Управління пацієнтами після зупинки серця2008
Ні Суспільство Інтенсивної терапії, ні автори не несуть відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті дій або рішень, заснованих на інформації, що міститься в цій публікації. Повну відповідальність за лікування пацієнтів та інтерпретацію цієї публікації несе лікар. Виражені думки є думками авторів, і згадка в цій публікації будь-яких продуктів або методів не є схваленням їх якості, або претензією до їх виробникам.
Колектив авторів Керівництво по швидкої медичної допомоги2007
Видання містить відомості про найбільш поширені невідкладних станах, які стають причиною звернення за швидкою медичною допомогою. Представлена найбільш сучасна інформація про екстрену діагностиці та невідкладному лікуванні найрізноманітніших гострих патологічних станів. Представлені поради потерпілому або хворому і особам, які перебувають поруч. У спеціальній главі представлені особливості надання невідкладної допомоги дітям. Самостійна глава висвітлює організацію служби швидкої медичної допомоги в Російській Федерації. Призначено лікарям і фельдшерам швидкої медичної допомоги. Керівництво може бути також корисно терапевтам, педіатрам та лікарям інших спеціальностей.
Карташова Н. В., Климович С. В. Тестові завдання із загальної гігієни: «гігієна дітей та підлітків», «гігієна праці», «гігієна харчування»2012
Навчально-методичний посібник являє тестові завдання з відповідями із загальної гігієни по розділах: «Гігієна дітей і підлітків», «Гігієна праці», «Гігієна харчування». Мета - сприяти кращому засвоєнню студентами знань і умінь за даними розділами профілактичної медицини, підвищенню якості навчального процесу та підготовки студентів до іспитів. Призначено для студентів 2-3 курсів лікувального та медико-діагностичного факультетів медичних вузів.
Шпаргалка Шпори з гігієни2011
Розглянуті питання: Поняття про гігієну як науку. Методи гігієнічних досліджень. Історія гігієни. Роль вітчизняних вчених у розвитку гігієнічної науки Значення повітря для людини. Уявлення про атмосферу. Склад повітря. Нормативні вимоги до повітряного середовища навчальних приміщень Температура і вологість повітря. Контроль за даними показниками в навчальних і спортивних приміщеннях Атмосферний тиск і рух повітря, контроль за даними показниками в навчальних і спортивних приміщеннях. Іонізація повітря. Фактори забруднення повітря, вплив їх на організм людини. Поняття про клімат і погоду, їх класифікація та характеристика. Акліматизація спортсменів Фізичні властивості води (температура, прозорість, колір, смак, запах) і вплив цих властивостей на здоров'я людини. Хімічний склад води. Забруднення води: фізичне, хімічне, бактеріологічне. Здатність вододжерел до самоочищення Водопостачання місцеве і центральне. Санітарна охорона вододжерел. Очищення і знезараження води Гігієнічні вимоги до питної води, до води басейну. Охорона водних ресурсів. І т.д.
В.П. Кляуззе Курс лекцій «Санітарія і гігієна праці»2011
Предмет і зміст санітарії та гігієни праці Становлення і розвиток санітарії та гігієни праці Основи фізіології праці Нормативно-правове регулювання питань санітарії та гігієни праці Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища. Захворюваність на виробництві Гігієнічні вимоги до улаштування та утримання промислових підприємств
Шпаргалки Основи гігієни та педіатрії дітей дошкільного віку2010
Підходить для студентів педагогічних ВНЗ. Типи дошкільних закладів, гігієнічні вимоги до обладнання дитячих установ, нервово-психічний розвиток дітей.
А.Л.Кац Санітарія та гігієна перукарської справи2010
Настільна книга перукаря. Санітарія та гігієна виробництва. вимоги до влаштування і обладнання перукарень. вимоги до змісту перукарень. вимоги до перукарського білизни. вимоги до інструментів. вимоги до перукарського обслуговування при різних видах робіт. гігієна праці в перукарні.
Методичка Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні різних технологічних процесів2010
Методичка містить: Розрахунок маси забруднюючих речовин у викидах промислових котлів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від зварювального поста. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні акумуляторних робіт. Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від верстатів механічної обробки металів. Розрахунок викидів пилу деревної при деревообробці. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при нанесенні лакофарбових покриттів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні мийки деталей, вузлів і агрегатів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні ковальських робіт. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні ремонту гумотехнічних виробів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні мідницьких робіт. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при випробуванні та ремонті паливної апаратури. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при пересипанню пилять (розчинний вузол). Розрахунок маси викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від ділянки мийки автомобілів.
Гигина О.С. Методи і технічні засоби захисту атмосферного повітря від забруднення та очищення газів, що відходять2010
Дисципліна - Техніка захисту навколишнього середовища У даній роботі зроблена спроба об'єднання матеріалів, взятих з технічної літератури, нормативних документів, журнальних і газетних статей, довідкової літератури, а також літератури, що розглядає екологічні проблеми з метою найбільш комплексного уявлення питань, що мають відношення до систем газоочистки і рішення з їх допомогою проблеми захисту повітряного басейну, включаючи технологічний, економічний і екологічний аспекти.
Н.С. Соляник Методичок рекомендації та контрольні завдання з дисципліни Мікробіологія, фізіологія харчування, санітарія2010
для спеціальності 260502 «Технологія продукції громадського харчування» / Метою вивчення дисципліни є набуття студентами теоретичних знань, практичних умінь і навичок в галузі морфології та фізіології мікроорганізмів, фізіологічних основ раціонального харчування, виробничої санітарії та гігієни.
Тести особиста гігієна хворого. Харчування хворих2010
Містить тестові питання по догляду за хворим і відповіді до них. Ярославська державна медична академія.
Програма Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ)2009
Фахівці ЛПУ повинні володіти ситуацією по інфекційної захворюваності в Регіоні для планування заходів щодо попередження занесення і поширення інфекції в ЛПУ. Повинні знати епідеміологію ВЛІ, основні причини зростання, економічний збиток і поширеність даної патології у стаціонарах різного профілю. З метою профілактики ВЛІ забезпечувати епідеміологічну безпеку лікувально-діагностичних процедур і вміти організовувати інфекційний контроль, заснований на даних епідеміологічної діагностики. Для цього володіти елементами епідеміологічного аналізу захворюваності, знати етапи його проведення, визначати цілі і завдання. Використовувати напряму «Концепції з профілактики ВЛІ», сучасні нормативні документи, що регламентують роботу ЛПУ для планування профілактичних і протиепідемічних заходів.
Під ред. академіка РАПН Зуєвої Л. П. Гігієна рук і використання рукавичок в ЛПУ2007
Дане модифіковане і доповнене видання розроблено на замовлення Навчально Консультаційного Центру Відкритого Інституту Здоров'я в рамках програми «Інфекційна безпека в ЛПУ для медпрацівників та пацієнтів» в 2007 році. Методичні рекомендації підготували К. Д. Васильєв, С. Р. Єрьомін, А. В. Любимова, І. Г. Техів, Є. С. Трегубова, С. Браун.
Робоча група Правильний догляд за інструментами2007
Це вже дев'ятий видання брошури «Правильний догляд за інструментами». Її перевидання свідчить про значущість і великий інтерес до цієї «червоної брошурі». Про міжнародне визнання брошури свідчить той факт, що колишні версії вже опубліковані на 17 різних мовах. Хірургічні інструменти Мікрохірургічні інструменти Стоматологічні інструменти Системи з двигунами Інструменти для малоінвазивної хірургії, жорсткі ендоскопи та ВЧ-інструменти Гнучкі ендоскопи та приладдя Еластичні інструменти та системи дихання
Розрахункова інструкція Питомі показники утворення шкідливих речовин, що виділяються в атмосферу від основних видів технологічного устаткування для підприємств радіоелектронного комплексу2006
Діє натомість методики "Нормативні показники питомих викидів шкідливих речовин в атмосферу від основних видів технологічного обладнання підприємств галузі (Харків, 1991)". В архів включені методика і листи НДІ Атмосфери по її роз'ясненню. Справжня розрахункова інструкція (методика) призначена для визначення якісного та кількісного складу викидів шкідливих речовин від основних видів технологічного обладнання для різних виробництв підприємств галузі. До складу методики включені викиди від основних технологічних процесів з урахуванням сучасного технологічного обладнання для підприємств галузі (виробництво друкованих плат, мікроелектронний виробництво, нанесення покриттів шляхом напилення і в розплавах металів, ливарне виробництво, порошкова металургія, виробництво емалевих покриттів, пластмасові виробництва, виробництво полімерних композиційних матеріалів, виготовлення гумотехнічних виробів та ін.), затверджені методики розрахунків викидів в атмосферу для яких в даний час відсутні. Методика використовується при розробці розділів «Охорона навколишнього середовища» у складі проектної документації з метою оцінки впливу на забруднення атмосфери для проектованих і реконструйованих підприємств, а також для діючих підприємств при розробці проектів нормативів гранично допустимих викидів в атмосферу (ПДВ), при проведенні інвентаризації та контролю норм ГДВ, коли натурні заміри з яких-небудь причин утруднені. Методика застосовна для будь-яких галузей промисловості, які мають аналогічні виробництва та обладнання.
Є.І. Гончарук Комунальна гігієна2006
Підручник підготовлений академіком Національної академії наук України, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Російської академії медичних наук Є.І. Гончаруком і під його керівництвом співробітниками кафедри комунальної гігієни та екології людини Національного медичного університету імені AA Богомольця за участю провідних вчених України та Росії. Висвітлено класичні положення гігієнічної науки з урахуванням новітніх наукових досягнень світової гігієнічної науки за останні роки, що стосуються впливу на організм людини природних і антропогенних (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних) факторів навколишнього середовища і соціально-економічних умов. Встановлено принципи гігієнічного нормування шкідливих та небезпечних факторів складових біосфери - атмосфери, гідросфери, літосфери - з урахуванням ізольованого, комбінованого, комплексного і соче-танного дії і можливих віддалених наслідків, зокрема: канцерогенного, мутагенного, ембріотоксичної, гонадотоксичного, нейротоксичного та ін. Відображені державні законодавчі та нормативно-методичні документи з питань охорони навколишнього середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та ін. Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та практичних лікарів.
Лекції Санітарія та гігієна2005
Санітарні вимоги до ПРХ, до приготувань страв, до транспортування, зберігання продуктів. Кишкові інфекції.
Т.М. Дроздова Санітарія та гігієна харчування2005
У навчальному посібнику розглянуто сучасні питання санітарно-епідеміо-міологіческого нагляду, дана гігієнічна характеристика факторів зовнішнього середовища та її вплив на безпеку харчових продуктів і здоров'я людини, обґрунтовані санітарно-епідеміологічні вимоги для благоустрою харчових об'єктів та заходи щодо забезпечення санітарного режиму на харчових підприємствах. Навчальний посібник «Санітарія та гігієна» складається з двох частин (частина 1: глава 1-5, частина 2: глава 6-9). У 1-й частині навчального посібника висвітлено питання державного санітарно-епідеміологічного нагляду, викладена гігієнічна характеристика факторів зовнішнього середовища, проаналізовано санітарно-епідеміологічні вимоги для благоустрою харчових об'єктів, гігієнічні основи проектування та будівництва харчових об'єктів, санітарний режим харчових об'єктів. Призначено для студентів вузів, а також може бути корисно для фахівців, що працюють на різних харчових підприємствах і зайнятих виробництвом і реалізацією продуктів харчування.
колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера) Методичний посібник з розрахунку, нормування і контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря2005
Посібник містить методичні рекомендації, роз'яснення та доповнення з основних питань повітряохоронного діяльності: - інвентаризація викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел; - Нормування викидів і встановлення нормативів ПДВ (ВСВ); - Контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів; - Зведені розрахунки забруднення атмосфери викидами промисловості та автотранспорту; - Технічні нормативи викидів. Посібник призначений для працівників підрозділів з охорони навколишнього природного середовища підприємств, фахівців науково-дослідних, проектних та інших організацій, що займаються питаннями охорони атмосферного повітря, а також органів з охорони навколишнього середовища Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляду) і служб по охорони навколишнього середовища адміністрацій міст і регіонів Росії.
Довідник Властивості шкідливих і небезпечних речовин, що звертаються в нафтогазовому комплексі2005
У довіднику зібрані, актуалізовані й систематизовано властивості шкідливих і небезпечних речовин, найбільш часто використовуються (обертаються) на підприємствах нафтогазового комплексу в основному, допоміжному виробництвах, на транспорті. Для кожної речовини (матеріалу) представлені властивості, що визначають його потенційну небезпеку для людини, навколишнього середовища, промислового об'єкта. Довідник призначений для інженерно-технічних працівників і фахівців, пов'язаних із забезпеченням промислової, екологічної та по вибухопожежної безпеки об'єктів нафтогазового комплексу.
Т.В. Сілезька, Є.В. Журавко Санітарія та гігієна харчування2004
Навчальний посібник являє собою систематизований виклад основних розділів курсу «Санітарія та гігієна харчування». У ньому висвітлюються основні відомості про гігієну та санітарії праці працівників громадського харчування та продовольчої торгівлі. Матеріал складено з обліків діючих санітарних норм і правил, законодавчих і правових актів. Посібник призначений для студентів спеціальності 2712, 0611 і 2708 (всіх форм навчання).
А.Г. Лі. Санітарія та гігієна на підприємствах галузі.2004
У навчально-практичному посібнику доктора медичних наук, професора А.Г. Чи в короткому і систематичному вигляді викладено зміст курсу санітарії та гігієни підприємств галузі. Особливу увагу приділено хлібопекарському, кондитерському виробництві та виноробної промисловості. Після кожної теми наведені питання і тести, що дозволяють контролювати ступінь засвоєння матеріалу. Посібник призначений для студентів спеціальностей 2701, 2703, 2704, 2705, 707, 2710 всіх форм навчання
Герберт М. Шелтон Ортотрофія: Основи правильного харчування і лікувального голодування2002
Автор книги - видатний американський лікар-гігієніст, володар кількох звань почесного доктора наук, чиї роботи переведені на багато мов світу - як західні, так і східні. У Росії він відомий за окремими статтями і деяких робіт, переведеним на російську. Дана книга містить найбільш повні відомості про систему повноцінного харчування і лікувального голодування, заснованих на принципах Натуральной Гігієни. Читач познайомиться також з найближчою соратницею Шелтона - Вірджинією Ветрано (коротка біографія та її стаття поміщені в книзі), яка і нині продовжує вести активну діяльність за Гігієнічну революцію, як називають за кордоном цей рух за здоров'я людини. Книга призначена як для медичних працівників, так і для широкого кола читачів.
Пивоваров Ю.П. Гігієна та екологія людини1999
Курс лекцій містить матеріали основних лекцій, читаних співробітниками кафедри студентам лікувального, педіатричного та медико біологічного факультетів університету, а також студентам Інституту медико-соціальної реабілітології. У лекціях знайшли відображення основні розділи гігієни: гігієна навколишнього середовища, гігієна харчування, гігієна лікувально-профілактичних установ, радіаційна гігієна, гігієна праці, гігієна дітей та підлітків, гігієна екстремальних ситуацій і катастроф, а також пов'язані з цими розділами гігієни питання екології людини. Лекції складені з урахуванням діючих на сьогоднішній день офіційних нормативних матеріалів (ГОСТи, СанПіН, інструкції та ін.), У тому числі введених в дію в останні роки. Даний матеріал написаний відповідно до чинних типових програмами відповідних факультетів і досить добре ілюстрований таблицями та іншими інформаційними матеріалами.
Косован А.П., Поландова Р.Д., Квєтний Ф.М. Методичні вказівки по нормуванню, обліку і контролю викидів забруднюючих речовин від хлібопекарських підприємств1996
Цей документ розроблений відповідно до чинного законодавства з охорони атмосферного повітря і конкретизує його норми стосовно підприємств хлібопекарської промисловості з метою уніфікації робіт з нормування, обліку і контролю викидів на цих підприємствах.
Методичні рекомендації Алгоритм діагностики та лікування аритмій на догоспітальному етапі2011
Сулимів В. А. В методичці коротко і ясно викладені основні принципи диференціальної діагностики. алгоритми діагностики. лікування, тактики ведення та госпіталізації основних видів аритмії. часто зустрічаються в клінічній практиці.
Лекція Інфекційний ендокардит2011
Етіологія і патогенез ІЕ, клінічна класифікація ІЕ, клініка та діагностика ІЕ, ускладнення та наслідки ІЕ, лікування та профілактика ІЕ.
Ф.І.Белялов Аритмії серця: монографія2011
У монографії розглядаються практичні питання діагностики та лікування порушень серцевого ритму і провідності. Основу книги складають сучасні рекомендації кардіологічних товариств, результати рандомізованих контрольованих досліджень антиаритмічних препаратів. Книга розрахована на кардіологів і терапевтів.
Бабунц І.В., Міраджанян Е.М., Машаех Ю.А. Азбука аналізу варіабельності серцевого ритму2011
У книзі дані механізми регуляції серцевого ритму, методи аналізу варіабельності серцевого ритму, функціональні проби з протоколами, педіатричні аспекти.
Месник Н.Г. Позбутися від гіпертонії назавжди! Зниження тиску без ліків2011
Лікарі кажуть: порятунку від артеріальної гіпертензії немає, захворювання це лікуванню не піддається, можна лише за допомогою ліків підтримувати тиск на прийнятному рівні. Так лікарі «підсаджують» хворих на ліки, свідомо знаючи, що одужання не відбудеться. В результаті хвороба і гіпотензивні препарати незалежно від паспортного віку людини перетворюють його судини в судини глибокого старого, а до основного захворювання додаються важкі побічні ефекти від ліків.
 Микола Месник переконаний: гіпертонія - це хвороба, від якої можна і потрібно позбутися! І найкраще - без «допомоги» таблеток. Він зміг зцілитися сам і тепер допомагає десяткам, тисячам «безнадійно хворих» людей знайти свій шлях до здоров'я. Відгуки вдячних пацієнтів - найкраще підтвердження ефективності його методики!
Турів А.Н., Бєлялов Ф.І., Лекції з аритмій2011
Турів А.Н. Синдром WPW. Сучасні можливості катетерних абляції у лікуванні тахіаритмій. Бєлялов Ф.І. Нові підходи в лікуванні фібриляції передсердь 2011. Турів А.Н. Фокусні передсердні аритмії. Бєлялов Ф.І. Синдром подовженого інтервалу QT.
Н. С. Веселкова, Г. В.Матюшін, Е. А. Савченко та ін. Кардіологія: тести з еталонами відповідей для підготовки до сертифікаційного іспиту лікарів-курсантів за фахом 040122.05 / уклад.2011
Тести для підготовки до сертифікаційного іспиту лікарів- курсантів за фахом 040122.05 кардіологія складені відповідно до Державного освітнього стандарту і спираються на типову робочу програму післявузівської професійної підготовки лікарів кардіологів
Лекція Шуми серця2010
Шуми серця. Фізичні основи виникнення шумів серця. Характкрістіка шумів серця. Схема аналізу шумів. Диференціація.
Крюков Н.Н., Миколаївський Е.Н., Поляков В.П. Ішемічна хвороба серця (сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації, експертизи): Монографія.2010
У книзі представлені загальноприйнята термінологія, клінічна класифікація, поширеність, особливості етіології, патогенезу, клінічної картини і сучасного перебігу найбільш поширених форм ішемічної хвороби серця та їх ускладнень - серцевої недостатності, порушень ритму і провідності. Розглянуто дані з клінічної та лабораторно-інструментальної діагностики цієї патології.
Вебер В.Р., Гаєвський Ю.Г., Шелехова Л.І. Аритмії. Алгоритми діагностики та лікування. Атлас ЕКГ2008
Викладені основи електрокардіографічної діагностики, діагностики порушень ритму серця, алгоритми діагностики та лікування аритмій. Представлений також загальний алгоритм розшифровки ЕКГ, атлас електрокардіограм з їх інтерпретацією. Призначено для студентів старших курсів медичних вузів, інтернів, клінічних ординаторів та лікарів.
За редакцією В.Н. Коваленко Керівництво по кардіології. Частина 12008
Перше фундаментальне клінічне керівництво з кардіології, підготовлене провідними спеціалістами головного профільного закладу України - ННЦ «Інститут кардіології ім. Н.Д. Стражеска »АМН України. З величезного обсягу сучасної науково-медичної інформації автори вибрали найбільш важливі для практичного лікаря відомості, які в керівництві зручно згруповані в логічні блоки-секції за відповідними клінічними розділами. При викладі матеріалу використані прийняті в усьому світі принципи доказової медицини. Видання містить відомості про епідеміологію серцево-судинних захворювань, сучасні погляди на їх етіологію та патогенез, новітні дані про сучасні методи діагностики і лікування, що базуються на результатах останніх багатоцентрових клінічних досліджень і актуальних рекомендаціях міжнародних експертних організацій, а також на великому власному досвіді авторів керівництва. Велику увагу приділено профілактичним аспектам кардіології. Окремі розділи видання присвячені інтервенційних методів лікування в кардіології, спеціальним аспектам клінічної фармакології, стандартам діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. Книга призначена для широкого кола фахівців: кардіологів, ревматологів, кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, науковців, а також студентів медичних інститутів.
Коваленко В.М. Керівництво по кардіології. Частина 22008
Перше фундаментальне клінічне керівництво з кардіології, підготовлене провідними спеціалістами головного профільного закладу України - ННЦ «Інститут кардіології ім. Н.Д. Стражеска »АМН України. З величезного обсягу сучасної науково-медичної інформації автори вибрали найбільш важливі для практичного лікаря відомості, які в керівництві зручно згруповані в логічні блоки-секції за відповідними клінічними розділами. При викладі матеріалу використані прийняті в усьому світі принципи доказової медицини. Видання містить відомості про епідеміологію серцево-судинних захворювань, сучасні погляди на їх етіологію та патогенез, новітні дані про сучасні методи діагностики і лікування, що базуються на результатах останніх багатоцентрових клінічних досліджень і актуальних рекомендаціях міжнародних експертних організацій, а також на великому власному досвіді авторів керівництва. Велику увагу приділено профілактичним аспектам кардіології. Окремі розділи видання присвячені інтервенційних методів лікування в кардіології, спеціальним аспектам клінічної фармакології, стандартам діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. Книга призначена для широкого кола фахівців: кардіологів, ревматологів, кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, науковців, а також студентів медичних інститутів.
Коваленко В.М. Керівництво по кардіології. Частина 32008
Перше фундаментальне клінічне керівництво з кардіології, підготовлене провідними спеціалістами головного профільного закладу України - ННЦ «Інститут кардіології ім. Н.Д. Стражеска »АМН України. З величезного обсягу сучасної науково-медичної інформації автори вибрали найбільш важливі для практичного лікаря відомості, які в керівництві зручно згруповані в логічні блоки-секції за відповідними клінічними розділами. При викладі матеріалу використані прийняті в усьому світі принципи доказової медицини. Видання містить відомості про епідеміологію серцево-судинних захворювань, сучасні погляди на їх етіологію та патогенез, новітні дані про сучасні методи діагностики і лікування, що базуються на результатах останніх багатоцентрових клінічних досліджень і актуальних рекомендаціях міжнародних експертних організацій, а також на великому власному досвіді авторів керівництва. Велику увагу приділено профілактичним аспектам кардіології. Окремі розділи видання присвячені інтервенційних методів лікування в кардіології, спеціальним аспектам клінічної фармакології, стандартам діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. Книга призначена для широкого кола фахівців: кардіологів, ревматологів, кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, науковців, а також студентів медичних інститутів.
За редакцією академіка РАМН І.М. Денисова, професора С.Г. Горохової Практичний посібник "Діагноз при серцево-судинних захворюваннях. Формулювання, класифікації"2008
У практичному керівництві викладено сучасні підходи до формулювання клінічного діагнозу при найбільш поширених серцево-судинних захворюваннях, а також комплексна інформація, необхідна практичним лікарям для формулювання діагнозу. Викладені вимоги до уніфікованої структурі діагнозу, узагальнені вітчизняні та міжнародні клінічні класифікації з урахуванням сучасного стану питання і клінічних рекомендацій, дані приклади формулювання діагнозів і рекомендацій з вибору кодів МКБ-10, що використовуються при заповненні ряду облікових статистичних документів в медичній практиці. Рекомендується Навчально-методичним об'єднанням по медичної та фармацевтичної освіти вузів Росії в якості навчального посібника для системи післявузівської професійної освіти лікарів. Призначено для лікарів різних спеціальностей, в тому числі кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів.
Ю. І. Зудбінов Азбука ЕКГ2003
Ця книга адресована студентам-старшокурсникам медичних інститутів, академій та університетів, субординаторам, лікарям-інтернам, що спеціалізуються по терапії, початківцям практичним лікарям.

Принцип викладу книги - це стислість, практичність і раціональність. Весь текстовий і графічний матеріал представлений автором у простій, доступній формі.
Е.Н. Амосова Кардіоміопатії1999
Термінологія і класифікація кардіоміопатій, їх місце серед інших захворювань міокарда. Дилатаційна кардіоміопатія. Гіпертрофічна кардіоміопатія. Фібропластичний паріетальний ендокардит.
Лекція Артеріальна гіпертензія1998
Природні гіпотензивні (депресорні) захисні системи. Класифікація ГБ. I стадія. II стадія. III стадія. Ускладнення ГБ. Диференційний діагноз. Гіпертонії ниркового генезу. Патогенез. Додаткові методи дослідження. Артеріальні гіпертонії ендокринного генезу. Діагностика. Проба з альфа-адреноблокаторами. Провокаційний тест. Ресакральная оксісупраренографія. натиснення при пальпації в області нирок. Гемодинамічні артеріальні гіпертензії. Центрогенно артеріальні гіпертонії пов'язані з ураженням головного мозку. Лікарська артеріальна гіпертонія. Лікування гіпертонічної хвороби. Гіпотензивна терапія. Допегит. Гемитон. Октадин. Резерпін (рауседил). Раунатин (раувазан). Анаприлин (пропанол, індерал, обзидан). Окспренолол (Транзікор). Гипотиазид (дихлотиазид). Фуросемід (лазикс). Клопамід (бринальдикс). Триамтерен (птерофен). Спіронолактон (верошпірон, альдактон). Міотропну кошти. Апрессин (гідралізін). Дибазол. Папаверин. Лікування гіпертонічних кризів.
Під редакцією В. Дж. Мандела Аритмії серця1996
Атріовентрикулярна блокада: основні концепції; Клінічні концепції спонтанної і викликаної атріовентрикулярної блокади; Атріовентрикулярна блокада: неінвазивний підхід; Блокада ніжок та інші форми аберрантного внутрижелудочкового проведення: клінічні аспекти; Електрофізіологічні механізми ішемічних порушень ритму шлуночків: кореляція експериментальних та клінічних даних; Передчасне збудження шлуночків: сучасні уявлення про механізми і клінічному значенні; Шлуночкова аритмія внаслідок фізичного навантаження; Шлуночковатахікардія і фібриляція; Електрофізіологічні дослідження при шлуночкової тахікардії; Пізні шлуночкові потенціали: механізми, методи дослідження.
Під редакцією В. Дж. Мандела Аритмії серця1996
Анатомія і гістологія провідної системи; Нормальна і аномальна електрична активність серцевих клітин; Зв'язок між аномаліями електролітного складу і аритмією; Інвазивне електрофізіологічне дослідження серця; Порушення функції синусового вузла; Передсердні порушення ритму: основні концепції; Ритми передсердно-шлуночкового з'єднання; Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія; Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта.
Мандел В.Дж. Аритмії серця. Механізми, діагностика, лікування У 3-х томах. Том 31996
Холтерівське моніторування, Електрофізіологічне тестування при лікуванні хворих з незрозумілими непритомністю, Інтоксикація серцевими глікозидами: огляд У книзі наведено три глави: 1, 2, 6.
Жуленко В.М., Рабинович М.І., Таланов Г.А. Ветеринарна токсикологія2011
Ветеринарна токсикологія - наука, що вивчає властивості отруйних (неприйнятних для організму) речовин; їх дія на організм сільськогосподарських і диких промислових тварин, у тому числі птахів, риб, бджіл; шляху перетворення отрути в організмі; накопичення в органах і тканинах тварин; виділення з молоком і яйцями. У завдання ветеринарної токсикології також входять розробка методів діагностики, профілактики та лікування отруєнь тварин; встановлення максимально допустимих рівнів залишкових кількостей (МДУ) пестицидів та інших токсичних речовин в кормах і продуктах харчування і методів їх аналізу і проведення на цій підставі ветеринарно-санітарної оцінки продуктів тваринництва, кормів.
Шпаргалка Ветеринарна генетика2011
ТюмГСХА, спеціальність 600 - ветеринарія, 1й курс-2й семестр Предмет і методи генетики Види ізменчівості.Віди наследственності.Клетка як генетична сістема.Роль ядра та інших органел в прередачі, збереження та реалізації спадкової інформації Морфологічна будова і хімічний склад хромосом.Каріотіп і його видові ообенності.Роль генотипу і умов середовища у формуванні фенотипу Мітоз.Мейоз.Гаметогенез. Оогенез.Особенності гаметогенеза самців і самок.Поліплоідія і її значенія.Паталогіі мейозу і мітозу і її значення Оплодотвореніе.моно ді і полігібридне скрешіваніе.сущность законів однаковості і расщепленія.Експеріментальний метод і закони успадкування Менделя Множинний аллелізм.Правіло частоти гамет і його знаечніе. Види домінірованія.Аналізірующее скрещіваніе.Полігібрідное схрещування Плейотропна дію генов.Віди взаємодії неалельних генов.Епістаз.
Колесніченко І.С. Історія ветеринарії2010
Зміст: Зародження ветеринарії. Зародження ветеринарії в Росії. Ветеринарія в античному світі. Ветеринарія в епохи Середньовіччя і Відродження (V-XVII століття). Ветеринарія Росії до XVIII століття. Ветеринарія дворянської Росії (XVIII століття). Ветеринарія періоду формування передкапіталістичних відносин в Росії (1800 - 1860 рр.). Ветеринарія періоду становлення капіталізму в Росії (від 60-х років XIX століття до 1917 року). Ветеринарія в роки Радянської влади в Росії. З історії державної ветеринарної служби Московської області. З історії розвитку вітчизняного військового ветеринарного освіти. Бібліографія.
Навчально-методичний комплекс Ветеринарна хірургія2010
Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до чинного Державним освітнім стандартом у галузі вищої професійної освіти. Він являє собою систематизований збірник навчально-тематичних, методичних і контрольних матеріалів з курсу «Ветеринарна хірургія». Комплекс забезпечений списком основної та додаткової літератури, містить основний глосарій з навчальної дисципліни, тематику рефератів, самостійних і курсових робіт, екзаменаційних квитків і тестів. Навчально-методичний комплекс покликаний надати допомогу студентам в освоєнні програмного матеріалу з ветеринарної хірургії та підвищенню якості їх професійної підготовки.
Бєлов А.Д., Данилов Е.П., Дукур І.І. Хвороби собак2010
У загальній частина книги розглядаються способи фіксації собак, методи клінічного дослідження систем і органів, шляхи терапевтичного впливу на організм і дози лікарських речовин. У спеціальній частині представлені незаразні, хірургічні, гінекологічні і пухлинні хвороби, інфекції та інвазії. Для ветеринарних фахівців.
Санітарний кодекс наземних тварин2009
З метою Наземного кодексу та відповідно до статей 5, 9 і 10 Статуту кожна Країна МЕБ визнає за Центральним бюро право підтримувати прямі відносини з Ветеринарними владою цієї країни або її територій. Будь нотифікація або інформація, спрямована МЕБ на адресу Ветеринарних влади, розглядається як спрямована тій державі, у віданні якого вони складаються.
Балджі Ю.А., Майканом Б.С., Жанабаева Д.К. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринництва при контамінації сторонніми речовинами.2009
Дана коротка характеристика основних біогенних, техногенним і радіоактивним стороннім речовинам в продуктах тваринного походження і методам ідентифікації та визначення залишкових їх кількостей. Викладено порядок проведення лабораторно-практичних занять.

Методичне вказівку призначений для студентів сільськогосподарських вузів, що навчаються за біологічними спеціальностями.
В.Н.Мітін Долікарська допомога дрібним домашнім тваринам2009
Це видання - невеликий екскурс по приватних проблем долікарської допомоги дрібним тваринам, що зачіпає відомості про стан домашньої аптеки, основах реанімації, травмах, пологах, профілактиці інфекцій та глистових захворювань.
Б. Ф. Бессарабов, А. А. Вашутін, Є. С. Воронін Інфекційні хвороби тварин2007
У підручник «Інфекційні хвороби тварин» включено більше 150 нозологічних одиниць. Матеріал по всіх хвороб викладено за єдиною схемою. Розглянуто епізоотологічне характеристика захворювання; відображені уявлення про інкубаційному періоді, характер перебігу і клінічних формах прояви хвороби; викладені найбільш характерні патологоанатомічні зміни; описані основні методи діагностики, лікування та профілактики захворювання; наведені схеми заходів щодо ліквідації хвороби, вказаний характер обмежувальних заходів.
Г.Д. Некрасов, І.А. Суманова Акушерство, гінекологія та біотехніка відтворення тварин2007
У навчальному виданні описані анатомічні особливості і функція статевих органів самців і самок сільськогосподарських тварин, методи отримання та оцінки сперми, фізіологія і біотехніка осіменіння та трансплантації ембріонів, фізіологія і патологія вагітності, пологів та післяпологового періоду, захворювання новонароджених та молочної залози, основи оперативного акушерства, андро-логічної та акушерсько-гінекологічної диспансеризації.
Злодійка М.Ф., Фролов В.П., Серко С. А. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технологиии стандартизації продуктів жівотнодства.2007
Дисципліна «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва» (скорочено «Ветсанекспертиза») вивчає методи ветеринарно-санітарного та техно-хімічного дослідження продуктів тваринного (м'ясо, риба, яйця, молоко та ін.) І рослинного (мед, овочі , фрукти, корнеклубнеплоди та ін.) походження і визначає шляхи їх реалізації. Крім цього, об'єктом ветсан-експертизи є технічна сировина (вовна, перо, пух та ін.).
Пропоноване довідковий посібник є результатом роботи колективу авторів Довідник лікаря ветеринарної медицини2006
Пропоноване довідковий посібник є результатом роботи колективу авторів як представників ветеринарної науки, адміністративних ветеринарних органів, досвідчених практиків з узагальнення новітніх досягнень ветеринарної, медичної, біологічної науки, що стосуються всіх напрямків ветеринарної медицини. Різноманітні відомості з ветеринарним і зоотехническим дисциплін зібрані в одному виданні, що охоплює максимально повні дані з усіх актуальних хвороб і вирощуванні тварин з урахуванням міжнародної епізоотичної ситуації та державних проблем охорони здоров'я тварин.
Гусаров Г.Н., Корягіна В.Н. Визначення хімічного складу та експертиза риб і рибних продуктів2006
Гусаров Г.Н., Корягіна В.Н. Методичний посібник «Визначення хімічного складу та експертиза риб і рибних продуктів» для студентів спеціальностей 310800 - «Ветеринарія» і 110501 - «Ветеринарно - санітарна експертиза» - Ульяновськ, ГСХА, 2006. с.66. Методичний посібник призначений для студентів факультету ветеринарної медицини при вивченні курсу ветеринарно-санітарної експертизи; буде корисно для працівників ветеринарних лабораторій, лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи. Друкується за рішенням методичної Ради факультету ветеринарної медицини від 14 квітня 2005 року, протокол № 7. Рецензент: Васильєв Д.А., завідувач кафедри мікробіології, епізоотології і ВСЕ Ульяновської ГСХА, доктор біологічних наук, професор.
Н.А. Новикова ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ генетичної інформації ВІРУСІВ2007
У посібнику викладено сучасні знання про структурну та молекулярної організації геномів вірусів і способах реалізації закладеної генетичної інформації. Особливу увагу приділено розгляду питань обміну генетичною інформацією як основ еволюції вірусів. Посібник призначений для підвищення кваліфікації викладачів біологічних факультетів класичних університетів, наукових співробітників, студентів, магістрів та аспірантів, які вивчають молекулярну біологію та вірусологію.
І.В. Домарадскій Основи вірусології для екологів2007
У книзі зроблена спроба викласти головні аспекти вірусології. Рассмотре ни основні питання біології вірусів, а також взаємовідносин їх з перед ками п'яти царств живої матерії. Книга забезпечена коротким глосарієм. Книга розрахована на фахівців різних профілів, які цікавляться проблемамі екології
Ташута С.Г. Загальна Вірусологія2004
Хімічний склад и фізична структура вірусів репродукція вірусів сучасна класифікація та номенклатура вірусів хребетних генетика вірусів патогенез вірусніх хвороб протівірусній імунітет екологія вірусів та епізоотологія вірусніх інфекцій вакцінопрофілактіка та хіміотерапія
Землянський О.А. Програма проміжної атестації студентів з дисциплін вірусології, мікробіології, імунології2002
Програма складена відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. У програмі представлені теми, необхідні для вивчення: Історія розвитку вчення про віруси Систематика і номенклатура вірусів Структура вірусів Фізіологія та біохімія вірусів Генетика вірусів Віруси бактерій (бактеріофаги) Поняття "інфекційний процес" Роль мікроорганізмів в інфекційному процесі Фактори патогенності мікроорганізмів Фази розвитку інфекційного процесу Поняття про патогенезі інфекційних хвороб Імунологія як наука про способи і механізми захисту від генетично чужорідних речовин з метою підтримання гомеостазу організму Імунна система організму людини і основні її функції Неспецифічні фактори захисту організму людини. Антигени і антитіла Специфічні форми імунної відповіді Імунний фагоцитоз і кілерні функція клітин Гіперчутливість уповільненого типу.
H. В. Прозоркіна, П. А. Рубашкіна Основи мікробіології, вірусології та імунології2002
Цей посібник розроблено відповідно до сучасним станом методів мікробіологічних досліджень, відповідає вимогам державного освітнього стандарту з предмету «Основи мікробіології, вірусології, імунології» для студентів середніх спеціальних медичних навчальних закладів. Всі матеріали посібника об'єднані за темами, в кінці кожної - дано питання для самоконтролю, перелік практичних навичок. У посібнику використані сучасні діючі накази, вказівки, ГОСТи і інша нормативна документація. Посібник призначений для студентів середніх медичних навчальних закладів, а також може використовуватися середніми медичними працівниками в їх практичній діяльності.
доцент кафедри медико-профілактичних дисциплін Землянський О. А. ПРОГРАМА проміжної атестації СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ мікробіології, вірусології, ІМУНОЛОГІЇ2002
Програма складена відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.
Кільбурн Е.Д. Віруси грипу та грип (1978)1978
Книга присвячена огляду різноманітних вірусів грипу, їх культивування, біохімії і особливостям молекулярного пристрою. Зміст: Віруси грипу та грип. Структура вірусу грипу. Біологічно активні білки вірусу грипу. Гемаглютинін. Біологічно активні білки вірусу грипу. Нейрамінідаза. Активність транскриптази в клітинах і вирионах грипу. РНК вірусів грипу. Генетика вірусу грипу. Реплікація вірусу грипу. Культивування вірусів грипу людини в лабораторних умовах, коло господарів серед лабораторних тварин і виділення вірусу з клінічного матеріалу. Антигенна мінливість вірусу грипу. Імунологія грипу. Грип у людини.
Візер В.А. Лекції з терапії2011
За тематикою - практично повністю охоплюють складності в курсі госпітальної терапії, питання діагностики, лікування, по викладу-лаконічні і цілком доступні. Алергічні захворювання легенів Хвороби суглобів
 Хвороба Рейтера Хвороба Шегрена Бронхіальна астма Бронхоектатична хвороба Гіпертонічна хвороба Гломерулонефрsafasdіт Грижі стравоходу Деструктивні захворювання легенів дифузной захворювання сполучної тканини І Б З Коліт Легенева гіпертензія Сечокам'яна хвороба Некоронарогенні захворювання серця Неспецифічний виразковий коліт Пухлини кишечника Остеохондроз Пієлонефрит Плеврит Пневмонії
шпаргалка Пропедевтика внутрішніх хвороб, внутрішні хвороби з військово-польової терапією2011
Вітчизняна школа терапевтів (М. Я. Мудров, Г. А. Захар'їн, С. П. Боткін), Сибірська школа терапевтів (М. Г. Курлов, Б. М. Шершевскій, Д. Д. Яблоков). Клінічне мислення, визначення, специфіка. Стиль клінічного мислення і його зміни на різних етапах розвитку наукової медицини. Індукція, дедукція. Різні рівні узагальнення в діагностиці. Клінічні приклади. Симптоми, синдроми, діагноз. Визначення понять, їх три основні властивості. Історія хвороби, структура. Методологія клінічного діагнозу. Діагностична гіпотеза, визначення, її властивості, перевірка гіпотез. Структура клінічного діагнозу - відображення історії діагностики. Прямий клінічний діагноз. Визначення, етапи постановки прямого клінічного діагнозу (клінічний приклад). Диференційний діагноз (визначення). Методика постановки диференціального діагнозу (5 фаз) (клінічний приклад).
Ситуаційні задачі Ситуаційні задачі по терапії2011
Ситуаційні задачі по терапії для визначення знання студентів. До кожного завдання є Еталон відповідей до ситуаційної задачі.
Шпаргалка Завдання для держіспиту 2011 (Кафедра швидкої медичної допомоги МДМСУ.)2011
Відсутність лабораторних та інструментальних методів обстеження на догоспітальному етапі надання швидкої та невідкладної медичної допомоги зобов'язує лікаря вільно володіти прийомами пропедевтики та збору анамнезу (іншого-то нічого немає). Тому ми приділяємо велике значення описової частини подібного роду завдань, т. Е. Деякі завдання об'ємні за змістом.
Історія хвороби Цироз печінки алкогольної етіологіі.Умеренно активний. У стадії декомпенсації. Клас С За Чайлд-Пью. Синдром портальної гіпертензії, асцит. Жовтяниця. Печінково-клітинна недостатність2011
РГМУ ім. М. І. Пирогова. 3 курс. 2 семестр. Історія хвороби здана на 5.
Лекції Хронічний гастрит і гастродуоденіт2011
Лекція містить саму останню інформацію про класифікацію, етіологію, клініку, патогенез, діагностику та лікуванні хронічного гастриту і гастродуоденіту.
Навчальний посібник Ензимопатії2011
У навчальному посібнику дається аналіз останніх літературних даних про про-проблемі інтестинальних ензимопатій з урахуванням перебігу захворювань, труднощі їх діагностики, терапевтичного лікування. Представлені сучасні класифікації даної патології, принципи ведення хворих; дані практичні рекомендації з діагностики та лікування непереносимості харчових продуктів з урахуванням можливостей і традицій вітчизняного Здра-воохраненія. Для закріплення знань та перевірки засвоєння навчального матеріалу приво-дяться контрольні тестові завдання та ситуаційні задачі. Навчальний посібник призначений для терапевтів, клінічних ординат-рів, інтернів, викладачів, студентів старших курсів медичних ВУЗів.
Шаповалова Ю.С. Фармакотерапія основних внутрішніх хвороб та їх ускладнень2009
Рекомендації для лікарів
Маколкін В.І., Овчаренко С.І. Внутрішні хвороби2005
У 5-е видання підручника (4-е вийшло в 1999р.) Внесено суттєві і зміни та доповнення, які відображають сучасні принципи класифікації, діагностики та лікування внутрішніх хвороб, які знайшли своє відображення в опублікованих в останні роки вітчизняних і міжнародних рекомендаціях. Список контрольних питань і завдань розширений і доповнений. Для студентів медичних вузів.
А.І. Кузін, А.А. Васильєв, М.А. Чередникова, О.В. Камерер Діагностика та лікування дисліпідемії у хворих метаболічним синдромом2003
Методичні рекомендації призначені для лікарів-терапевтів, кардіологів, клінічних фармакологів, ендокринологів, дієтологів, лікарів загальної практики, студентів старших курсів медичних ВУЗів.
Федюкович Н. І. Анатомія і фізіологія людини2003
У навчальному посібнику висвітлено питання нормальної, анатомії та фізіології людини з урахуванням сучасних досягнень біологічної і медичної науки. Розглянуто предмет, завдання та значення курсу анатомії та фізіології людини, дано короткий історичний нарис їх розвитку Викладені питання анатомії та приватної фізіології.
Методичний посібник Використання Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям, десятого перегляду (МКБ-10) у практиці вітчизняної медицини2002
У методичному посібнику викладено уніфікований підхід до використання клінічних діагнозів у статистичних документах, що реєструють причини смерті населення і захворюваність, і дані рекомендації з вибору основного діагнозу при множинних станах для його використання в статистиці захворюваності та смертності. Розроблено уніфікований перелік кодів МКХ-10 для ряду діагностичних термінів, які використовуються у вітчизняній медичній практиці і не мають чітких термінологічних аналогів в МКБ-10. Посібник призначений для медичних статистиків, лікарів загальної лікувальної мережі, патологоанатомів, організаторів охорони здоров'я.
І.М. Денисов, Б.Л. Мовшович Загальна лікарська практіка.Внутренніе хвороби - інтернологія2001
У практичному керівництві представлена необхідна і достатня для лікаря первинного контакту (лікар загальної практики, дільничний терапевт) інформація з діагностики, лікування, профілактики найбільш поширених внутрішніх хвороб. Вперше матеріал викладено стосовно діяльності сімейного лікаря. Велику увагу приділено організації лікування, показаннями до різних видів терапії, питань надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. Біоетичний підхід до пацієнта відображений при описі психологічного та соціального статусу пацієнта, інформації про характер хвороби для пацієнта і членів його родини. Особливе місце відведено питанням реабілітаційної терапії і критеріям оцінки ефективності проведеного лікування. Медична експертиза розглянута в чотирьох аспектах: експертиза тимчасової втрати працездатності, медико-соціальна, військово-лікарська та професійна (попередні та періодичні огляди). Посібник призначений для лікарів усіх видів амбулаторно-поліклінічних закладів, що надають первинну медико-соціальну допомогу. Корисні відомості з профілактики та лікування хвороб в амбулаторно-поліклінічних умовах знайдуть клінічні ординатори, інтерни, студенти медичних вузів і факультетів.
Ослоп В Н, Садикова А Р., Шамкіна А Р. Схема історії хвороби2000
У методичному посібнику представлена докладна схема історії хвороби з прикладами конкретних зразків історій хвороби пацієнтів з різною патологією внутрішніх органів
Посібник призначений для студентів III курсу медичних вузів
Лекції Захворювання шлунково-кишкового тракту і жовчно-вивідних шляхів1999
Захворювання шлунково-кишкового тракту і жовчно-вивідних шляхів. Хронічний гепатит. Цироз печінки. Велика печінкова недостатність. Хронічний гастрит. Виразкова хвороба. Захворювання сечовивідних шляхів. Гострий гломерулонефрит. Хронічний гломерулонефрит. Хронічний пієлонефрит. Хронічна ниркова недостатність. Хронічні неспецифічні захворювання легенів. Хронічний бронхіт. Бронхіальна астма. Хронічне легеневе серце. Пневмонії. Плеврити. Гематологія. Лейкози. Анемії. Придбані анемії. Тромбоцитопатії.
В.Г. Передерій, С.М. Ткач Клінічні лекції з внутрішніх хвороб1998
У лекціях викладені сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клінічній картині, лікуванні та профілактиці основних захворювань внутрішніх органів. I том містить лекції з хвороб серця і органів дихання.

Для студентів медичних вузів, інтернів та лікарів -терапевтов.
За редакцією проф. І. К. Латогуза Класифікації та діагностичні критерії в клініці внутрішніх хвороб1992
У навчальному посібнику наведено класифікацію та діагностичні критерії основних терапевтичних захворювань: хвороб органів дихання, кровообігу, травлення, нирок, системи крові, дифузних захворювань сполучної тканини і суглобів, захворюванні ендокринної системи. Для всіх захворювань дано визначення, основні клінічні прояви та класифікації, висвітлені діагностичні критерії захворювань, знання яких сприятиме поліпшенню діагностики. Крім того, поміщені приклади формулювання діагнозу для кожного захворювання.
Т.Р. Харрісон Внутрішні хвороби Частина 11992
Довідник «Внутрішні хвороби» рекомендується лікарям як настільна книга, а студентам і молодим лікарям як одне з найдосконаліших навчальних посібників. Хотілося б також звернути увагу на ще одне важливе достоїнство книги - високий рівень інтеграції різних клінічних спеціальностей: дерматології, педіатрії, геронтології, пульмонології, кардіології, інфекційних хвороб та багатьох інших розділів, які лікар зобов'язаний знати, постійно вдосконалюючись як фахівець високого рангу.
Т.Р.Харрісон Внутрішні хвороби Частина 21992
Редактор першого видання Т. Р. Харрісон За редакцією Є. Браунвальда, К. Дж. Іссельбахера, Р. Г. Петерсдорфа, Д. Д. Вілсон, Д. Б. Мартіна, А. С. Фаучи У 10 книгах
 Переклад з англійської доктора мед. наук А. В. Сучкова, канд. мед. наук Н. Н. Заваденко, канд. мед. наук Д. Г. Катковський МОСКВА «МЕДИЦИНА» 1992-1997, 3430 с.
Шпаргалка Акушерство і гінекологія2012
Анатомія жіночих статевих органів. Фізіологія жіночої статевої системи. Анатомія жіночого таза. Запліднення і розвиток плідного яйця. Зміни в організмі жінки під час вагітності. Діагностика вагітності. Ознаки зрілості плода, розміри голівки і тулуба зрілого плода. Обстеження породіллі. Фізіологічні пологи. Биомеханизм пологів при передньому виді потиличного передлежання. Сім основних рухів плода в пологах. Знеболювання пологів. Ведення другого періоду пологів. Ведення третього періоду пологів. Пологи при тазових передлежання плода ...
Лекція Планування сім'ї2011
Планування сім'ї. Аборт. Контрацепція. Бар'єрні методи контрацепції. Ритмічний метод контрацепції. Внутрішньоматкова контрацепція. Оральні контрацептиви - сучасний підхід. Ін'єкційні (пролонговані) контрацептиви. Підшкірні імпланти як метод контрацепції. Принципи підбору орального контрацептиву. .Добровольная Хірургічна стерилізація. Контрацепція - принципи вибору
Лекція Гігієна жінки в різні періоди її життя2011
Гігієна дівчинки грудного віку. Гігієна дівчинки дошкільного віку. Гігієна дівчинки шкільного віку. Гігієна дівчини в період статевого дозрівання. Гігієна жінки в період статевої зрілості. Гігієна жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовий період. Гігієна жінки в перехідній клімактеричний період і в літньому віці.
Лекція Аномалії пологової діяльності2011
Кафедральна лекція. Класифікація аномалій пологової діяльності. Патологічний прелімінарний період. Слабкість пологової діяльності: первинна (жінка вступає в пологи зі слабкістю сутичок яка триває протягом всіх пологів) вторинна (після періоду активної родової діяльності матка осблабевает) Надмірна пологова діяльність. Дискоординированная родова діяльність. Загальна дискоординація Гіпертонус нижнього сегмента Тетанус матки (загальний підвищений тонус матки) Циркулярная гістоція шийки матки Патологічний прелімінарний період. Лікування.
Лекції Гінекологія. Короткі лекції для складання іспиту2011
Конспект лекцій для здачі іспиту з гінекології. Підходить для студентів медичних коледжів, 4 курс. Редагування проведено спільно з викладачем акушерства та гінекології.
Лекції Гінекологія. Короткі лекції для складання іспиту2011
Конспект лекцій для здачі іспиту з гінекології. Підходить для студентів медичних коледжів, 4 курс. Редагування проведено спільно з викладачем акушерства та гінекології.
Лекції Акушерство і гінекологія2010
Організація акушерської та гінекологічної допомоги в россии. Безпечне материнство включає в себе: Форми організації акушерської та гінекологічної допомоги в россии. Лекція №2. Функціональна система «мати - плацента - плід». (Фетоплацентарний комплекс). Лекція №3. Фізіологічні пологи. Лекція №4. Пізні гестози. Лекція №5. Шляхи зниження летальності при пізніх гестозах. Всього 15 лекцій.
Лекції Діагностичні проби, симптоми, синдроми з акушерства та гінекології2010
У даному конспекті представлено короткий опис і класифікація основних діагностичних проб і сідромов з акушерства та гінекології
Лекції Акушерські кровотечі.2010
Кровотечі в першому триместрі вагітності Основні причини кровотеч у першому триместрі вагітності Мимовільні викидні Пузирний замет Шеечная вагітність Поліпи цервікального каналу Рак шийки матки Кровотечі в другій половині вагітності Основні причини кровотеч Предлежание плаценти і передчасне відшарування нормально розташованої пла-центи Диференціальна діагностика кровотеч розриві матки Тактика лікаря при кровотечі при передлежанні плаценти Розрив матки Кровотечі в пологах Кровотечі в першому періоді пологів Розрив шийки матки Кровотечі у другому періоді пологів Кровотечі в третьому періоді пологів Щільне прикріплення Прирощення Кровотечі в ранньому післяпологовому періоді Основні причини кровотеч в ранньому післяпологовому періоді Варіанти гіпотонічних кровотеч Завдання операції Послідовність операції ручного обстеження порожнини матки Послідовність зупинки гіпотонічної кровотечі
кафедра акушерства та гінекології стоматологічного факультету Невиношування вагітності2010
Запропонований навчально-методичний комплекс містить дидактичний матеріал для підготовки до практичних занять та іспиту студентів медичних вузів, лікарів- інтернів, клінічних ординаторів за спеціальністю «акушерство та гінекологія». Посібник включає питання для самостійного вивчення, тестові завдання та задачі, що полегшують засвоєння даної теми, нормативні показники клінічних та лабораторних методів обстеження, схеми лікування.
Лекції Практичні навички з акушерства та гінекології2010
Конспекти лекцій призначений для підготовки студентів медичних вузів до здачі заліків та іспитів з практичним навичкам з акушерства та гінекології. Зміст включає в себе такі теми як складання і оцінка гравідограмми; пальпація живота за методом Леопольда; вимірювання висоти стояння матки; аускультація серцебиття плода; складання програми; двуручное обстеження матки і багато іншого.
Лекції Акушерство і перинатологія2009
Організація роботи жіночої консультації. Диспансерне спостереження вагітних. Структура та організація роботи акушерського стаціонару. Санітарнопротівоепідеміческій режим в акушерському стаціонарі. Плід і його розміри. Акушерські дослідження (методи обстеження вагітних і породіль). Знеболювання пологів. Фізіологія неонатального періоду. Багатоплідна вагітність. Патологія навколоплідної середовища (маловоддя, багатоводдя). Пологи у старих, юних первісток і многорожавших. Ранні токсикози. Пізні гестози. ДВС-синдром в акушерстві. Вузький таз. Асінклітіческіе вставляння голівки. Неправильні стояння голівки. Вагітність і ведення пологів при серцево-судинних захворюваннях, анеміях, захворюваннях нирок, цукровому діабеті, вірусному гепатиті, туберкульозі. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода і асфіксія новонародженого.
Л.В. Аккер, Г.В. Немцева Запальні захворювання гінеталій2009
У навчальному посібнику висвітлено питання етіопатогенезу, шляхів рас-пространения специфічних і неспецифічних запальних про-процесів. Дано опис нормальної мікрофлори, докладно відображені питання діагностики та лікування різних форм запальних процес-сов, представлені сучасні схеми лікування та реабілітації. Рекомендується для студентів, лікарів-інтернів, клінічних орди-наторії і практикуючих лікарів акушерів-гінекологів.
Лекції Програма з акушерства та перинатології2009
Організація роботи жіночої консультації. Диспансерне спостереження беременних.Структура та організація роботи акушерського стаціонару. Санітарнопротівоепідеміческій режим в акушерському стаціонаре.Плод і його размери.Акушерскіе дослідження (методи обстеження вагітних і породіль). Знеболення родов.Фізіологія неонатального періода.Многоплодная вагітність. Патологія навколоплідної середовища (маловоддя, багатоводдя) .Роди у старих, юних первісток і многорожавших. Ранні токсікози.Поздніе гестози.ДВС-синдром в акушерстве.Узкій таз.Асінклітіческіе вставляння голівки. Неправильні стояння голівки. Вагітність і ведення пологів при серцево-судинних захворюваннях, анеміях, захворюваннях нирок, цукровому діабеті, вірусному гепатиті, туберкулезе.Плацентарная недостатність. Гіпоксія плода і асфіксія новорожденного.Перінатальная захворюваність і смертність. Перинатальна інфекція.Родовой травматизм матері. Імунологічна несумісність між матір'ю і плодом.Перенашіваніе вагітності. Передчасні роди.Аномаліі родових сіл.Кесарево сеченіе.Акушерскіе щипці і вакуум-екстракція.Плодоразрушающіе операції. Малі акушерські операціі.Неправільние положення плода. Операції, що виправляють положення плоду. Акушерські повороти. Витяг плода за тазовий конец.Гнойно-запальні післяпологові заболеванія.Генералізованние післяпологові інфекційні захворювання. Лактаційний мастит.
Є. М. Малишева Ми хочемо дитину. 100% вагітність!2009
Відсутність дітей у сім'ї нерідко стає причиною краху сімейного життя, серйозних психологічних і життєвих криз. На жаль, на сьогоднішній день більшість бездітних пар дуже мало знають про те, що таке безпліддя, а головне про те, що такий діагноз - не вирок. На щастя, досягнення сучасної медицини в більшості випадків дозволяють жінкам у безвихідних, здавалося б, ситуаціях завагітніти і успішно виносити дитину.

Якщо ви вирішили: «Ми хочемо дитину!» І готові прикласти деякі зусилля для досягнення своєї мети, ця книга допоможе вам вибрати правильний шлях.
Клімов В.А., ЧібісоваІ.В., Школа Л.І. Резус - конфлікт і вагітність2008
У монографії розглянуті сучасні уявлення про сенсибілізації до еритроцитарних антигенів та її роль в патології плода та новонародженого. Найбільший розділ присвячений проблемам антенатальної діагностики та антенатального лікування гемолітичної хвороби плода внаслідок несумісності крові матері та плоду по резус - фактору. Представлені сучасні неінвазивні та інвазивні методи діагностики і лікування Розглянуто сучасні методи терапії гемолітичної хвороби новонародженого. Особливої уваги заслуговує глава профілактики резус - сенсибілізації в її сучасному аспекті. Монографія призначена для лікарів акушерів - гінекологів та неонатологів.
Ільїн А.А. Акушерство і гінекологія: конспект лекцій2007
Представлений вашій увазі конспект лекцій призначений для підготовки студентів медичних вузів до здачі заліків та іспитів. Книга включає в себе повний курс лекцій з акушерства та гінекології, написана доступною мовою і буде незамінним помічником для тих, хто бажає швидко підготуватися до іспиту і успішно його здати
Під ред. Є. М. Вихляева. Керівництво по ендокринної гінекології2006
У 3-му виданні керівництва висвітлені питання регуляції функцій репродуктивної системи та нейроендокринної статусу жінок різних вікових груп.

Багаторічний особистий досвід авторів і використання даних літератури останнього десятиліття дозволили сформулювати сучасну концепцію про молекулярно-біологічних детерминантах патогенезу найбільш поширених патологічних станів гормонозалежних структур репродуктивної системи і представити у віковому ракурсі сучасні напрямки лікувальної дії.

Для практичних лікарів - гінекологів, терапевтів, ендокринологів і фахівців в області сімейної медицини.
Під ред. проф. В.Н.Прілепской Керівництво по контрацепції2006
У цьому посібнику з контрацепції представлені всі аспекти сучасних методів запобігання вагітності. Автори узагальнили новітні досягнення в цій галузі на основі зарубіжних і вітчизняних досліджень. У розділі про гормональні методи контрацепції особливу увагу приділено рилізинг-системам, які для деяких категорій жінок можуть стати альтернативними методами запобігання вагітності, а також застосуванню контрацептивних гормонів для лікування і профілактики гінекологічних захворювань.
І.С. Сидорова, В.І. Кулаков, І.О. Макаров Керівництво по акушерству2006
Даний посібник рекомендується Навчально-методичним об'єднанням по медичної та фармацевтичної освіти вузів Росії в якості навчального посібника для системи післявузівської професійної освіти лікарів. Крім того, воно також становить інтерес для лікарів суміжних спеціальностей. У керівництві відображені всі основні питання досліджуваної дисципліни, які дозволяють лікарю найбільш повно розібратися в різних клінічних ситуаціях, полегшити діагностику і прийняти правильне рішення для успішного ведення пацієнтки, лікування виявлених захворювань і ускладнень, вибору терміну та методу розродження.
За редакцією проф. Д.Ф. Костючек Практикум з невідкладної допомоги в гінекології2005
У виданні розглянуті найбільш актуальні питання невідкладних станів та невідкладної допомоги в гінекології, недостатньо висвітлені в підручниках, але мають важливе теоретичне і практичне значення. По кожній темі наведено ситуаційна задача і програма лікувально-діагностичних заходів при захворюваннях, що вимагають надання екстреної допомоги

Практикум призначений для студентів V і VI курсів медичних вузів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів
Гендерна психологія / Вікова психологія / Військова психологія і педагогіка / Вступ в професію «Психолог» / Акмеологія
Під ред. І. С. Клецина Гендерна психологія.2009
У другому, переробленому і доповненому, виданні практикуму (попереднє вийшло в 2003 р), підготовленому колективом фахівців на чолі з професором І. С. Клецина, представлені методичні розробки практичних та семінарських занять з гендерної психології. Практикум призначений для підготовки студентів гуманітарних, технічних та природничих напрямів у сфері гендерної психології та інших гендерно-орієнтованих дисциплін.

Дане практичний посібник адресовано викладачам вищих навчальних закладів, які читають курси та спецкурси з гендерної тематики, дослідникам, аспірантам, студентам і всім тим, хто цікавиться гендерною проблематикою чи хотів би з нею познайомитися.
Колектив авторів Гендер для «чайників» -22009
Ця книга - одночасно і продовження вже вийшов видання «Чи все ви знаєте про гендер?», І самостійний проект. Продовження - бо перед «гендер для чайників-2» був, зрозуміло, просто «Гендер для чайников», який не мав номера 1, так як ми не знали ще, що нам захочеться написати другу книгу. Самостійний проект - тому що, для того щоб прочитати «Гендер для чайников-2», зовсім необов'язково шукати і попередньо читати перший том. Ці книги ні в чому не повторюють один одного і цілком здатні жити незалежної один від одного життям ...
Г. П. Циганкова Психологія гендерного виховання у вищому коледжі2009
Гендерний підхід, гендерна психологія, гендерна педагогіка, гендерна навчання і гендерне виховання - нові поняття, що прийшли в освітнє середовище в останнє десятиліття. Автор робить спробу звести воєдино наявні відомості з даного питання, збагативши власним емпіричним матеріалом, отриманим в процесі роботи практичним психологом у вищому коледжі.
Колектив авторів Гендер для «чайників»2006
Ця книга написана для росіян, жінок і чоловіків, які хоч раз в житті стикалися з тим, що їх «стать» ставав їх «стелею». Такі проблеми могли виникнути в період дорослішання, при прийомі на роботу, в лабіринтах кар'єрного росту, у відносинах з друзями, в сім'ї, в інтимному житті, в роздумах над долями батьківщини і навіть у такій невинної ситуації, як читання класичної літератури чи перегляд кінофільму, коли, порівнюючи себе з героями, раптом відчуваєш якийсь невиразне занепокоєння і роздратування (якщо я не хочу бути «самкою», як Наташа Ростова, значить, я погана жінка? Якщо мені неприємні герої, вирішальні свої проблеми виключно в рукопашному бою, значить, я не чоловік?).
Буличов І.І. Про зміст ключових понять гендерістікі2005
Стаття присвячена уточненню ключових гендерних понять і категорій. Початкове поняття гендерної реальності розглядається у двох основних аспектах: як взаємозв'язок відповідних відносин та діяльності, і як взаємодоповнюючі єдність гендерних інститутів та гендерної картини світу.
За редакцією С.Р. Касимової Гендер: традиції і сучасність. Збірник статей з гендерних досліджень2005
У Збірнику представлені статті, що розглядають відбуваються зміни в пострадянських регіонах поширення Ісламу в контексті ґендеру, традиційних і релігійних норм, радянської модернізації, сучасних глобалізаційних процесів, гендерної політики та конфліктів. Книга призначена соціологам, соціальним філософам, антропологам, політологам, історикам і фахівцям з гендерних досліджень.
І. Г. Малкіна-Пих Гендерна терапія. Довідник практичного психолога2003
Розділення людей на чоловіків і жінок визначає сприйняття відмінностей, характерних для психіки і поведінки людини. Ідея протилежності чоловічого і жіночого начал зустрічається в традиціях всіх цивілізацій. Сьогодні багато психологи ставлять під сумнів таке жорстке поділ людства на дві групи, вважаючи, що воно призводить до виникнення багатьох психологічних проблем. Гендерна терапія спрямована на те, щоб навчити чоловіків і жінок продуктивним стратегіям і практикам поведінки задля подолання традиційних гендерних стереотипів і вирішення виникаючих на їх основі конфліктів і проблем.
Михайлова Е.Л. "Я у себе одна", або Веретено Василини2003
Бувають книги, зустріч з якими стає подією. Як мінімум тому, що вони допомагають поглянути на своє життя інакше, ніж ми звикли. До їх числа належить і та, яку ви тримаєте в руках. Саме таким незвичайним поглядом вона і відрізняється від численних книг "про жінок" і "про жіночу психологію". Хоча, зрозуміло, мова в ній йде і про те, і про інше. А ще про жіночі психологічних групах та їх учасницях, про гендерні міфах і про те, як вони з'являються. А також про те, чому ми такі, які є, і чи може бути інакше.
Шон Бурн Гендерна психологія2002
Дана книга присвячена дослідженням психології статі (гендеру). Психолог, соціолог, педагог, фахівець з суспільних наук знайдуть у цій книзі унікальний дослідницький матеріал про джерела гендерної соціалізації, про формування гендерних норм, соціальних та гендерних ролей, познайомиться з такими поняттями, як нормативне та інформаційний тиск, агресія, конформність, гендерні стереотипи, норма успішності, норма антижіночності та ін.
Т.В. Дуткевич Дитяча психологія2012
У навчальному Посібнику Розглянуто принципи, методи, Основні поняття дитячої психології; Розкрити закономірності псіхічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні Особливості спілкування, ДІЯЛЬНОСТІ, пізнавальних та емоційно-вольова процесів, а такоже особистості дитини. Зміст Посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачення Навчальна програма, словника основних зрозуміти та списку літератури.
А. С. Фоміченко Причини прояву агресії в дитячому віці2010
Стаття присвячується аналізу можливих причин прояви дитячої агресії. Розглядається вплив сімейних, індивідуальних, шкільних факторів. Виділяються умови сімейного виховання, які сприяють виникненню і закріпленню агресивних проявів. Значущими виявляються поблажливе ставлення батьків до проявів агресивності своїх дітей і строгість покарання. Виявляється взаємозв'язок між переглядом сцен насильства, жорстокості та еротики на тілі екрані і агресивної поведінки дітей. Розглядаються характеристики особистості дитини, визначають ймовірність того, що він стане агресором або жертвою. Особливу увагу приділяється впливу школи на становлення дитячої агресивності. Підкреслюється актуальність і важливість вивчення даного питання, можливість застосування знань для прогнозування та своєчасної корекції агресивної поведінки на ранніх етапах онтогенезу.
А.Н. Яшкова, Н.Ф. Сухарева Вікова психологія2009
У навчальному посібнику з курсу вікової психології розглядаються питання віку та вікової норми, факторів і закономірностей, механізмів і принципів психічного розвитку. Навчальний посібник містить характеристику різних периодизаций, а також особливостей психічного розвитку на кожному віковому етапі з виділенням провідної діяльності, основних новоутворень, соціальної ситуації розвитку, вікових криз. У посібнику подані завдання для самоперевірки і самоконтролю, а також список рекомендованої літератури по курсу, словник психологічних термінів.

Посібник адресовано студентам вузів, але також може бути корисно і більш широкому колу читачів - тим, кому психологічні знання необхідні в щоденній професійній діяльності, а також всім, хто цікавиться психологією.
Навчально-методичний посібник Психологія розвитку та вікова психологія2006
 У посібнику представлені зміст і структура курсу «Психологія розвитку та вікова психологія», плани семінарських занять з контрольними питаннями та практичними завданнями і рекомендованої до них літературою. Посібник включає в себе і теми рефератів для самостійної роботи студентів. Наведено різні форми контролю навчальної діяльності студентів: зразкові тестові завдання різних рівнів складності та орієнтовні питання до іспиту з курсу.
Урунтаева Г.А. Дитяча психологія2006
Підручник (попередні видання виходили під назвою «До шкільна психологія ») написаний на основі базових методологічних  і теоретико-психологічних положень, прийнятих у вітчизняній пси хологіі. Він дає повне уявлення про психологію як науку і про її практичному застосуванні. Виклад теорії супроводжується конкрет прикладами. Підручник має яскраво виражену практичну направління: автор показує, як застосовувати отримані знання в процессе навчання і виховання дитини.
Венгер А.Л. (Ред.) Психологічний лексикон2005
Словник «Психологія розвитку» охоплює поняття та категорії, що відносяться до найбільш широкому колу процесів розвитку психіки в онтогенезі і філогенезі. Деякі з цих понять специфічні для психології розвитку, інші ж використовуються і в загальній психології, але стосовно до проблем психічного розвитку кілька змінюють свій сенс або набувають додаткового. Велику увагу приділено прикладним областям психології розвитку і понять, які належать до психологічної практиці.
Л.С.Виготський Психологія розвитку людини2005
Лев Семенович Виготський (1896-1934) - видатний вчений, мислитель, класик вітчизняної психології. Його спадщина величезна (більше 270 робіт), а ідеї невичерпні, оригінальні і досі актуальні. Він зробив величезний вплив на розвиток вітчизняної та світової психології. Відомий американський філософ С. Тулмін назвав його Моцартом в психології. Працюючи в складних умовах, за дуже короткий час йому вдалося зробити важливий внесок в психологію мистецтва, загальну психологію, дитячу і педагогічну психологію, пато- і нейропсихологию, методологію психології, дефектологію і педагогіку.
Боулбі Джон Створення і руйнування емоційних зв'язків2004
Основний предмет роздумів Боулбі - чому розлука з матір'ю в дитинстві і ранньому дитячому віці переживається дитиною як гостре горе і чому наслідки розлуки позначаються на психічному й тілесному благополуччя протягом усього подальшого життя?

Автор послідовно переконує читача в тому, що поняття і підходи, розроблені в галузі дослідження поведінки тварин, багато прояснюють і можуть стати основою для практичних дій дитячих та клінічних психологів.
І.В. Носко Психологія розвитку та вікова психологія2003
У навчальному посібнику з курсу психології розвитку та вікової психології, одному з основних для студентів психологічних і психолого-педагогічних факультетів, викладені основні підходи до розуміння і пояснення закономірностей психічного розвитку людини, що склалися в зарубіжній і вітчизняній психології. Розглянуті різні аспекти принципу розвитку в психології і його основні категорії. Представлена модель суб'єктивної реальності і періодизація її розвитку в онтогенезі; ступені, періоди і стадії розвитку суб'єктивності людини в межах його індивідуального життя.
Під ред. В.Є. Клочко Вікова психологія2003
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні про психологію розвитку людини на всіх вікових етапах, Пропонуються питання для обговорення, а також діагностичні методики для виконання завдань та використання їх у практичній діяльності. Посібник адресовано студентам вищих навчальних закла / викладачам і слухачам факультетів підвищення квафікаціі працівників освіти, практичним психологам.
Єрмолаєва М. В. Психологія розвитку: Методичний посібник для студентів заочної та дистанційної форм навчання2003
Концепція цього посібника орієнтована на цілі, які стоять перед курсом «Вікова психологія». Цей курс повинен не стільки сприяти підвищенню частнонаучного ерудиції студентів, що навчаються за спеціальністю «Психологія», скільки вирішувати ряд взаємопов'язаних методологічних завдань: створення чіткої сучасної картини розвитку в онтогенезі (з уточненням її специфічних рис, розстановкою акцентів при вивченні механізмів розвитку, виявленням вузлових моментів в системі теоретичних концепцій та емпіричних знань), формування особливого способу мислення (що визначається провідними принципами вітчизняної психології, сучасним типом наукової раціональності, сучасним розумінням категорій «розвиток», «соціалізація», «дорослішання»).
Кураєв Г.А., Пожарська Е.Н. Вікова психологія2002
Вікова психологія - це галузь знань, що акцентує увагу на психологічних особливостях дітей різного віку. Психологія розвитку - це сфера знань, що містять інформацію про закони вікового перетворення психології дітей. Вікова психологія та психологія розвитку дітей представляють собою нерозривно пов'язані галузі науки.
Хухлаева О. В. Психологія розвитку: молодість, зрілість, старість2002
У навчальному посібнику розглядається специфіка розвитку дорослих у перспективі життєвого шляху, показані типові проблеми та прояви молодого, зрілого та похилого віку, проаналізовано характерні риси вікових періодів дорослості. Показуються умови задоволеності людини своїм життям, досягнення щастя, взаємозв'язок між способом життя людини і його фізичним здоров'ям.

Книга адресована студентам факультетів психології вищих навчальних закладів.
О.В.Скріпченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук Вікова та педагогічна психологія2001
Навчальний посібник «Вікова и педагогічна психологія» розрахованій на розуміюсь и студентов педагогічних Вищих Навчальних Закладів, а такоже может буті корисностей всім, хто хоче розшіріті и поглібіті свои знання з ціх Галузо психологии. Проблеми педагогічної психології аналізуються авторами на Основі особистісно-діяльнісного та вчинкового підходів в загально контексті основних тенденцій розвітку сучасної освіти в Україні.
Кулагіна І.Ю., Колюцкий В.Н. Вікова психологія: Повний життєвий цикл розвитку людини2001
У навчальному посібнику з курсу вікової психології (психології розвитку) відображено повний життєвий цикл, який проходить людина. Розглядаються вікові закономірності розвитку в дитинстві, ранньому та дошкільному дитинстві, молодшому шкільному та підлітковому віці, юності, молодості, зрілості та пізньої зрілості. Простежено варіанти розвитку особистості в залежності від її спрямованості. Теоретичний і фактичний матеріал представлений в традиціях психологічної школи Л.С. Виготського, О.М. Леонтьєва, Д. Б. Ельконіна.
Мухіна В. С. Вікова психологія: феноменологія розвитку, дитинство, отроцтво1999
У підручнику розкриваються питання феноменології загального розвитку і онтогенезу з народження до юнацького віку. Автор показує, що розвиток дитини відбувається через його діяльність. Індивідуальний розвиток людини розглядається в двох іпостасях: як соціальної одиниці і як унікальної особистості. У книзі представлена авторська концепція механізмів, що визначають розвиток особистості та її соціальне буття.
Кулагіна І, Ю. Вікова психологія (Розвиток дитини від народження до 17 років)1999
У посібнику викладаються основні теоретичні погляди провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі дитячої психології, дається уявлення про віковій нормі і основні тенденції розвитку дитини на різних вікових етапах.Посібник призначений для студентів заочного і вечірнього відділень університету.
Абрамова Г. С. Вікова психологія1999
Проблеми вікової психології, розглянуті в книзі, підпорядковані основній темі - становленню людини, формуванню життєвої позиції, що забезпечує його повноцінне існування в нашому непростому, мінливому, а часом і небезпечному, світі. Книга адресована студентам-психологам, філософам, соціологам і всім тим, хто цікавиться проблемами сучасної психології.
Абдурахманов Р.А. Онтогенез психічних процесів і особистості людини1999
Представлена загальна характеристика вікової психології. Розглянуто основні підходи до онтогенезу психіки і особистості людини. Проаналізовано особливості вікового розвитку. Описано основні стадії вікового розвитку людини.

Рекомендовано Міністерством загальної та професійної освіти Російської Федерації як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Аверін В.А. Психологія дітей і підлітків1998
У книзі систематизуються відомі психологічні факти життя дитини від її народження по підлітковий вік з метою виявлення і демонстрації читачеві механізму його психічного розвитку. Рекомндую працівникам дошкільних дитячих установ, вчителям, соціальним працівникам для створення умов нормального психічного розвитку дитини та проведенні психодіагностичних і корекційних заходів.
Р. П. Ефімкіна Дитяча психологія1995
Методичні вказівки адресовані слухачам спецфакультету психології, але можуть бути також використані і при підготовці вчителів, вихователів, соціальних працівників - словом, тих фахівців, які працюють з дітьми. Мета посібника - задати слухачам курсу орієнтування в літературі, присвяченій розвитку і віковим особливостям дитини.
Д.Б. Ельконін Вибрані психологічні праці1989
У книгу вибраних праць відомого радянського психолога увійшли його основні роботи з дитячої та педагогічної психології, в яких представлена оригінальна теорія періодизації дитинства, психічного розвитку дитини, ігрової та навчальної діяльності, що конкретизує ідеї наукової школи Л. С. Виготського про історичну природу дитинства та діяльнісної основі психічного розвитку. Ряд робіт присвячений проблемам дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку, навчання і розвитку дитячої мови, початкової освіти, психодіагностики.
Мухіна В. С. Дитяча психологія1985
Підручник відповідає програмі курсу «Дитяча психологія. Його основою стало навчальний посібник «Психологія дошкільника», що вийшло в 1975 році, у порівнянні з яким підручник доповнено новими матеріалами (про генезі особистості дитини, взаєминах хлопчиків і дівчаток до ін.)
Виготський Л.С. Проблема віку Т. 4, ч. 21984
Проблема віку. Проблема вікової періодизації дитячого розвитку. Структура і динаміка віку. Дитячий вік. Криза першого року життя. Раннє дитинство. Криза трьох років. Криза семи років.
Д.Б. Ельконін Психологія гри1978
Перші три розділи складають першу (умовно її можна було б назвати теоретичної) частину книги. Друга частина містить експериментальні матеріали, в яких розкривається виникнення гри в ході індивідуального розвитку дитини (глава четверта); розвиток основних структурних складових ігрової діяльності і зміна їх співвідношень в ході розвитку (глава п'ята) і, нарешті, значення гри для психічного розвитку (глава шоста). У цих розділах використані матеріали експериментальних досліджень, що проводилися в руслі ідей, висунутих більше сорока років тому найвизначнішим психологом Л. С. Виготським.
Божович Л. І. Особистість і її формування в дитячому віці1968
У книзі автор узагальнює багаторічні дослідження з проблем формування особистості дитини, що проводилися в лабораторії виховання Інституту психології АПН СРСР. На основі цих досліджень розкриваються умови та рушійні сили формування особистості дитини, дається психологічна характеристика трьох шкільних вікових груп (молодшого, середнього та старшого).
Виготський Л.С. Навчання та розвиток у дошкільному віці1935
Це стенограма доповіді, прочитаної Виготським на Всеросійській конференції з дошкільного виховання в середині тридцятих років - в той період, коли в радянській державі вже склалася система дитячих садків і йшлося про розробку єдиних підходів до утворення дошкільнят. У контексті дискусій про розробку нових програм предшкольном підготовки текст класика може здатися дуже актуальним.
І.В. Шаповаленко Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія)
Підручник «Вікова психологія» являє собою розгорнутий курс з дисципліни «Психологія розвитку та вікова психологія», розроблений відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.У книзі реалізований періодізаціонний підхід до аналізу вікового розвитку, методологічні принципи якого закладені Л.С. Виготським, Д.Б. Ельконіна. Пропонований підручник може бути використаний при підготовці фахівців з ряду спеціальностей - «Психологія», «Соціологія», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» та ін.
Величко С.В. Адаптаційний потенціал військовослужбовців у психологічній підготовці до цивільного життяАвто
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (На правах рукопису). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (На правах рукопису). Спеціальність: Вікова та педагогічна психологія. Науковий керівник: Худик В. А. Провідна установа: Ростовський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти. Місце виконання: Таганрозький державний радіотехнічний університет. Спеціальність: Вікова та педагогічна психологія. Науковий керівник: Худик В. А. Провідна установа: Ростовський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти. Місце виконання: Таганрозький державний радіотехнічний університет. На правах рукопису
Шпаргалка Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія»2012
Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в умовах військової діяльності. Емоції і почуття в умовах військової діяльності. Особливості моральних почуттів в умовах військової діяльності. Коротка характеристика емоційних станів військовослужбовця (настрій, афект, пристрасть). Стан фрустрації та умови виникнення у військовому колективі. Воля і емоційно-вольова стійкість військовослужбовців. Характеристика основних вольових якостей військовослужбовців та шляхи їх формування. Поняття про особистість у військовій психології.
Лекція Психологічна корекція2012
Загальні положення. Психологічна корекція. Психологічні реакції. Патологічні психогенні реакції. Нозоспеціфіческіе психічні розлади. Методи дослідження психічного здоров'я. Клініко-психопатологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Експериментально-психологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Організація проведення психокорекційних заходів з військовослужбовцями. Методи психокорекції психічних розладів у військовослужбовців. Елементи раціональної психотерапії. Психічна саморегуляція
І. Ю. Лепешинський, В. В. Глєбов, В. Б. Листків, В. Ф. Терехов Основи військової педагогіки та психології2011
Головною особливістю конспекту лекцій є узагальнення та систематизація досвіду практичної діяльності офіцерського складу у військах у мирний час. Конспект розроблений і складений відповідно до кваліфікаційних вимог і програмою підготовки офіцерів запасу при державних освітніх установах вищої професійної освіти за спеціальностями Головного автобронетанкового управління МО РФ стосовно до програми курсу дисципліни «Управління підрозділами в мирний час» розділу «Військова педагогіка та психологія».
І.В. Сиромятников Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час2011
У навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з організацією психологічної роботи у військовій частині в мирний час по найбільш важливим її напрямками. На основі аналізу керівних документів та результатів військово-психологічних досліджень в узагальненому вигляді представлені науково-теоретичні та організаційно-методичні основи психологічної роботи в частинах Збройних Сил РФ. У посібнику розкриваються питання організації взаємодії психолога з посадовими особами з метою психологічного забезпечення різних сторін життєдіяльності військовослужбовців, технологія здійснення основних напрямів і завдань психологічної роботи.
Губін В.А., Загорюев А.Л. Спрямованість молоді на військово-професійну діяльність2011
У статті викладені результати визначення вираженості спрямованості на військово-професійну діяльність у різних групах сучасної молоді. На вибірці, що включає в себе групи, апріорі контрастні щодо професійного вибору (старшокласники, учні воєнізованих середніх навчальних закладів, курсанти ВВНЗ та військовослужбовці строкової служби) виконана стандартизація діагностичного комплексу ВПН. Виявлено три рівні розвитку ВПН, по різному представлених у кожній соціальній групі: негативна, нейтральна і позитивна професійна спрямованість.
Зуєв Ю.Ф. Військова педагогіка2010
Зародження та розвиток військово-педагогічної думки в Росії тісно пов'язані з боротьбою народів нашої Батьківщини проти численних іноземних загарбників. Історія підготовки молоді до виконання військового обов'язку йде в глиб століть. Однак помітний розвиток військової педагогіки починається лише з періоду створення регулярних військ - армії і флоту в епоху Петра 1.
Диплом Психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії2010
Об'єктом дослідження є молоді військовослужбовці з застревающей характерологической акцентуацией. Предмет дослідження - психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії. Мета цієї роботи - визначити основні психологічні особливості молодих воїнів з застревающей характерологической акцентуацией і виявити основні умови надання та розробити методику психотерапевтичної допомоги таким військовослужбовцям з метою підвищення ефективності їх діяльності в рамках адаптації до військової служби.
Кисліцина А. С. Особливості особистісного адаптаційного потенціалу Військовослужбовців за призовом2010
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.01 - загальна психологія, психологія особистості, історія психології
Діагностика стану військової дисципліни у підрозділі2010
Поняття діагностики в теорії та практиці сучасної соціальної роботи. Цілі, принципи та основні напрямки діагностичної діяльності офіцера виховних структур. Діагностика військової дисципліни в підрозділі як напрям діяльності офіцера-вихователя (на прикладі виявлення порушень статутних правил взаємовідносин). Технологічна карта діагностики стану військової дисципліни в підрозділі (на прикладі виявлення порушень статутних правил взаємовідносин). Висновок.
Корчемний П.А. Військова психологія: методологія, теорія, практика2010
Даний навчальний посібник являє собою погляди військових психологів кафедри психології Військового університету на сьогодення і майбутнє військової психології по всіх трьом основним рівням військово-психологічної науки: методологічному, теоретичному і власне прикладному.

Видання рекомендоване Головним Управлінням Кадрів Міністерства оборони Російської Федерації як навчально-методичний посібник.

Навчальний посібник призначений для ад'юнктів і слухачів Військового університету РФ, військових психологів-дослідників і викладачів військової психології.
Дипломна робота Тенденції розвитку та особливості формування спонукальних мотивів військової діяльності2009
Об'єкт дослідження цієї роботи: професійна діяльність військових кадрів в умовах сучасної Росії. Предмет дослідження: сутність, зміст, стан, тенденції розвитку та особливості формування спонукальних мотивів військової діяльності. Мети дипломної роботи: Розглянути сутність і специфіку військової діяльності і на цій основі визначити зміст та особливості її мотиваційно-смислової сфери; Здійснити теоретико-методологічний аналіз основних спонукальних мотивів військової діяльності, сукупність яких складає військово-професійну спрямованість особового складу армії і флоту: Вивчити стан, динаміку змін та шляхи підвищення ефективності управління мотиваційно-смислової сфери військової діяльності.
Євсюкова Н.І. Психолого-педагогічні умови формування готовності юнаків допризовного віку до служби в збройних силах: монографія2009
Представлена монографія присвячується дослідженню психолого-педагогічних умов формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах. Особлива увага приділяється особистісно-діяльнісного підходу у вихованні та формуванні особистості майбутнього воїна.
 У змісті аналізуються історико-педагогічні основи патріотичного виховання, педагогічні концепції підготовки фахівців до патріотичного виховання та формування особистості майбутнього захисника Вітчизни, визначені індивідуально-психологічні особливості юнаків допризовного віку, проаналізовано рівні готовності молоді до служби в Збройних силах, визначені психологічні та педагогічні умови, форми і методи підготовки юнаків до служби у Збройних силах.
Сєров А.С. Жуков О.М. Скоробач Л.В. Програма корекційної роботи з дезадаптивною військовослужбовцями2009
Робота присвячена актуальній темі - адаптації в жорсткій психологічному середовищі військових строкової служби та впливом стресових факторів тривалого характеру. У даному посібнику представлено теоретичне обгрунтування даної проблеми і практичні методи роботи з військовослужбовцями, що зазнають труднощі в адаптації.
Відповіді до заліку Вступ в професію психолог2012
Поняття «професія психолог». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в культурі та мистецтві. Психологія праці та її специфіка. Психологія реклами. Практичний психолог в політиці. Психолог в організації. Психологічна робота з сім'єю. Наукова деят-ть професі. психологів. Викладання як сфера діяль-ти професії. психологів. Напрями професії. діяль-ти практич. психолога. Особистісні кач-ва психолога. Практич. психолог в медицині. Психологія у сфері соц. відносин. Професі. етика психолога. Галузі суч. психології. Особливості проф. підготовки в Європі. Роль психолога в суч. об-ве. Профес. психологич. асоціації. Особености науч. і життєвої психології. Забобони про психологів. Компоненти професії. психолога. Особ-ти псих. знань: прикладна психологія, мистецтво, парапсихологія.
Дипломна робота Взаємозв'язок самооцінки та професійної спрямованості студентів-психологів2012
Теоретичний аналіз класичного рівня. Математична обробка експериментальних даних дуже високого рівня Вступ Психологічна характеристика професійної спрямованості Теоретичний аналіз проблеми професійної спрямованості в психологічній літературі Співвідношення понять професійна спрямованість, професійне самовизначення і професійна придатність особистості Психологічні особливості студентського віку Самооцінка як психологічна категорія Психологічний аналіз самооцінки Умови становлення самооцінки студентів в період навчання в вузі Зв'язок самооцінки з професійною спрямованістю студентів Експериментальне дослідження взаємозв'язку самооцінки з професійною спрямованістю студентів Методи та організація дослідження Результати дослідження та їх інтерпретація Оцінка достовірності взаємозв'язку самооцінки та професійної спрямованості студентів - психологів Висновок Бібліографічний список
Байєр О. В. Frequently Asked Questions оформлення дипломів та курсових2012
Методичка для написання будь-якої роботи (курсова, докторська, доповідь) з психології. Українською мовою Питання. Оформлення обкладинки курсової. Оформлення обкладинки диплома. Порядок підшивки документів для диплома. Реферат (тільки для дипломів). Анотація (тільки для дипломів). Загальне оформлення тексту. Зразок плану. Докладніше про введення. Про теоретичний огляд. Оформлення малюнків і таблиць. Про емпіричне дослідження (крім робіт студентів 2-го курсу). Про висновки. Оформлення списку літератури. Оформлення додатків.
Лекції Життєва і наукова практична психологія. Частина 12011
Види психологічних знань. Класифікація наук. Критерії психології як науки. Місце психології в системі наук. Наука. Основні функції науки. Основні етапи становлення психології як науки. Особливості психологічної науки. Відмінність наукового пізнання від інших видів пізнання. Галузі психології. Співвідношення наукової і життєвої психології. Порівняння наукової і життєвої психології. Теоретична та практична психологія. Форми пізнання. Еволюція поглядів на предмет психології.
Лекції Особистість професіонала. Частина 22011
Індивідуальний стиль діяльності слід розуміти. Особистісні якості психолога. Модель фахівця з Маркової. Поняття професіограми по Маркової. Протипоказання для роботи в якості психолога. Професійна компетентність психолога. Професійні здібності психолога.
Лекції Професійна етика психолога. Частина 32011
Основні варіанти і рівні розгляду етичних проблем в психології. Основні етичні принципи в роботі психолога. Професійна етика. Етичні принципи і правила роботи психолога. Етичні стандарти психолога.
Пакет методик Психологічний інструментарій для складання професіограми на професію психолог2011
Робота містить пакет методик для складання професіограми на професию психолог: Діагностика комунікативних здібностей. Діагностика вміння слухати. Діагностика терпимості та емпатії. Діагностика образної та логічної пам'яті. Діагностика мислення. Діагностика уваги. Діагностика креативності та оригінальності.
Етичний кодекс психолога2011
Даній Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінкі, что склалось у псіхологічному співтоварістві ї регулюють его жіттєдіяльність.
Нікітченко Т.Г. Особистість практичного психолога2011
Особистість практичного психолога як суб'єкта професійної діяльності: - поняття «особистість». Особистість і її професійні характеристики. - Особливості особистості практичного психолога як наслідок специфіки його професії. - «Психолог - це не людина, а професія». - «Психолог - це насамперед людина». - Синдром емоційного вигорання психолога: його причини, стадії і способи профілактики.
Стосунки В.Г. «Професія психолог в сучасному світі»2010
Замість введення. Загальне уявлення про професії «Психолог». Опис професії. Де затребувані психологи сьогодні? Область базових знань психолога. Основні професійно важливі якості особистості психолога. Додаткові особливості професії, а також чим відрізняється психолог від психіатра і психотерапевта. Навіщо вступають на спеціальність «Психологія»? За що психологу платять гроші? Що значить «хороший або грамотний» і «поганий або безграмотний» психолог? Етичний кодекс (етичні норми) психолога-консультанта. Які рекомендації необхідно давати психологу потенційним клієнтам при виборі сімейного або індивідуального психолога? Міфи і реальність навколишні професію психолога. Міфи та психологічні реалії. Міфи про психологів. Міфи про психоаналіз. Міфи про НЛП (нейролінгвістичному програмуванні). Міфи про гіпноз. Міфи про тренінги. Міфи про слухання в процесі роботи. Міфи про психологічному консультуванні в Інтерент. Міфи про стрес, суїцид, насильство, втрату сім'ї (розлучення).
А.Н. Занковский Вступ в професію2009
Зміст. Психологія як наукова дисципліна Світ психологічних знань. Життєва психологія. Наукова психологія. Практична психологія. Історія становлення психології як науки Психологічні знання в античності і середньовіччі. Психологічні знання в XV - XIX століттях. Формування психології як окремої науки. Історія психології XX століття. Видатні російські психологи і їх внесок у світову психологічну науку. Галузі психології, суміжні дисципліни і її місце в системі наук. Галузі наукової психології. Зв'язку психології з іншими наукам і її місце в системі наук Сучасні завдання і тенденції розвитку психології. Професійна діяльність психолога.
Лежніна Л. В. Готовність психолога освіти До професійної діяльності: етапи, Механізми, технології формування2009
АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук
Спеціальність: 19.00.07 - педагогічна психологія.
Уоррен Манселл Ви  - тонкий психолог. Як переконати в цьому оточуючих2008
Автор цієї книги не тільки великий жартівник, але і відмінний порадник. Він навчить вас, як переконати оточуючих в тому, що ви - тонкий психолог. Щоб навчитися впевнено, міркувати про сучасних концепціях психології і вражати співрозмовників своєю обізнаністю в знанні справжніх причин будь-якого вчинку або думки, вам не доведеться вивчати грубезні томи класиків психології. Досить засвоїти основні принципи ведення бесіди про сучасної психології, вивчити кілька ключових слів і виразів і мати гарне почуття гумору. Оскільки практично у всіх напрямках психології і навіть у термінології існують нерозв'язні протиріччя, ви зможете пустити пил в очі навіть досвідченим психологам.
Освітній стандарт РБ Психолог. Викладач психології2008
Зміст. Область застосування. Нормативні посилання. Основні терміни та визначення. Загальні положення. Кваліфікаційна характеристика спеціаліста. Вимоги до рівня підготовки випускника. Вимоги до освітній програмі. Склад освітньої програми. Вимоги до розробки освітньої програми. Вимоги до термінів реалізації освітньої програми. Типовий навчальний план. Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту навчальних програм і компетенцій з дисциплін. Вимоги до змісту та організації практик. Вимоги до забезпечення якості освітнього процесу. Вимоги до підсумкової державної атестації випускника. Бібліографія.
Т.А.Колтуновіч Етичний кодекс психолога2007
У віданні висвітлено основні етічні проблеми, їх Рівні, принципи, протіріччя, зваби, Які трапляються у работе психолога, подано зразки етичних стандартів, норм, правил та кодексів других стран, етичний кодекс психолога, чинний Товариством психологів України. Навчальний материал виклади за модульним принципом. Посібник призначення для студентов Вищих Навчальних Закладів спеціальності «Психологія», «Соціальна педагогіка». Може буті використаних у сістемі післявузівської підготовкі для самостійного Вивчення спеціалістами-психологами.
Сізанов А.Н. Типологія помилок у діяльності педагога-психолога2006
Стаття з журналу: Вісник практичної психології освіти. Зміст. Вступ. Основні причини помилок в діяльності педагогів-психологів. Типологія помилок у роботі психолога. Попередження помилок початківців педагогів-психологів. Висновок. Література.
Лекції Вступ до спеціальності2005
Предмет психології. Її особливості, структура, завдання, методи та основні напрямки розвитку. Поняття психології. Особливості психології як науки. Співвідношення життєвої і наукової психології. Предмет і завдання психології. Структура сучасної психології. Основні методи психології. Становлення психології як науки. Розвиток психології в рамках філософії та природознавства. Антична і середньовічна психологія. Становлення психології як самостійної науки. Основні напрямки розвитку психології в XX в. Розвиток психології на сучасному етапі. Професійна діяльність психолога. Психолог у сфері освіти: в дитячому садку, в школі, робота з важкими дітьми, робота з учителями. Діяльність психолога в інших сферах життєдіяльності. Робота в кадровому агентстві, психолог-консультант, психолог в органах правопорядку.
І. В. Вачков, І. Б. Гріншпун, Н. С. Пряжников Вступ в професію «психолог»2004
У пропонованому навчальному посібнику в доступній формі дається уявлення про психологію як науку, викладаються ключові моменти професійної діяльності психолога-дослідника та психолога-практика, обговорюються основи організації роботи психологів у взаємодії з суміжними спеціалістами, розглядаються питання професійного становлення студента-психолога та вдосконалення фахівця-психолога по закінченні вузу, даються корисні поради студентам і викладачам з організації навчально-професійної діяльності.
Успенський В.Б., Чернявська А.П. Вступ в психолого-педагогічну діяльність2003
У навчальному посібнику розкриваються особливості діяльності педагога-психолога, вимоги до його особистості, характеризуються шляху його підготовки і професійного зростання. Професія розглядається в структурі реформованої системи освіти Росії. Зміст навчального посібника відповідає Державному освітньому стандарту зі спеціальності «Педагогіка і психологія».
Бархани Б.П., Сиромятников І.В. Вступ в професію: від соціальної ролі до професійної суб'єктності2003
У навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з з'ясуванням місця і ролі психології в системі інших наук, формуванням уявлень про взаємозв'язок теоретичних проблем науки з психологічної практикою. Дається уявлення про основні напрямки, концепціях і методи практичної психології, вимогах, пропонованих до особистості психолога. З'ясуванню підлягає також зміст, послідовність і особливості вивчення психологічних дисциплін у Військовому університеті.

На думку авторів, дана робота може бути корисною, насамперед, курсантам військово-психологічного факультету Військового університету, викладацькому складу, а також студентам психологічних факультетів інших вузів і може бути використана як навчальний посібник при вивченні майбутніми психологами курсу «Вступ в професію», передбаченого державним освітнім стандартом. Проблеми, викладені в посібнику, покликані сформувати позитивне і зацікавлене ставлення курсантів до вивчення психологічних дисциплін як необхідній умові успішного оволодіння ними майбутньою спеціальністю, професійного та наукового самовизначення в сфері науково-практичної діяльності.
Барлас Т. Психологічний практикум для «чайників» Вступ в професійну психологію2001
Ця книга - про те умінні писати, яке необхідно професійного психолога і повинно залишатися невидимим для публіки, включаючи роботодавців і клієнтів. Їй це нудно: де ж фокуси, ілюзія влади над іншою людиною, ефектний результат? На те вона і публіка. Ніякого мистецтва і ніякої науки немає без школи - етюдів для беглости пальців, навчальних натюрмортів або лабораторних робіт, заново підтверджують давно відкриті закони. Психологічний практикум з його протоколами, інструкціями, експериментаторами і випробуваними - це частина канонічної професійної підготовки. Школа. Виїздки, стройова підготовка, гами, - але в той же час і унікальна можливість самостійного дослідження. Оманливо прості карбовані процедури нагадують про те, що базовий навик - базовий і є. А за ним - непомітний кропітка праця, що лежить в глибині будь-якої культури.
Карандашев В.Н. Психологія: Вступ в професію.2000
Книга доктора психологічних наук, професора В.М. Карандашева - перший у вітчизняній літературі навчальний посібник з курсу "Вступ в професію" для студентів, що навчаються за спеціальністю "психологія". Вона буде корисна також тим, хто хоче стати професійним психологом і збирається вступати на психологічні факультети університетів та інститутів.У книзі показано різноманіття психологічних знань про людину, викладена історія появи професії психолога, представлені основні види діяльності професійних психологів у науковій та практичній сферах: в медицині, в освіті, у соціальній психології, в економіці, промисловості, в юридичної психології, в спорті, в сфері консультаційних послуг.
Рита Л. Аткінсон, Річард С. Аткінсон, Едвард Е. Сміт, Деріл Дж. Бем, Сьюзен Нолен-Хоексема Вступ в психологію Частина 12000
«Вступ в психологію» протягом останніх 50 років залишається одним з найкращих у світі навчальних посібників! Читачеві пропонується останнє видання цього класичного і авторитетного підручника. Представлений в ньому курс введення в психологію добре структурований, відрізняється ясністю викладу і виваженістю формулювань. Цей сучасний американський підручник дає чітке уявлення про різні школах і напрямах розвитку психології, розкриває основні питання загальної та соціальної, експериментальної та клінічної психології, консультування та психотерапії, психології розвитку, психології особистості і шкільної психології. Книга рясніє науковими фактами, описами експериментів і лабораторних робіт, багато ілюстрована. Російські студенти і фахівці вперше зустрінуть тут репрезентативне відображення досвіду західної психологічної науки в цілому і, таким чином, зможуть краще уявити собі «розстановку сил» в цій галузі знання. Рекомендується студентам і викладачам університетів, академій, педагогічних і медичних вищих навчальних закладів.
Хватова М. В. Концепція розвитку акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді2012
АВТОРЕФЕРАТ
 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук
 Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)
 Робота виконана на кафедрі соціальної психології ФГБОУ ВПО «Тамбовський державний університет імені Г. Р.»
Вербина Г. Г. Психолого-акмеологічна концепція розвитку професійного здоров'я фахівця2011
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки). Науковий консультант - доктор психологічних наук, професор Москаленко Ольга Валентинівна.
Соловйов І.О. Розвиток професіонала в акмеологічної середовищі2011
Розвиток професіонала в акмеологічної середовищі буде ефективним, якщо: процес розвитку забезпечується супроводом на основі інтегративного акмесредового підходу, що дозволяє кумулювати ефекти особистісного, професійного зростання і перетворення середовища на основі виявлених передумов і механізмів акмеологізаціі середовища як необхідного засобу досягнення високого рівня професіоналізму; визначена акмеологічна сутність взаємодії перетвориться середовища та розвитку професіонала; розроблена методика оцінки динаміки розвитку за допомогою показників, критеріїв і рівнів розвитку професіонала в акмеологічної середовищі; враховані акмеологические закономірності, що відображають характеристики стійких зв'язків, відносин і тенденцій руху до високого професіоналізму, парному з трансформацією середовища; зміст акмеологической авторської програми відображає діяльність професіонала з перетворення середовища за допомогою акмеологічних технологій і поетапному самовдосконалення професіоналізму за участю акмеологической середовища; розвиток досягається за рахунок поєднання традиційних і акмесредових технологій, навчання яким можливо за допомогою комплексу тренінгів та методик оцінки досягнень.
Постникова М. І. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії2011
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки). Науковий консультант - доктор психологічних наук, професор Регуш Людмила Олександрівна.
Хащенко Т. Г. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст та умови формування2011
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук
Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)
Робота виконана в Установі Російської академії освіти «Психологічний інститут»
Волкова Є. В. Розвиток ментальних структур як основи спеціальних здібностей2011
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук  19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)
 Робота виконана в лабораторії психології здібностей і ментальних ресурсів імені В.Н. Дружиніна Установи Російської академії наук Інституту психології РАН
Манойлова М.А. Акмеологическое розвиток поліетнічної компетентності суб'єктів освіти2011
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук
 Робота виконана на кафедрі психології управління та педагогіки ГОУ ВПО Північно-Західна академія державної служби
Екзаменаційна робота Основи акмеології - Акме. Акцентуації. Акмеограмма2010
Робота включає рішення трьох завдань: 1) Виділення акме у професійній діяльності особистості (на прикладі професійного шляху А. Ейнштейна); 2) Аналіз впливу акцентуації характеру на професійне зростання особистості (на прикладі Н. В. Гоголя); 3) Акмеограмма (спеціальність - журналіст).
Бєлов В.Г. Психолого-акмеологические супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології2010
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія. Науковий консультант - кандидат психологічних наук, доктор філософських наук, професор Бірюкова Галина Михайлівна.
Бусигіна І.С. Корпоративна безпека як Акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації2010
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук
Робота виконана на кафедрі акмеології і психології професійної діяльності Федерального державного освітнього закладу вищої професійної освіти «Російська академія державної служби при Президенті РФ»
Орестові В. Р. Акмеологічна концепція ідентифікації державних службовців2010
АВТОРЕФЕРАТ
 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук
 Робота виконана на кафедрі акмеології і психології професійної діяльності Федерального державного освітнього закладу вищої професійної освіти «Російська академія державної служби при Президенті Російської Федерації»
Толстих Н. Н. Розвиток часової перспективи особистості: культурно-історичний підхід2010
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальність: 19.00.13 -Психологія розвитку, акмеологія
Шпаргалка Акмеологія2009
Актуальність і завдання акмеології. Загальні методологічні підходи. Роль і місце акмеології серед інших гуманітарних наук. Становлення акмеології як наукового напрямку. Роль Ананьєва в акмеології. Роль Бодалева в акмеології. Дорослість і зрілість: зміст понять. Людина як індивід, особистість і професіонал. Принцип детермінізму розвитку. Досвід вивчення життєвих перспектив особистості в сучасній науці. Соціокультурна типологія життєвих стратегій особистості. Акмеологія: зміст роль, специфіка прояву. Акмеологія в особистісному розвитку людини. Особистісна культура як акмеологічний феномен. Фактори розвитку особистісного акме. Внутрішні умови досягнення людиною акме. Я-концепція, її сутність. Практика розробки Акмеограмм. Порівняння двох культур (європ. І сх.) При розробці Я-концепції. Концепція самоактуалізації Маслоу і акмеологія. Конкурентоспроможна особистість. Конкурентоспроможна особистість. Істинні і формальні ознаки успішної кар'єри. Профессіограма і вимоги до особистості педагога-психолога. Роль і завдання педагога-психолога в сучасному освітньому просторі. Взаємодія психолога і педагогів у навчальній діяльності. Професійна етика практичного психолога.
Зазикін В.Г. Короткий акмеологічний словник2009
Автор - укладач проф. В. Г. Зазикін, Короткий акмеологічний словник »є методичним забезпеченням читаного на кафедрі акмеології і психології професійної діяльності авторського спецкурсу« Вступ в акмеологію ». У ньому зібрані і систематизовані базові акмеологические поняття та категорії, що відображають нинішній етап її стану та розвитку як науки. В першу чергу це стосується формулювань цілей акмеології, її предмета, об'єкта і завдань.
Екімчік О.А. Когнітивний і емоційний компоненти любові у людей різного віку2009
Москва: Інститут Психології РАН. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки). Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Крюкова Тетяна Леонідівна.
 Сучасний стан проблеми любові в науковій літературі. Любов як міждисциплінарна проблема.
 Любов і прихильність як психологічний феномен. Кохання у юнацькому та дорослому віці. Огляд сучасних досліджень психології кохання в різні періоди життя людини. Статевої та гендерний аспекти почуття любові у людей різного віку. Емпіричне дослідження когнітивного та емоційного компонентів почуття любові у людей юнацького та дорослого віку. Основні етапи, процедура та методи дослідження. Адаптація методик для вимірювання дорослої романтичної прихильності і стилів любові. Представлення та обговорення результатів дослідження.
Карабущенко Н. Б. Феномен еліти: історико-психологічні підстави та шляхи розвитку2009
Дисертація присвячена вивченню проблем психології еліт. У роботі представлена психологічна концепція еліт, що включає обґрунтування методологічного інтегративно-елітопсіхологіческого підходу в дослідженні психології еліт, категоріально-понятійного апарату, генезису і розвитку елітологіческіх ідей в різні історичні періоди і в різних областях наукового знання, теоретичної моделі психології еліт, найважливіших психологічних особливостей сучасних російських еліт (політичної, бізнесової еліти і культурно-інтелектуальної), значення акмеології для розробки окремих положень психологічної концепції еліт. Результати дослідження можуть бути використані в лекційних та спеціальних курсах з елітологіческой психології, історії психології, психології особистості, а також у практичній роботі психологічних служб при організації консультативної роботи зі студентами.
Плугіна М. І. Акмеологічна концепція Професійного становлення преподаватeлей вищої школи2009
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)

Робота виконана на кафедрі акмеології і психології професійної діяльності Федерального державного освітнього закладу вищої професійної освіти «Російська академія державної служби при Президенті РФ»
Бобрищев А. А Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств2009
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія; 13.00.04 - теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної фізичної культури

Робота виконана на кафедрі фізичної підготовки ГОУ ВПО Санкт-Петербурзький університет Державної протипожежної служби МНС Росії.
Ільїн В. А. Психосоціальна теорія як полідисциплінарний підхід до аналізу соціальних процесів у сучасному суспільстві2009
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальність 19.00.05 - Соціальна психологія; 19.00.13 - Психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)

Робота виконана на факультеті соціальної психології Московського міського психолого-педагогічного університету
Російська академія наук Психологія людини в сучасному світі2009
Даний збірник наукових праць - матеріали Всеросійської ювілейної наукової конференції, присвяченої 120-річчю з дня народження видатного вітчизняного психолога Сергія Леонідовича Рубінштейна (1889-1960). Представлені матеріали є тематичними і присвячені психології розвитку і акмеології, екзистенційним проблемам сучасної психології та рубінштейновскім традиціям дослідження і експеріментатікі
Козлова Н.В. Особистісно-професійне становлення в умовах вузівської освіти: акмеоріентірованний підхід2008
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.13 - «Психологія розвитку, акмеологія». Науковий консультант - доктор психологічних наук, професор Залевський Генріх Владиславович.
Русліна А.О. Вікові, статеві та професійні відмінності в розумінні маніпуляції2008
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Знаків Віктор Володимирович. Робота виконана в лабораторії психологія розвитку Інституту психології РАН
Н.В. Козлова Психолого-акмеологические знання в системі вищої професійної освіти2007
У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні та технологічні акмеологические системи знань як основи підвищення якості вищої професійної освіти в умовах інновацій. Зміст видання представляє потенціали сучасного психолого-акмеологічного знання у можливості їх використання в реальних практиках процесу навчання у вузі.
Софіїну В. Н. Психолого-акмеологические основи формування професійної компетентності фахівців у системі навчально-науково-виробничої інтеграції2007
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальності: 19.00.07 - педагогічна психологія, 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія

Робота виконана на кафедрі загальної та прикладної психології державного освітнього закладу вищої професійної освіти «Ленінградський державний університет імені А.С. Пушкіна »
Коротаєва М. В. Продуктивність акмеологической експертизи у професійній діяльності державних службовців2007
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)

Робота виконана на кафедрі акмеології і психології професійної діяльності Російської академії державної служби при Президенті Російської Федерації
Козлова Н.В. Сучасне професійна освіта: психолого-акмеологічний підхід2007
У монографії розглядаються теоретико-методологічні та дослідницькі позиції в уявленні вищої професійної освіти на підставі акмеологічних систем знань. Виділяються умови і чинники особистісно-професійного становлення, досліджувані в рамках постклассической раціональності, де особистісно-професійне становлення проявляється в конструюванні професійного образу світу. Монографія призначена для широкого кола фахівців, у сфері професійних та / або наукових інтересів яких знаходяться проблеми сучасної вищої професійної освіти.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Акмеологические умови оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога2006
Анотація. Мета дослідження: виявлення напрямків оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога. Об'єкт дослідження: інформаційний супровід формування культури здоров'я майбутнього педагога. Предмет дослідження: вплив акмеологічних умов на оптимізацію інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога. Гіпотеза дослідження: Оптимізація інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога може бути досягнута при дотриманні наступних акмеологічних умов: організація педагогічного процесу з урахуванням виявлених інформаційних потреб студентів у питаннях здоров'я; компетентність професорсько-викладацького складу в сфері пошуку, відбору та експертизи медичної інформації та надання інформаційних послуг в галузі здоров'я; впровадження моделі інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога, заснованої на акмеологічних засадах.
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологічний словник2004
Словник містить близько 200 термінів з області акмеології. Словник призначений для читачів, що використовують акмеологические знання в науковій та практичній діяльності, а так само для студентів та учнів. Акмеологія розвивається як інтегративна наука, яка акумулює все цінне і значуще, накопичене в науках, що належать до комплексу людинознавства і спрямоване на прогресивний розвиток особистості та її творчу самореалізацію. Це інтегративну якість акмеології який суперечить намітився тенденціям її диференціації. Володіючи великою притягальною силою, вона привертає підвищену увагу представників різних наук - психологів, юристів, військових, лікарів і багатьох інших, які, виконуючи по суті акмеологические дослідження на стику наук, заклали самостійні напрямки акмеології. Діалектичну єдність інтегративності та диференціації - відмінні риси сучасної акмеології.
    
 

Контакти